Armagedonas

Aš, Armagedonas, naikinsiu žemų vibracijų pasaulį

Armagedonas.

Iš tiesų, aš esu karys. Karys, naikinantis tamsą. Ir jeigu Dievas mane siunčia į Žemę tai tam, kad naikinčiau visuotinę žmonių suformuotą tamsos jėgą. Bet tai nereiškia karo ar žudymų. Tai reiškia šviesos iškėlimą kiekvieno žmogaus širdyje. Šis darbas labai sudėtingas, bet tam atėjo laikas. Mane, Armagedoną, žmonija laiko pasaulio pabaiga, viską naikinančia jėga. Aš Dieviškosios meilės nenaikinu. Aš skatinu ją vystytis ir skatinu ją egzistuoti Žemėje. Dieviškąją meilę jūs naikinate patys. Todėl tie, kurie nenori suvokti esmės – tai, kad žmogus turi gyvybinę energiją iš Dievo ir kad ją reikia naudoti Gėriui kurti, tie gali manęs išsigąsti, nes aš atėjau naikinti tamsos.

Šiandieną aš labai griežtai prakalbau: žmonės atsipeikėkite. Negalima daugiau eikvoti savo gyvybinės energijos tamsai formuoti. Jūs turėjote galimybę gyventi šviesoje, bet suformavote tamsą. O aš tamsą naikinu. Ne žmoniją, ne pasaulį, o jūsų suformuotą tamsą. Tamsą naikinti yra keletas variantų ir visus aš juos panaudosiu. Vieni skaudūs jums, kiti labai tikslingi, ramūs. Pirmiausia kalbu apie tuos, kurie prisiėmėte atsakomybę nešti šviesą tarp Žemės gyventojų. Su tais dirbsiu konkrečiai ir rimtai. Nes, kur šviesa – ten tamsa pasitraukia. Bet, jūs, šviesnešiai turite labai gerai suprasti savo atsakomybę prieš save, prieš žmones, prieš Dievą. Jeigu nešate šviesą, tai ir patys turite būti šviesa. Visaapimanti, mylinti šviesa. Vadinasi, jūsų mintys, tikslai, gyvenimo būdas turi būti suformuotas toks, kad joks šešėlis nekristų ant jūsų vidinės širdies. Kiti žmonės apie jus gali kalbėti ką nori, bet jūs turite laikytis griežtų principų: nuolatinio pozityvaus mąstymo krypties. Jūs turite išsiugdyti savo charakterį tokį, kad niekada nejaustumėte nuoskaudos, baimės, nerimo, ką jau kalbėti apie pyktį, neigiamą vertinimą aplinkos. Jūsų mintys visados turi būti aukštesnių vibracijų lygmenyje. Vadinasi – pozityvios.

Supraskite – Aš, Armagedonas, naikinsiu žemų vibracijų pasaulį. Kas jam priklausys, tas ir išnyks, be teisės vystytis sąmoningos Žemės erdvėje. Tie, kurie nepereis tam tikros ribos – bus nušluoti nuo Žemės paviršiaus. Dalis galės grįžti į Žemės erdvę ir dar mokytis, bręsti. Bet didžioji dalis sąmoningos energijos bus paskirstyta į kitus pasaulius. Sudėtingesniam vystymuisi. Nebūtinai žiauresniam. Mes neskatiname tamsos gyvenimo. Tiesiog sąmoningumas bus dar labiau apribotas ir dar labiau sukaustytos galimybės. Tiesiog, grįšite į praeitį, tik kitame pasaulyje, kitame lygmenyje. Ir, kaip ir visados, bus sielų, kurios savanoriškai įsikūnys tuose pasauliuose, vardan proceso vykdymo, bet nuo to, jums asmeniškai lengviau nebus. Tai dar kartą primenu, kad visi susimąstytumėte ir suprastumėte: Aš ateinu ne naikinti viso pasaulio. Žmogus yra nuostabus Dievo kūrinys. Jis turi nuostabią galią kurti. Kurti savo gyvenimą, kurti Visatos gyvenimą. Tik šiandieną jūs apsunkinote savo gyvenimą didžiule tamsa. Ši tamsa sunaikino ne vieną civilizaciją, bet, bet kokiu atveju – žmonija išlieka. Dabar ir vėl atėjo momentas, kai tamsa užvaldė daugybė sielų ir norint išgelbėti žmogų – Dievas siunčia mane į Žemę. Aš turiu sunaikinti tamsą, kurią jūs sukūrėte. Nesumaišykite Visatos Tamsos su jūsų sukurta tamsa. Visatos Tamsa, kartu su Šviesa, formavo jūsų pažinimo ir brendimo kelią. O jūsų sukurta tamsa, tiesiog naikina viską, ką gražaus ir gero buvote sukūrę. Ir ne tik tai. Jūs naikinate gyvybinę energiją, einančią iš Dievo. Dievas neleidžia savo energijos naudoti tamsai formuoti. Visai ne tokia šios energijos paskirtis. Ji skirta kūrybai, bendravimui, vystymuisi. O kai tam tikras materialus pasaulis apsigaubia neperžvelgiama tamsa – tai ateinu Aš, Armagedonas ir pataisau padėtį, vardan to, kad išliktų ta gyvybės forma ir ji galėtų toliau vystytis.

Šiandieną jūs susiduriate ne vien su tamsos problema. Susiduriate su dar didesne problema – jūs nenorite vystytis pagal Dievo planą. Jūs pasinėrėte į materialumą, į vienadienį gyvenimą. Atsisakote pripažinti amžinybės sistemą, kur kiekviena gyvybės forma susieta tarpusavyje, kur kiekviena gyvybės forma vienaip ar kitaip įtakoja kitus pasaulius. Jūs gyvenate didžiulėje sistemoje, pilnoje gyvybės formų. Jūs nesate vieni. Bet jūsų suformuota tamsa uždeda bloką ant Žemės energetikos ir Visatos energija pro tą bloką neprateka. Kai pro suformuotą bloką neprateka energija žmogaus kūne – susiformuoja liga. Jeigu tai rimti pažeidimai – tai reikia daryti operaciją ir panaikinti negyvą darinį, kuris kenkia kūnui. Šiandieną jūs esate tas, mažai funkcionuojantis darinys Visatos sistemoje. Ir yra iškilęs klausimas, ar tas darinys gali pasikeisti ir leisti Visatos energijai ramiai ir laisvai cirkuliuoti, ar šį derinį reikia išoperuoti. Tam, kad išsiaiškinčiau visą padėtį aš ir esu Žemėje.

Pirmiausia kreipiuosi į visus sveiko proto žmones. Mėginkite išsaugoti Žemę. Ir ne nuo manęs. O nuo savęs. Kelkite savo asmenines vibracijas. nes atėjus momentui, žemos vibracijos bus sunaikintos. ir jeigu tu priklausysi  tam lygiui – vadinasi tavęs neliks toje puikioje struktūroje – Žemėje. Manęs, Armagedono, bijoti nereikia. Aš esu tik veidrodis, pastatytas prieš jūsų akis ir prieš jūsų gyvenimus. Ką juose matote?  KĄ JUOSE MATOTE?

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *