Arkangelas Metatronas

Šviesos srauto jėga

Šviesos srautas, kurį jūs sąmoningai priimate, leidžia jums transformuoti savyje esančias energijas iš žemų į aukštesnes. Dieviškosios šviesos srautas – tai aukštų vibracijų energinis srautas, kuris automatiškai keičia aplinkos vibracijas. Todėl yra reikalinga, kad jūs sąmoningai priimtumėte tą srautą į save. Vadinasi, medituojant (idealu, kai galite būti tiesioginiame kontakte) turite įsivaizduoti (dar geriau, kai galite pajusti), kaip dieviškosios šviesos srautas jus apgaubia ir jūs tame sraute ištirpstate, susiliejate su juo. Susiliejimas su šiuo srautu leidžia transformuoti energijas, o tai reiškia, kad jūs galite atsilaisvinti nuo savo sąmonės blokų, galite išvystyti vidinius pajautimus ir galite atverti suvokimą naujoms tiesoms.

Naujos tiesos – tai gebėjimas apjungti abu pasaulius: žemiškąjį ir subtilųjį. Ne tik apjungti, bet ir suvokti savo vietą naujajame pasaulyje. Pamažu persipins abi realybės viena kitą papildydamos. Subtiliojo pasaulio nesuvoksi gyvendamas savo paties neigiamų jausmų ir minčių pasaulyje, todėl nuolat reikia sukontroliuoti savo būsenas. Tai padarius, jūs jau galite atsiskleisti Kūrėjo šviesai ir paprašyti Jo, kad leistų pakeisti jūsų struktūros vibracijas, kad jūsų fizinis kūnas atsilaisvintų nuo energinių blokų (ligų) ir galėtumėte į save priimti subtiliojo pasaulio šviesos vibracijas. Jūsų fizinis kūnas yra persmelktas subtilesnių kūnų, todėl jame atsispindi viskas, ką išgyvenate . Fiziniame kūne nusėda pasekmės jūsų neteisingo mąstymo, neteisingų poelgių, nusėda karminiai blokai, nusėda neteisingų pažiūrų blokai ir t.t. O kai jis yra taip sukaustytas, tai į jį nebegali patekti aukštesnių vibracijų srautai, kurie leistų pajusti subtilųjį pasaulį. Todėl, pirmiausia, kreipiantis į Kūrėją, prašykite, kad apvalytų jūsų fizinį kūną, kad apvalytų emocinį ir mentalinį kūnus nuo visų neteisingų poelgių ir suvokimų. Tokiu atveju, jūs atversite savo sąmonės kanalus ir juos užpildys energiniai – informaciniai srautai iš šviesos pasaulio. Buvimas Kūrėjo šviesos sraute jums labai palengvins šį procesą ir jūs atlaisvinsite savo sąmonę nuo žemiausio lygio energinių srautų.

Jūsų fizinis kūnas turi savo sąmonę, savo prisiminimus. Jis gali supanikuoti, gaudamas neįprastai aukštas vibracijas ir gali sukelti jums patiems stresą, įtampą, kraujo spaudimą. Todėl reikia nepamiršti pasikalbėti su savo kūnu ir jam pasakyti, kad šie procesai jam negali pakenkti, jeigu tik kūno sąmonė sutiks bendradarbiauti ir kartu augti. Jūs turite ir savo protą įtikinti, kad naujos žinios nėra nesąmonė, kurią reikia iš karto atmesti, reikia, kad protas ramiai stebėtų, kokie procesai vyksta ir kokią naudą jie gali duoti žmogui.

Siela, atėjusi į Žemę, save labai užblokuoja ir neprisimena savo gyvenimo subtiliajame plane. Todėl žemiškajame plane vadovauja žemiškasis protas, emocijos ir fizinio kūno sąmonė. Šiuos valdovus reikia gerbti ir mylėti, bet kartu juos pamažu reikia įtikinti, kad jie yra tik įrankiai aukštesniosios sąmonės tikslams įgyvendinti. Jūsų Ego gali tą akimirką labai supykti ir pasijusti įžeistu – kaip čia ne jis pats svarbiausias? Tada lieka jūsų apsisprendimas ar leisti savajam Ego karaliauti ar pasistengti jį patraukti į antrą planą.

Ego – tai taip pat jūsų struktūra, kaip protas, emocijos. Tik jis geba apjungti tą protą, emocijas ir gebėjimą veikti savo naudai. Jis save augina ir maitina egoistiniais veiksmais. Juo jis didesnis, juo daugiau jam reikia maisto: garbės, galios. Jis pamina žmogiškąsias vertybes ir daro viską, kad tik gautų sau maisto  (dėmesio energijos) iš kitų žmonių. Ego negali gauti energijos iš Kūrėjo, todėl jis turi siekti to dėmesio iš žmonių. O kaip jis to dėmesio gauna, tai priklauso nuo jo gebėjimo: gali augti save sureikšmindamas, arba per jėgą, sukeldamas kitų žmonių nepasitenkinimą ir taip paimdamas jų energiją. Todėl, jei pykstate ant kokio žmogaus, tai žinokite, kad jam atiduodate savo energiją. Jeigu jūs mokate tos energijos gauti būnant kontakte su Dievu, tai gerai, greit atsistatysite, bet dažniausiai, jūs energijos daugiau išeikvojate, nei gaunate, todėl savanoriškas energijos atidavimas per savo nesuvaldytas emocijas, jus dar labiau nusilpnina.

Jeigu jūsų Ego geba jus valdyti ir jums tai patinka – tada jūs liekate gyventi žemiškojo suvokimo lygmenyje. Nes subtilusis pasaulis, kaip terpė naujo bendravimo ir naujų galimybių, jums bus neįdomi. Subtiliajame plane jūsų Ego nieko nedomina. Ta struktūra yra per žemų vibracijų, kad galėtų turėti kažkokią reikšmę subtiliajame pasaulyje. Beje, prisiminkite, kad Ego būna taip pat skirtingų lygių, bet apie aukštesniųjų struktūrų ego pakalbėsime vėliau.

Jeigu jūs suvaldote savo žemiškąjį ego, tada jūs galite suvokti, kad jumyse yra Tikrasis Aš, kuris pareina iš subtiliųjų planų ir sėkmingai gyvena žemiškajame plane. Šis jūsų Tikrasis Aš ir yra pats svarbiausias šio laikotarpio virsme. Tikrasis Aš pajaučia, kad gali suvaldyti savąjį ego, kad gali kontroliuoti savo mintis ir jausmus, kad gali rinktis gyventi taip, kaip tikrai norėtų gyventi. Šioje vietoje norėtųsi pabrėžti – jūs nesigilinate į tai, kaip iš tikro norėtumėte gyventi. Ne pagal Ego užgaidas, bet pagal Tikrąjį Aš. Gyvenimas pagal Tikrąjį Aš suteikia vidinį džiaugsmą, harmoniją, tikrumą, kad elgiatės taip kaip reikia ir kaip norite. Dažnai būna, kad vyresniame amžiuje, kai jau daug gyvenime patyrėte, nuveikėte, ateina toks tylus nepasitenkinimo jausmas – kad viskas netikra, beprasmiška ir nemiela. Vadinasi, pradedi suvokti Tikrojo Aš norus ir siekius. Tik dar nežinote kaip elgtis, nes turite įpročius ir tam tikras situacijas, kurios neleidžia radikaliai keisti savo gyvenimo. Bet jūs turėtumėte gyventi taip, kaip jūs patys to norite. Tik reikia būt atsargiems, kad tas „kaip patys norite“, nebūtų Ego išraiška. Todėl niekados nereikalaukite, kad kitas žmogus elgtųsi pagal jūsų norus, pasiūlymus. Nevadovaukite ten, kur nereikia vadovauti. Kiekvienas žmogus turi savo supratimą kaip jam reikia gyventi, net jei tau tai ir nepatinka. Ne tavo reikalas, kaip gyvena kitas žmogus. Tavo reikalas, kaip tu gyveni. Tavo reikalas suvaldyti savąjį Ego ir leisti atsiskleisti Tikrajam Aš.  Tikrojo Aš sąmonė persipina su aukštesniosiomis sąmonės dalimis, todėl jis turi geresnį kontaktą su Kūrėju ir energiją gauna iš Kūrėjo. Jam nereikia kitų žmonių dėmesio energijos, kad išgyventų. Jis turi patį geriausią energijos šaltinį – tai dieviškoji energija, kuri teka per aukštesniąsias sąmonės dalis, kartu ir per Tikrąjį Aš. Išskleidus Tikrojo Aš sąmonę jau įmanoma apjungti žemiškąjį ir subtilųjį pasaulį. Ir kai Tikrasis Aš kreipiasi į Kūrėją, kad jį apgaubtų savo šviesa, tada ir prasideda energijų transformacija. Žmogiškosios struktūros vibracijos pamažu užsipildo dieviškąja energija, kuri tiesiog pakelia bendrą vibracijų aukštį ir žmogus atsilaisvina nuo negatyvumo. Dieviškosios šviesos energija ne tik keičia jūsų vibracijų lygį, bet ji geba jūsų žemiškąją sąmonę apjungti su aukščiausiąja sąmone ir jūs patiriate vedimą iš aukštesniųjų planų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *