Arkangelas Mykolas

Laikas kurti savo gyvenimą

    Aš myliu Žemę. Aš myliu žmogų. Aš džiaugiuosi galėdamas žmogų globoti, saugoti, bet mano paskirtis nėra tik saugoti ir globoti. Mano paskirtis yra skleisti žinojimą kas yra kas ir ką jūs, žmonės, turite suvokti ir įsisąmoninti. Jūs kiekvienas savarankiškai keliaujate savo pažinimo keliu. Kiekvienas savaip save išreiškiate ir kiekvienas išgyvenate savo gyvenimą.

Žmogus, eidamas pažinimo keliu, iškelia daugybę klausimų: kas jis? Kodėl jis čia? Ar yra kitų sąmoningų būtybių ir t.t.

Žinokite, kad Visatoje egzistuoja daugybė sąmoningų būtybių. Vienos jų įsikūnija materijoje, kitos gyvena sielos lygmenyje (nors tą lygmenį mes kitaip vadiname), trečios būtybės lieka dvasios (esybės) plane arba formuoja iš savęs idėjas, kurios nėra apibrėžtos, bet kurios įgauna realizacinę vertę.

Gyvybės yra daug ir pačios įvairiausios. Čia atsakau į smalsuolių klausimą, kuris, iš tikro nėra svarbiausias. Svarbiausia, kaip tau, žmogau, būnant įsikūnijime šimtu procentu realizuoti savo gebėjimus, kaip tau ištransliuoti idėjas, kurias suformavai subtiliajame lygmenyje ir prisiėmei kaip užduotį, kurią dabar reikia įgyvendinti? Gal būt, tu prisiėmei užduotį išgelbėti kitą žmogų (sielą), gal prisiėmei užduotį išgelbėti šalį ar visą žmoniją? O gal prisiėmei užduotį sukurti kažką visai naujo, kas skatintų tam tikrą virsmą?

Kaip vis tik Aš myliu žmogų…

Kai tik pamatau, kaip jūs stengiatės išskleisti savo kūrybinę idėją tokiose sudėtingose sąlygose, man užspaudžia krūtinę. Bet, Aš žmogų myliu dar ir todėl, kad jį pažįstų iš jo gyvenimo subtilesniuose lygmenyse. Iš jūsų siekio, iš jūsų vidinės ugnies skaistumo, iš ryžtingumo kibirkščiavimo, iš švelnių meilės juostų skleidimo. Aš jus pažįstu pagal jūsų aukštesniąją sąmonę, todėl ir sakau – jūs nuostabūs.

Sakysite, ne visi žmonės yra nuostabūs ir ne visi skleidžia gėrį. Žinoma, bet kurie jau skaitote tas eilutes neatmetę jų, nepasijuokę iš jų – aš jus pažįstu ir žinau, kas esate.  Noriu pasakyti, kad jūsų keliai į įsikūnijimą būna patys įvairiausi. Kai kurie iš jūsų ateina tiesiog iš subtiliojo plano, kai kurie ateinate iš kitų planetų, net kitų galaktikų. Jūsų aukštesniajai sąmonei nėra sudėtinga įsikūnyti bet kuriame jūsų Visatos taške. O jūsų Visatą sudaro daugybė galaktikų su pačiomis įvairiausiomis formomis, santykiais ir t.t. Jūsų aukštesnioji sąmonė gali save realizuoti bet kurioje formoje. Ji taip kaupia patirtį, bręsta ir geba kurti net atskirus pasaulius su savomis taisyklėmis. Todėl, kai kada jums tenka susidurti su pasipriešinimu, su atakomis kitų būtybių. Ne visos aukštosios sąmonės suderina savo veiksmus tarpusavyje, todėl atsitinka, kad jų kūryba prieštarauja viena kitai. Susiformuoja nesuderinamumas arba kitaip sakant, nesutikslinimas detalių. Bet tai nėra blogis. Tai tiesiog individualių sąmonių kūryba, kuri pasireiškia skirtingai. O kai kada, neturint tinkamos patirties sukuriami nelabai geri projektai. Pavyzdžiui Žemė: nors žmonės yra nuostabūs, mylintys, bet ar jie geba gyventi taikoje ir santarvėje? Ne, vadinasi šis projektas taip pat turi savo nesklandumų. Bet jis nėra blogas, jis tiesiog vystosi.

Aukščiausioji sąmonė, sukūrusi savo pasaulį, jame išskleidžia savo sąmonę, ji pati ir apsigyvena tame pasaulyje. Juk sakoma, kad jūs esate Dievo dalis. Aukščiausiosios sąmonės išraiška Žemėje. Štai taip, Aukščiausioji sąmonė realizuoja save, kaupia patirtį ir nuolat kuria. Jūsų Visatos Kūrėjas yra viena iš Aukščiausios sąmonės formų, gebančių kurti ištisus pasaulius, žvaigždynus, Visatą.  Bet ir ši, Aukščiausioji sąmonė yra dalis dar subtilesnės, dar galingesnės Aukščiausiosios sąmonės, kuri iš savęs kuria Visatas, kuria dar galingesnes struktūras nei Visatos ir taip iki begalybės, iki neaprėpiamumo.

Visatos Aukščiausioji sąmonė visko neaprėpia, tai žmogaus sąmonei to padaryti neįmanoma. Bet norisi, kad bent žinotumėte apie beribinę egzistenciją. Ir toje beribinėje egzistencijoje nuostabu gyveni ir kurti.

Klausiate, o kaip su tamsa, su tamsos jėgomis? Tai kūrybos vaisius. Ir juo aukštesnė sąmonė, juo lengviau suvaldo tai, kas yra sukurta žemesnio rango sąmonės. Jeigu žmogus nėra pajėgus suvaldyti tamsos, tai aukštesnei sąmonei tai smulkmena. Nes ji kuria. Ką nori, tą ir kuria. Ką nori, tą ir transformuoja į kitokią formą. Tik jums tenka pažinti savo pasaulio tamsą ir ji jums yra sunkiai įveikiama. Tuo labiau, kad ne visi jūs atsiveriate Dievui, ne visi prisijungiate prie Jo – Kūrėjo – galios, kuri geba suvaldyti tamsą. Bet tai teoriškai įmanoma padaryti visados. Ir apie tamsą kalbu tik todėl, kad vėl norisi atsakyti į smalsuolių klausimą – kaip yra su tamsa, o ne todėl, kad tai yra labai svarbu.

Įsivaizduokite kino režisierių: ką nori, tą ir kuria. Ką sukuria, tą ir turi. Bet, jei nori, savo filmo siužetą gali pakeisti, gali suformuoti kitus įvykius ir gyvenimus. Taip ir jūs nuolat renkatės kaip gyventi. Vienas sprendimas – vienoks likimas. Kitas sprendimas – kitoks likimas. Jūs kuriate savo žemiškojo gyvenimo patirtį, jūs renkatės kaip gyventi. Tik dabar tai darote nesąmoningai, o galėtumėte daryti sąmoningai. Taip, kaip Aukščiausioji sąmonė kuria savo pasaulius, taip jūs galėtumėte kurti savo gyvenimą. Matytumėte, kaip tai įdomu, kiek daug patirčių įgytumėte Žemėje. Jūs kurtumėte skirtingus gyvenimus ir jūsų sukurti gyvenimai tarpusavyje susikirstų, gal net prieštarautų vienas kitam. Bet juk čia ir yra kūryba – bendrų sąlyčio taškų ieškojimas, išradingumas, pagarba kuriančiajam, tada išsivysto diskusija, augimas, pažinimas. Štai to šiandiena ir linkiu: išmokite kurti savo gyvenimą. Ne valdyti kitus ar tenkinti savo poreikius, o kurti gyvenimą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *