Arkangelas Gabrielius

Sielos gyvenimas

    Siela, kuri neturi įsikūnijimo Žemėje ar kitoje planetoje, gyvena angelų pasaulyje. Čia vyksta bendradarbiavimas, diskusijos, analizės kaip gyvena žmogus, kas jam svarbu, kokia kryptimi vystosi žmonijos gyvenimas ir kokie pokyčiai reikalingi, kad tas vystymasis atitiktų Kūrėjo planus. Subrendusios sielos, kurių energinis laukas gali atlaikyti aukštas vibracijas, gali pasinerti į dvasios (esybės) planą ir suvokti esmines tiesas apie žmogaus paskirtis ir dieviškuosius planus. Tos idėjos nuleidžiamos į sielos planą ir pagal tas idėjas formuojamos konkrečios užduotys, konkretiems įsikūnijimams. Kiekviena siela žino savo patirtį ir žino savo karmines užduotis, į kurias būtina atsižvelgti, formuojant gyvenimo užduotis. Sielos plane vyksta analizė, kokias energijas reikia transformuoti Žemės erdvėje, parenkami įsikūnijimai, kurie per savo išgyvenimus tai gali geriausiai atlikti, kartu atlaisvindami ir savo karmos blokus. Kitos sielos analizuoja kaip žmogus geba laikytis tam tikrų vertybių ir kurios vertybės turi išliekamąją vertę, o kurias jau būtų laikas keisti ir vėl parenkami įsikūnijimai, kurie tai geriausiai išreikštų Žemėje. Kiekviena siela prisijungia prie diskusijų ir žinodama, kokią turi savo patirtį ir ką gali išskleisti būnant įsikūnijime, pateikia savo pasiūlymus ką ir kaip ji galėtų įnešti pokytį į Žemės žmonių gyvenimą. Juo aukštesnio sąmoningumo siela, tuo mažiau ją varžo tam tikri sąmonės apribojimai, mažiau įtakoja jos išgyventos emocijos. Bet, nežiūrint į tai, kokio susikaustymo siela grįžta į sielų pasaulį, ji visados gaus užduočių, kurios yra vertos jos sąmonės augimo šuolio. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi galimybę save atverti ir pakelti savo sąmoningumą į aukštesnį lygmenį. Bet tik jam rinktis ar būnat Žemėje jis to nori ar nenori.

Neįsikūnijusios sielos daug bendrauja tarpusavyje, jos susitaria sugrįžti į tą patį laiką ir erdvę,  ir išspręsti senus karminius ryšius, jos suplanuoja asmeninius tikslus ir juos įgyvendina. Kai kada siela gali sugalvoti tikslus, kurie nelabai atitinka visos žmonijos vystymosi idėjos, tai tokias sielas konsultuoja aukštesnio rango angelai ir arkangelai. Kai kurios sielos paimamos į mokyklas, kad jos ten gautų daugiau žinių ir tas žinias galėtų nusinešti į įsikūnijimą. Yra sielų, kurios mato, kaip kitos artimos joms sielos sužemino savo vibracijas taip, kad nebepajėgia net apčiuopti sielos plano. Atsiriboja nuo Dievo ir pasirenka gyvenimą tamsos pasaulyje. Tokios sielos taip pat įsikūnija Žemėje ir jų gyvenimas tikrai nėra nešantis progresą, greičiau antiprogresą. Todėl, aukštesnio suvokimo sielos eina į įsikūnijimą kartu su tokiomis sielomis ir stengiasi, kad tas antiprogresas nesukeltų žalingų pasekmių žmogaus gyvenime. Prisiminkite paskutinius karus, ar trėmimus į Sibirą. Tuo metu vyko antiprogresas, bet kiek daug žmonių toje kančioje kalbėjo apie meilę Tėvynei, apie pagarbą žmogui, apie santykį su Dievu? Tame baisume, ypatingai išryškėjo žmogiškosios vertybės, kurios net dabar truputį pamirštamos. Per savo kančią žmonės pakeitė neapykantą į meilę, nuoskaudą į viltį. Nei viena auka nemirė, neatnešdama teigiamo pokyčio žmonijos virsmui. Prieš didžiulę tamsos jėgą nuolat stoja būrys sielų, pasiruošusių per savo išgyvenimus išdeginti tą tamsą ir atlaisvinti tamsoje pasiklydusias sielas. Bet, patyrus tą kančią ne visos sielos pajėgė atsilaisvinti, kai kurios liko sužeistos ir savo skausmą vis atsinešančios į dabartinius įsikūnijimus. Angelai labai stengiasi tokias sužeistas sielas apgaubti savo meile ir sveikata, bet ne visados ir jiems pakanka jėgos atlaisvinti sielą nuo negatyvios energijos. Bet per keletą įsikūnijamų yra galimybė atsilaisvinti nuo karminių blokų ir skausmingų sielos prisiminimų. Jei žmogus sugeba suvokti kas įvyko ir kodėl jis išgyvena keistus jausmus, kurie nėra susieti su dabartine realybe, jis išlaisvina iš negatyvios energijos ne tik save, bet ir savo sielą. Todėl taip svarbu susivokti žmogui, kodėl jį kamuoja tam tikros baimės, nepaaiškinamas nerimas, liūdesys ar kitos tylios savybės, kurios tarsi  neturi pagrindo egzistuoti, bet yra ir trukdo dabar gyventi. Žmogui gali kilti prisiminimas iš kur atsirado ta būsena ir tą akimirką jis atsilaisvina. Širdyje ir prote tampa ramu ir lengva. Tarsi nukrenta gyvenimo našta. Ir tai vienas iš svarbiausių žmogaus pasiekimų, nes jis ne savo protą atlaisvino nuo blokų, o savo sielą atlaisvino nuo blokų. Tai amžinybės atžvilgiu daug svarbiau.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *