Arkangelas Gabrielius

Sąskambis su energijų srautais

   Kiekvienas žmogus Žemėje turi savo vietą. Jis įsilieja į žmonių matricą ir užpildo tam tikrą savo paskirties tašką. Net jeigu jo gyvenimas paprastas ir nykus, jis vis tiek užpildė matricą ir gyvenimui atidavė tai, ką buvo reikalinga atiduoti. Gal jis pats ir neatidirbo karmos, bet savo poelgiais kitiems leido atidirbti karmą. Gal jo veikla ar požiūris į gyvenimą leido kitam žmogui labiau subręsti ir imtis atsakomybės už savo veiksmus. Kiekvienas gimsta savo laiku ir kiekvienam atsiveria tiesa, kokią jis yra pajėgus suvokti. Ne visi žmonės susivoks, kad pirmiausia reikia savyje ieškoti visų sėkmės ir nesėkmės priežasčių. Ne visi išmoks gerbti kito žmogaus požiūrį ir pasirinkimus. Bet, kaip sakiau, viskam savas laikas. Negalima lyginti vieno žmogaus su kitu, kaip ir negalima reikalauti iš visų, kad jie elgtųsi pagal tam tikras taisykles. Todėl, kalbindami jus, pirmiausia norime papasakoti, koks pasaulis yra, koks buvo ir koks gali būti. Bet kiekvienas mūsų žodis yra lydimas pokyčio energijos, todėl kalbame tik tiek, kiek esate pajėgūs daryti pokytį savo gyvenime. Per daug žinių padaro tik atmetimą. Išsigąstate, kažko nebesuprantate, nusiviliate savimi ir žinios neberanda atgarsio jūsų širdyse. Bet, kai jūs patys savo kasdienybėje išgyvenate mažus stebuklus ir suvokiate, kad gaunamos žinios ir energijos daro jūsų gyvenime pokytį, jūs į viską pradedate žiūrėti rimčiau ir atsakingiau. Pradedate labiau vertinti žinias ir patys jų labiau siekiate. Tokiu atveju, mes vėl galime su jumis nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Kiekvienas mūsų kontaktas su žmogumi būna abipusis. Mes duodame žinias ir energiją, žmogus suteikia galimybę per savo veiksmus ir mintis padėti atlaisvinti tam tikras pastrigusias sielas, dėl kurių mes seniai nerimaujame. Sielos pasiklysta ne vien žemiškame gyvenime. Čia tik atspindys to, kas vyksta subtiliuosiuose planuose. Bet visas veiksmas įmanomas tik per materiją. Per žmogaus dėmesio energiją, per jo mintis, jausmus, žodžius, veiksmus. Mes duodame tik mintį, kurią kiekvienas gali išgirsti, bet ne kiekvienas to nori. Nes jausti, kad tave įtakoja subtilusis pasaulis – gali nesinorėti. Juk žmogus linkęs manyti, kad jis pats valdo savo gyvenimą ir savo mintis. Bet tai yra netiesa, nes jūs patys pajaučiate, kaip kai kada nuotaika sublogėja be jokios priežasties. Kaip atsiranda nerimas ar baimė be tikslo. Žodžiu, patys pajaučiate, kad jumyse kyla net mintys, kurios lyg ir neturėtų kilti jūsų mąstymo eigoje. Gali kilti tiek geros mintys, tiek ir blogos.

Jūs gyvenate dualiame pasaulyje. Jūsų pasaulyje tai yra gėris ir blogis. Yra tiesa ir melas. Yra šviesa ir tamsa. Absoliutas susideda iš dviejų polių. Vadinasi, jūsų erdvėje visados egzistuoja sąmoninga energija skirtingų polių. Įsivaizduokite tas energijas, kaip tam tikrus srautus, kaip debesis. Jos yra sąmoningos, bet materijoje veikti gali tik per žmogų. Tamsos egregorai ir visos jūsų tamsios mintys jungiasi prie tamsos energijos, taip kaip šviesos egregorai prie šviesos energijos. Jūsų sąmonė nėra įstatyta į rėmus ar įdėta į kažkokį indą. Ji cirkuliuoja tarp tų debesų. Ji gali susilieti tiek su šviesos srautu, tiek su tamsos. Tie srautai patys savaime neįtakoja žmogaus. Tai vis tik padaryti gali tik pats žmogus. Žinoma, jis lyg tai sąmoningai ir nenorėtų jungtis prie tamsos egregoro, bet savo elgesiu tai nuolat padaro. Žmogus išsiunčia į erdvę tam tikrus signalus. Išsiunčia minčių dėka, širdies virpesių dėka, veiksmų dėka ir t.t. Atsiranda sąskambis tarp širdies ir tam tikro srauto. Pvz., žmogus pyksta: jis išleidžia tam tikrus pykčio suformuotus virpesius ir iš karto susilieja su tamsos srautu – pykčio egregoru. Ir taip nuolat kiekviena emocija susilieja su tam tikru srautu. Jei žmogus nusiteikia pozityviai, jo sąmonė susilieja su šviesos srautu ir jo gyvenimas persikelia į šviesos srauto energijas, jis tampa paprastesniu, lengvesniu, daugiau jame sėkmės. Nes šviesos sraute nėra neigiamumo ir automatiškai žmogus pakylėjo savo gyvenimą iš neigiamumo sluoksnio į teigiamumą.

Vaizduotėje jūs esate susikūrę daugybę priešų, baimių. Bet iš tikro viskas yra tik energija. Yra šviesos ir tamsos energijos, gėrio ir blogio energijos. Visas formas jūs susikuriate tik savo vaizduotėje. Ir jos yra realios, nes jūs kuriate. Bet savo kūryba galite susikurti ir kitokią realybę. Realybę, kuri kupina šviesos, džiaugsmo energijos. Bet, gyvenant toje realybėje, jau reikia atsisakyti tam tikrų savo nereikalingų įpročių, atsisakyti tam tikrų prisirišimų ir t.t. Pvz., atsisakyti tingėjimo mokytis ar nenoro analizuoti savo poelgius. Atsisakyti neteisingo laiko leidimo – pokalbiai apie nieką, aistros kupini užsiėmimai, kurie suformuoja laikiną euforiją, bet skleidžia neigiamas vibracijas. Atsisakyti melo, kurį malonu ir naudinga sakyti, atsisakyti kito žmogaus laisvės suvaržymo ir daugybę kitų dalykų. Gyvent gėryje visi nori, bet tik vienetai pajėgūs save pakeisti taip, kad tą gėrį pritrauktų į savo gyvenimą. Visas jūsų gyvenimo tikslas ir yra savęs analizė ir keitimas. O Mokytojai pasijungs tik tada, kai gebėsite ir norėsite juos girdėti. Kai visiškai pasitikėsite Dievu ir visiškai atsiduosite gyvenimo vedimui. Jums nebereikės rūpintis paprasta kasdienybe, nes ji pati viskuo pasirūpins. Bet ji nesuteiks tik malonumo gyventi. Ji sudarys sąlygas jums pasirinkti teisingą gyvenimo formą. Teisingas gyvenimas – nėra tik nieko neveikimas ir viso pasaulio lobių gavimas. Teisingas gyvenimas tuo ir pasižymi, kad jūs labai daug atiduodate, labai daug aukojatės dėl kitų ir dėl to vis labiau išjaučiate aukštesnių vibracijų jausmus ir suvokiate gilesnę tiesą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *