Arkangelas Mykolas

Pokyčio galia

    Mielieji, jūsų dėmesys anapusiniam pasauliui turi išlaikyti tam tikrą pagarbą ir susikaupimą. Negalima nekreipti dėmesio į tam tikrus pamokymus, tam tikras nuorodas. Mokytojai stengiasi iš visos savo širdies paduoti jums energiją, bet jūs ne visada ją priimate arba priimate atsainiai. Kiekvienas laiškas – tai dovana jums, tai sukoncentruota Mokytojo mintis, tai žinia, kurią reikia labai gerai įsisąmoninti ir pagal ją gyventi. Kiekvienas jūsų informacijos atmetimas ar jos neigimas, užveria vartus į mūsų bendravimą. Žinių turime daug, bet galime paduoti tik tiek, kiek esate pajėgūs priimti, su nedideliu avansu. Bet jeigu jūs ir to nepriimate, tada tiesiog neįmanoma duoti kitokios kokybės žinių. Jeigu norite toliau tęsti mokymą ir norite vis labiau suvokti anapusinį pasaulį (kas jums tikrai yra naudinga ir būtina), jūs turite priimti informaciją, ją įsisavinti ir gyventi, arba kitaip tariant, veikti. Žinios paduodamos tikslingai, kad jūsų sąmonė atsilaisvintų ir palaipsniui galėtų priimti vis sudėtingesnę informaciją. O jeigu nepriimate iki tol duotos informacijos – tai naujos nesuvoksite. Nes čia žinių nepakanka, nepakanka būti apsiskaičiusiu, daug žinančiu. Reikia gyventi su tyra širdimi, reikia ypatingai susižiūrėti savo egoistiškus jausmus. Aukite ir auginkite savo suvokimą.

Ateina metas, kai dėl jūsų aukojame savo energiją, savo laiką, tam, kad tik jūsų sąmonės blokai atsilaisvintų ir kitaip gebėtumėte išjausti savo potyrius. O jūs ne atidžiai perskaitot laiškus, ne atidžiai juos analizuojat, o tik pasimėgaujate mūsų jums skirta energija. Nepakanka mėgautis, reikia dirbti su savimi nuolat. Nuolat pozityviai gyventi, nuolat skleisti harmonijos vibracijas, nuolat fokusuoti dėmesį į tai, kas gera ir gražu. Tai nėra gyvenimas užsidėjus rožinius akinius – tai yra darbas. Tai yra pusiausvyros tarp šviesos ir tamsos atstatymas. Reikalinga kaip galima tvirčiau savo gyvenime suformuoti ramybę, tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, skleisti harmoniją. Taip jūs valote savo aplinką. Taip jūs keičiate aplinkos vibracijas, transformuojate neigiamą energiją į teigiamą. Ir nereikia kažko iš erdvės imti ir deginti. Pirmiausia nuolat transformuokite savo neigiamas būsenas į teigiamas ir taip jūs valysite erdvę. Tik nesusireikšminkite, jei tik manote, kad esate geresnis už kitą – jūsų ego šoka pergalės šokį. Nesvarbu, kas tas kitas ir kokios to kito žmogaus pažiūros. Jei iš tavęs kyla tokia mintis, tai tu nemoki suvokti aplinkos ir nemoki teisingai elgtis. Ego didelis. Jis gali būti didelis, net ir, jūsų manymu, darant gerus darbus. Susireikšminimas – tai negerbimas savęs, kaip tyros sielos. Galite siekti kažko, bet tai nebus sureikšminimas savęs. Tai bus tik ėjimas į priekį su visa pagarba kitam žmogui. Labai atidžiai stebėkite save, kad tik neskleistumėte nepasitikėjimo, susireikšminimo ir kitų negerų jausmų. Būkite budrūs. Tikroji tiesa ateina į tyrą širdį. Tikroji pokyčio galia suteikiama tyros širdies atstovui. Suformuokite pokyčio magnetizmą. Turėkite tiek vidinės jėgos ir šviesos, kad aplink jus esantys žmonės tiesiog norėtų keistis.

Palaikykite tuos, kurie dirba vardan kitų ir formuoja pokyčio magnetizmą. Juo daugiau žmonių prisijungia prie mokymo, juo didesnį magnetizmą reikia išspinduliuoti šios šviesos nešėjams. Palaikykite vieni kitus mintyse ir savo veiksmais. Nepalikite mokymo nešėjų vienų. Tai nėra asmeniškumas, tai yra pagalba mokymo skleidėjams. Nes viskas eina energiniu lygmeniu. Juo tyresnė širdis, tuo giliau perduodamas mokymas. Juo didesnė besąlyginė meilė, tuo daugiau širdžių užgaunama. Šis mokymas turi savo savitumą, nes čia paduodama ne tik žinia. Čia energija eina per subtiliuosius planus. Ir jeigu mokymo nešėjas į aplinką yra švarus, jis užgauna gilius kito žmogaus energinius sluoksnius. Jis įneša  į kito žmogaus erdvę pokyčio energiją, kuri perduodama per mokymą. Įtaka žmogui daroma ne vien per sąmonę – žinią, ne vien per energijos srautus, bet ir per žmogaus, kuris perduoda mokymą kitam, tyrumą, švarumą, gilumą. Pokytis daromas per subtiliuosius planus, bet galimas tik iš širdies į širdį. Tai yra, per vieną žmogų, kitam žmogui. Ne per Mokytoją žmogui, bet per širdį į širdį. Ir jeigu norite prisidėti prie Mokymo skleidimo – būkite tyri, būkite ypatingai švarūs. Dabar tas metas, kai ruošiamės paduoti stiprius pokyčio energijos srautus ir tam reikalingos nuo egoizmo apvalytos širdys. Tik yra bėda, kad nesuvokiate savo egoizmo išraiškos. Kol kas tai mums neįveikiama kliūtis, nes jūs tiesiog nenorite pripažinti turintys stiprias ego  išraiškas. Net ir tada, kai sau pripažįstate, kad turite dar visokių ego niuansų, jūs vis tiek jas neigiate ir jūsų norai nesutampa su jūsų energiniu balansu. Per jus nepraeina subtili pokyčio energija. Reikalingas ypatingas susikaupimas, ypatingas susitelkimas į Mokymą, ypatingas savęs suvokimas ir visiškas atsisakymas savo asmeniškumo. Visiškas atsisakymas bet kokių asmeninių norų. Tai sudėtinga ir nereikalaujame to iš visų skaitytojų. Bet, kuris sakote, kad ego suvaldytas ir norite skleisti subtilias vibracijas – atsisakykite susireikšminimo, atsisakykite savo minčių, atsisakykite savo siekių. Turi būti tik mokymas. Nors prie viso to, jūs vis tiek turite mokėti gyventi bendruomenėje, turite mokėti prisiderinti prie aplinkos tendencijų, turite savo aplinkoje gyventi taip, kad nekeltumėte nei pasipriešinimo, nei kovos bangų. Ir jokių smerkimų esamų santvarkų, esamų institucijų ir t.t. Esate tokiame laike, kai reikalingas išsilavinimas, reikalingos žinios gyventi pasaulietišką gyvenimą ir tuo pačiu reikia mokėti taip savęs atsisakyti ir atsiduot mokymui, kad kitam žmogui net nesukeltumėte nei  jokiu įtarimų. Nebent tik pojūtį, kad šalia jūsų ne tik gera gyventi, bet vien nuo bendravimo su jumis, žmogus sveiksta, gerėja jo nuotaiką ir jis džiaugiasi su tavimi bendraudamas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *