Arkangelas Gabrielius

Kas yra ego?

Labas, čia ir vėl aš, Arkangelas Gabrielius.

Tu augi, augi savo vidumi. Ir tai parodo, kaip žmogus, užspaustas paprasto žemiško negatyvumo (iš savęs ir aplinkos), gali pakilti aukščiau viso to, kas jį spaudžia, kuo jis abejoja. Vienu dalyku abejoti negalima – Dievu. Gali abejoti savimi, abejoti draugų tiesa, bet Dievu abejoti nebeišeina.

Kai tavo sąmonė auga, tu pradedi suvokti, ką reiškia dieną pradėti su Dievu. Ateinanti diena tampa tikru stebuklu. Tu turi laiką ir erdvę išreikšti Meilės ir Išminties energijai. Gali vibracijas sukeli tiek, kad įeitum į kito suvokimo zoną. Toje zonoje tau dar neaišku kaip elgtis, bet būnant joje aiškiai suvoki, kaip nereikia elgtis kasdieniame gyvenime. Žmogui būtų lengva eiti mūsų rodomu keliu, jeigu jo nevaldytų jame vis dar tvirtai besilaikantis ego. Jis nėra blogas. Jis ieško galimybės išgyventi. Ir jis nori išgyventi pagal žmogiškąsias tiesas. Tai stipri žmogaus suformuota struktūra. Ji remiasi viskuo, kas žmogui buvo svarbu per tiek metų. Visa žmogiška patirtis, žmogiški troškimai, vertybės – visa tai sudaro ego. O štai vieną dieną tampa aišku – tai, kas buvo įsitvirtinę žmoguje, tai tik klaida. Neteisingas pasirinkimas. To neturi būti. Ego struktūrai tai nesuvokiama: kaip negaliu aš būti? Juk mane sukūrė, mane maitino, aš buvau reikalingas. Ego struktūra nesuvokia, kam jį sukūrė, nes dabar nori jam pasakyti – tavęs nereikia. Tu klaida. Tavęs neturi būti. Ego ir klausia, nuoširdžiai klausia – kaip manęs neturi būti, jei aš esu, jei aš visados buvau reikalingas? Jam tai nesuvokiama. Jis suformuotas tokiose vibracijose, kad nepajėgia suvokti dieviškosios Tiesos ir negali suvokti, kodėl jam nebėra vietos tavyje. Ir jeigu jis kovoja su tavimi, tai ne iš blogos valios, o dėl išlikimo.

Padėkokite savo ego už tai, kad lydėjo jus tiek laiko, kad jis padėjo gyventi žemišką gyvenimą, jis yra energija. Jis negali niekur dingti, bet gali iš vienos struktūros pereiti į kitą. Jūs kiekvieną savo mintį, savo prisirišimą atlaisvinate, pakeičiate kita mintimi. Jūs ją transformuojate. Nesvarbu, kad buvo suformuota bloga mintis ir paleista į erdvę. Jeigu jūs išsiaiškinate kodėl ji kilo, kodėl ji tapo bloga, jūs nuo jos atsilaisvinate ir ji pasikeičia. Pvz. kažko bijote. Bet išsiaiškinate, kad eidami su meile, to kažko bijoti nereikia. Baimė transformuojasi į meilę. Taip ir su jūsų ego. Jūs jį turite. Jis gyvena pagal savo taisykles. Išsiaiškinkite savojo ego struktūrą ir kiekvieną savojo ego savybę pakeiskite kita. Susireikšminimą – kuklumu, troškimą pripažinti – noru suprasti kitus ir t.t. Jūs pamažu transformuosite (pakeisite) visas savojo ego savybes į kitas. Ir jūsų ego susiformuos aukštesnių vibracijų. Ego jūsų struktūra, kol kas žemiškoje aplinkoje ji reikalinga. Tai jūsų individualybės išraiška. Tik tą išraišką turite pakeisti. Jūsų išraiškoje turi dominuoti ne asmeniškumas (o asmeniškumas šiandien yra jūsų ego pagrindas), o dieviškoji išraiška. Jūs keičiatės. Ir keičiatės tam, kad pakeistumėte ne tik žmonių gyvenimą į gerąją pusę, bet, kad patys subręstumėte ir galėtumėte vystyti savo gyvenimą platesnėje sferoje. Iš pirmykščio žmogaus jūs atėjote iki šio momento. Aišku, kad keitėtės smarkiai ir jūsų gyvenimo kokybė tapo kitokia. Jūs tapote sąmoningesni. To ir toliau turite siekti – būti sąmoningesniu. O šiam procesui trukdo jūsų seniai suformuota struktūra – ego.

Su ego struktūra jūs gimstate. Kai susiformuoja materialusis kūnas, jūs gaunate energijos iš savo tėvo ir motinos. Vadinasi į jūsų ego jau įeina tėvo ir motinos ego dalelytės, kaip kartu įeina senelių ir prosenelių dalelytės. Tai suprantate, iš kiek gyliai jūsų ego susirenka tam tikras savybes. Ir, gimus šiuolaikiniam žmogui, jums vis tiek laikas nuo laiko pasireiškia tam tikri įsitikinimai, kurie buvo aktualūs tėvams ir seneliams. Jeigu jūs nekeistumėte įsitikinimų, tai vystymosi nebeliktų. Užsistovėtumėte vietoje. Todėl jūs nuolat keičiate savo įsitikinimus. Juk būna, kad sau pasakote – aš tikrai nesielgiu taip, kaip motina ar tėvas. Jūs mėginate save pakeisti. Kai kada pavyksta, kai kada dar labiau įtvirtinate senas pažiūras. Jeigu jūsų tėvai buvo (yra) mylintys vienas kitą ir labai išmintingi žmonės – tai jūsų ego bus pripildytas aukštesnių vibracijų. Vadinasi, jūsų nespaus neaiškūs blokai, jie netrukdys jums suvokti naujas tiesas, lengvai ir paprastai tas tiesas įgyvendinsite savo žemėje.

Kodėl suaugusius vaikus labai žeidžia tėvai? Nes suaugęs vaikas supranta, kad jam neužtenka jėgos atsilaisvinti nuo tėvų suformuotų blokų. Jie mėgina pakeisti tą energetiką, bet tėvai su savo mintimis ir žodžiais vėl grąžina į pradinį momentą. Nėra atsilaisvinimo ir tai spaudžia sielą. Geri ir išmintingi tėvai tik paskatins vaikus ieškoti savo gyvenimo kelio, savo išraiškos ir su savo meile juos sustiprins. Tai didžiulė jėga. O kai tėvai liepia elgtis taip, kaip jiems priimtina, suprantama, tai užblokuoja savosios dalies (įdėtos gimstant vaikui) atsilaisvinimą, vystymosi. Tai blogas variantas, todėl kreipiuosi į sąmoningus tėvus: tavo vaikas eina pažinimo keliu, taip kaip ir tu eini. Jis yra žmogus, ieškantis savo ryšio su Dievu. Jūs einate per gyvenimus, vieną kartą būnant jų tėvais, kitą kartą būnant jų vaikais. Tai nereikia laikytis viršenybės virš savo vaikų. Ne jūs esate jų valdovai. Dievas yra jūsų visų vienodas valdovas. Ir tu mama, tėti turi leisti savo vaikui eiti savo keliu. Gali jį remti, padėti, palaikyti, kai to jis prašo, kaip kad gali to paprašyti ir kiti žmonės. Bet tikrai nemanykite, kad esate protingesni už savo suaugusius vaikus ir galite jiems nurodinėti. Niekas, niekados ir niekam negali nurodinėti kaip gyventi. Tai liečia tėvų – vaikų, sutuoktinių, draugų, kolegų santykius. Tai apima visus santykius. O ypač tėvų ir vaikų santykius. Nes tėvai yra perdavę savo vaikui savos energetikos dalelytę, kurią atlaisvinti yra sunkiausia, nes įtakos turi tėvų suvokimas. Tėvai suteikia vaikams savas dalelytes: kaip suteikia blogas, taip suteikia ir gerąsias. O tomis gerosiomis reikia ir pasinaudoti. Tai gali būti kertiniai akmenys, kurie padės jums išlikti tvirtiems savo gyvenime. Tėvų meilė, tėvų tvirtybė, išmintis suteiks jėgų vaikui vystytis.

Matote, kokia sudėtinga jūsų ego struktūra. Ir kaip jums būtina išsiaiškinti visas sudedamąsias dalis. Turite suvokti kokia energija jus valdo ir blogąją energiją pakeisti gera. Taip turite pažinti save ir pakeisti save. Ego – jūsų suformuota struktūra. Vadinasi tik jūs ją ir galite pakeisti. Ego esantį negatyvumą reikia pakeisti meile, pakeisti teigiamomis savybėmis. O tam vėl reikalinga jūsų išmintis. Turite suvokti kas teisinga, o kas ne. Vadinasi, proporcingai darbui su ego, turi būti darbas su didžiosios Išminties pažinimu. Ir tai, ko jus dabar neužfiksuojate kaip negatyvumo, atėjus laikui jis išryškės, nes jūs jau suprasite, kad to nereikia jūsų gyvenimui. Taip, laikas nuo laiko, išsikels problemos ir jūs jas turėsite spręsti. Ego išlieka, jo sudedamosios dalys tik keisis. Bet, kadangi struktūra yra labai didelė ir įvairialypė, tai ji vis jus „nudžiugins“. Bet kiekvienas toks ego išsišokimas padės suprasti, kas jūs esate. Ir padės transformuoti jumyse esantį negatyvumą į teigiamumą. Vadinasi, jūs nemiegate, jūs einate savęs pažinimo link. Savęs, kaip ego struktūros, savęs, kaip Dievo vaiko struktūros pažinimo link.

Išorinis pasaulis labai užvaldė jus ir jūs per gyvenimą tiesiog praslystate. Toliau formuojate savąjį ego, ramiai su juo sutariate ir net jaučiatės laimingu, kol vieną dieną tas išorinis gyvenimas nepradeda griūti: liga, nelaimingi atsitikimai, skyrybos, darbo netekimas, valdžios, turto, grožio netekimas ir t.t. Tada pradedate galvoti, kas svarbu jūsų gyvenime. O jūsų gyvenime svarbiausia yra pažinti save. Nes tik pažinus save, žinosite kaip galite kurti ir savo išorinį pasaulį. Žinosite savo silpnąsias ir stipriąsias puses. Žinosite visatoje veikiančių dėsnių įtaką savo gyvenime. Kai žinai dėsnius, gali jais pasinaudoti ir būti labai laimingu. O pagrindinė tiesa yra ta, kad žmogus turi rasti sąskambį su dieviškąja energija, esančia jame.

Su meile ir palinkėjimu tvirtybės eiti savęs pažinimo keliu, jus mylintis Arkangelas Gabrielius.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *