Arkangelas Gabrielius

Darbo paskirtys

   Labas, Violeta – Maitrėja ir Žvaigždūne. Noriu pakalbėti apie asmeninį tavo augimą ir šviesos sufokusavimą savo širdyje. Neseniai Viešpats Maitrėja tau sakė, kad fokusuoja šviesą į tave ir tas procesas dabar svarbiausias. Todėl jis vakar neatsakė tau į klausimus, kaip dirbti su komanda, o rodė kaip medituoti į Saulę, į gamtą.

Šviesa turi susifokusuoti. Viešpats Maitrėja nuėmė tamsos skraistę nuo tavo namų, ašramo, nuo komandos narių. Tai dalis proceso, kuris vyksta dėl tos šviesos fokuso nuleidimo. Klausimai kaip elgtis ašrame – nėra taip svarbu, kaip svarbu tinkamai sufokusuoti šviesą. Pakylėtieji Valdovai fokusuoja šviesą į Žemės erdvę ir sujungia tą vietovę su Pakylėtųjų Valdovų erdve eteriniame lygmenyje. Šviesos fokuso dėka atsiveria kanalas, per kurį Pakylėtieji Valdovai lengvai keliauja iš savo lygmens iki žmogaus sąmonės. Mes, Mokytojai, lengvai pasiekiame tavo komandos narių, skaitytojų širdis ir su jais dirbame. Iki šiol vyko bandymai. Tai tarsi įšventinimai, kurį praėjus, jau niekados situacija nebesikeis į buvusią. Tai yra, vibracijos nebesužemės. Tu tokius įšventinimus esi praėjusi ir tikrai nebegrįši į buvusio gyvenimo stilių. Nei protu, nei širdimi nebegalėtum gyventi kitaip. Toks įšventinimas būtinas grupei žmonių, nes tai negrįžtamas įtvirtinimas aukštesnių vibracijų žmogaus sąmonėje. Todėl reikalingas šviesos fokuso nuleidimas.

Būk rami dėl komandos darbo. Dabar tau svarbu sukoncentruoti vidinę jėgą šviesos fokusui. Turi išmedituoti savyje šviesą. O visa kita įvyks ir tu suprasi, kad įvyko. Kas tau svarbiau: komanda su savo nuomone, ar Pakylėtieji Valdovai su savo idėjomis? Tai yra, ne kas svarbiau, o ko turi klausyti. Jeigu komandą veda Mokytojai per tave, tai ir leisk Mokytojams tai daryti. O komanda nuoširdžiai tave seks, nes suvoks, kad tai tik Mokytojų vedimas, o ne tam tikrų draugų įtaka. Prisimink: tu su Mokytojais, Rita su komanda (ne vadovauja darbui, bet ją apjungia). Vadinasi tau reikia minimo laiko skirti komandai ir tik tada, kai yra Mokytojų konkretus nurodymas. Bet kokios visuomeninės normos ar įvaizdžio kūrimas, ar žmonių pageidavimai – tau turi būti neaktualūs. Žinai, kad Mokytojai viską gali ir tik jie keičia žmonių likimus. Tai pasitikėk jais. Atsiribok nuo visų fiziniame plane. Tau svarbu tik Mokytojų, tik Aukščiausiosios Sąmonės užduotys, tik energijų srautai, kurie pajėgūs keisti pasaulį per tave. Nesant švariam kanalui, stringa Pakylėtųjų Valdovų darbas. O jis užsikemša tik dėl asmeninių postringavimų, dėl to, kad draugams taip geriau ir t.t.

Todėl sukonkretinu: ketvirtadienis skirtas Kazimierui. Kaip jis nusprendžia, taip ir gerai, tai jo kelias. Tik jis turi neuždrausti naujokams atvykti į sekmadieninius seansus. O tu turi atsiriboti nuo draugų (komanda tavo draugai) ir nuo savo sąžinės balso. Kas tau svarbiausia? Tau svarbiausia – tik Mokytojų nurodymai, nes tokia tavo sielos ir esybės užduotys. Jei Mokytojai matys tavo galimybes veikt su komanda, tai ir pasakys.

Šviesos fokusas – tai šimtaprocentinis kanalo atvėrimas mokytojams, Pakylėtiesiems Valdovams, aukščiausiajai sąmonei. Vienintelis tavo gyvenimo tikslas – būti atviru kanalu Aukščiausiai Sąmonei nusileisti į Žemę. Per kanalą nusileis energijos, kurios turės įtakos visai tavo komandai: padės kiekvienam komandos nariui asmeniškai augti, kiekvienam skaitytojui asmeniškai augti. Jeigu tau vis skauda širdį, kad mažai praleidi laiko su komanda ir jeigu kiti taip mano ir tau priekaištauja, tai labai aiškiai atsakau: tik būnant atviru kanalu tu sudarysi sąlygas ženkliai augti sąmoningumui visiems, kurie susiję su Mokymu, kurį formuojame per tave. Tavo fizinio kūno nereikia ašrame, ne tu turi būti atsakinga už ašramo veiklą ir ne tai tau svarbiausia. Tau svarbiausia yra sudaryti galimybes pokyčio energijai eiti per tave į komandos narių ir skaitytojų sąmonę. Ir yra neteisingas požiūris tų žmonių, kurie mano, kad tu esi atsakinga už komandą. Buvai – taip. Ji surinkta, suburta, užauginta. Viskas. Nuo šiol tavo darbas vyksta energiniame plane, o tai daug stipresnis ryšys ir daug stipresnė įtaka, nei fiziniame plane. Kiekviena tavo meditacija, kiekvienas tavo susiliejimas su šviesa, atveria energinius srautus į tavo žmonių širdis ir protą.

Sukoncentruok visą dėmesį tik į bendravimą su Pakylėtaisiais Valdovais, su savo aukštesniąja sąmone, su Kūrėju. Suvok, atėjo laikas suprasti darbo paskirtis. Tu žengi žingsniu pirmyn, tegu ir mažu. Bet be to žingsnio neatsivers galimybės ir kitiems. Tai kam tau skirti laiką ir energiją ten, kur nepriimi pokyčio energijos? Kitų mokyt tau nebereikia. Jie užaugo. Komanda užaugo, skaitytojai užaugo, kas nespėjo, lai kartoja pamokas. Tai jų problema. Tavo problema ir rūpestis tik vienas – fokusuoti šviesą savyje, kad pokyčio energija per tavo sąmonę paliestų kitų žmonių sąmonę. Ir tiems, kuriems reiks tavo pagalbos – ją gaus. Užtenka mintimis prisijungti prie tavo kanalo – ir gaus reikiamą pagalbą. (tik egoistiniai troškimai ar neatsakingi prašymai bus atmesti). Kiekvienas, kuris kreipsis pagalbos ją gaus iš karto ir papildomai su kiekvienu tavo susitelkimu šviesos sraute. Juo atviresnės širdys bus tavo žmonių (komandos ir skaitytojų), tuo labiau jie priims pokyčio energiją į save ir augs.

Tai dar kartą klausiu, kas svarbiau? Egoistiniai komandos narių noras, kad už juos dirbtum sekmadieniais ar pokyčio, augimo energijos sustiprinimas visiems įsikūnijimams, kurie atviri mūsų mokymui?

Kiekvienas komandos narys turi prisiimti atsakomybę už sklandų darbą ašrame. Yra nurodymai, tegu dirba pagal juos. Nėra nurodymų – vadinasi, yra patys pajėgūs susikoncentruoti ir suvokti, ką turi daryti. Buvo individualus komandų darbas. Patikrinom. Tikrai komandos nariai užaugo, kiekvienas gali išskleisti tam tikrus spindulius. Ir atspalviai būna patys įvairiausi. Nepergyvenkite dėl to ir nekovokite vieni prieš kitus. Atspalvių bus visokių, nes darbų bus visokių.

Mes, Pakylėtieji Valdovai ir Arkangelai, nuimame atsakomybę nuo Violetos – Maitrėjos, Žvaigždūnės už darbą ašrame. Komandos nariai yra pajėgūs vystyti veiklą savarankiškai. Diskutuokite, išjauskite, mėginkite. Tik nesipykite, neliūdėkite ir nebijokite. Išmokite susitelkti darbui. Neprimeskite atsakomybės kam nors vienam. Dalinkitės, ką išjaučiate ir dirbkite. Nes nurodymus, ką reikia nuveikti, visados duosime, bet jie bus duodami per jūsų vidinį balsą. Todėl netylėkite, diskutuokite. Tik jokio susireikšminimo, jokios baimės, kad tamsa įeis į jus. Negi nepasitikite Mokytojais? Suvaldykite ego, įsiklausykite į vidinį balsą ir ateikite kiekvienas pasiruošęs susitikti su Mokytojais. Jei nežino ką daryti, tai tyliai savyje melskitės ir susiliekit su Mokytoju, jau ir tai bus naudinga. O kai tik susiliesite, tai jau tikrai žinosit ką ir kaip daryti. Todėl dar kartą griežtai kartoju: Violeta – Maitrėja, Žvaigždūnė į ašramą ateis tik tada, kai gaus konkrečią užduotį, bet tai bus retai, nes ji ir taip nuolat su jumis dirbs.

Augimas ir darnos išsaugojimas priklauso tik nuo jūsų bendro sutarimo ir gebėjimo gerbti Mokymą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *