Aš esu Dievas

Atverkite savo langines

Aš  ateinu pas savo kūrinį, kaip pas brangiausią savo draugą, savo vaiką, savo mylimą dalelę. Aš myliu džiaugsmą, meilę, laimę, kurią sugeba išskleisti žmogus. Aš myliu jo išmintį, jo siekį, jo pažinimo kelią. Aš myliu žmogaus nuoširdumą, paprastumą, supratingumą. Aš myliu žmogaus atjautą, pagarbą, toleranciją. Aš myliu žmogaus sugebėjimą pripažinti kas jis yra. O jis – tai Aš. AŠ ESU.

Aš noriu prakalbinti žmogaus širdį. O, iš tikrųjų, ji labai uždara. Žmogus išsigando savo gyvenimo ir užvėrė širdį. Ir man darosi sunku suformuoti sakinį taip, kad mano tartas žodis pasiektų žmogaus uždarą širdį. Jums sunku suvokti savo esmę, tai ir nustokite tai analizavę. Atlaisvinkite savo mintis nuo begalinių klausimų, nuo abejonių, nuo sumišimo. Atlaisvinkite savo mintis ir savo širdį. Atsipalaiduokite ir tada aš įžengsiu į jūsų mintis ir širdį, ir viską jums pasakysiu.

Taip, aš sukūriau žmogų ir suteikiau jam laisvą valią kurti gyvenimą jo erdvėje. Tik liūdesys kamuoja mane, kai žmogus kuria savo nelaimingą gyvenimą. Daro vieną klaidą po kitos ir taip pamažu save apstato sunkia energetika, kuri nebeleidžia vystytis ir skleistis pačiam žmogui. Aš ne tam daviau protą ir širdį, kad žmogus kurtų nelaimingą gyvenimą. Aš daviau žmogui protą ir širdį tam, kad protu pajėgtų suprasti manąją išmintį, o širdimi sugebėtų tą išmintį išdalyti, išskleisti savojoje aplinkoje. Žmogus turi viską, kad galėtų kurti savo gyvenimą. Ne egzistuoti ir plaukti pagal kolektyvinės sąmonės suformuotą kelią, bet konkrečiai kurti savo gyvenimą, kad kiekvieną mintį panaudotų kūrybai, kad kasdien svajotų apie teisingą ir pilnavertį gyvenimą ir tai formuotų.

Jūsų smegenyse šiandiena vyrauja kolektyvinės sąmonės virusas, kuris neleidžia jums teisingai mąstyti. Jūs gyvenate ne taip, kaip patys norėtumėte, o pagal tamsos egregorų primestas taisykles. Nes tamsos egregorai sudaro didžiąją dalį jūsų kolektyvinės sąmonės ir ji įtakoja jūsų mintis, jausmus. Ji įtakoja jūsų suvokimą apie gyvenimą. Tai reiškia, kad jūs nebekuriate savo gyvenimo. O gyvenate tamsos egregorų formuotą gyvenimą ir už tai jiems atiduodate savo energiją: savo sveikatą, savo gerus santykius, savo laimingą gyvenimą. Jūs per daug atiduodate tamsos egregorams. Pasižiūrėkite atidžiai: ar jūs gerai sutariate šeimoje, ar jus supranta artimieji, ar jums gerai sekasi darbe, ar turite visišką laisvę kūrybai ir išraiškai, ar yra taika jūsų šalyje?

Jeigu ne, tai jus valdo tamsos egregorai, nes jie atima iš jūsų mano dieviškąją energiją. Jos atimti iš manęs jie nėra pajėgūs. Tai tiesiog neįmanoma. Bet atimti iš mano kūrinių – įmanoma. Jūs per silpni nepasiduoti tamsos egregorų įtakai, nes jūs turite savąjį ego. Ego – tai individualumo išraiška, kuri tapo labai iškreipta ir visiškai atitolusi nuo tikrosios tiesos. Ego turėjo būti individualumas, o ne savanaudiškumas ir puikybė. Todėl dabar, siekiant išsivaduoti iš kolektyvinę sąmonę valdančių tamsos egregorų įtakos, aš noriu ateiti į jūsų širdis ir jūsų mintis, ir padėti atgauti jūsų teises į savąjį gyvenimą.

Jūs esate praradę savo teisę gyventi laimingai. Jūs ją „pardavėte velniui“. Tiesa, velnio nėra, tai tamsos egregoras suformavo personažą, kad nuo savęs nukreiptų mintis į personažą, kurio nėra. Taip jis save apsaugo ir vėl jumis manipuliuoja. Žmogus privalo susigrąžinti savo teisę gyventi laimingai. Ir jeigu niekas daugiau negali to jums paaiškinti, tai, AŠ ESU DIEVAS, ateinu pas jus ir aiškiai sakau: sugrįžkite į laimingą gyvenimą. Nekovokite su tamsos egregorais. Kova tik pražudys jus. Reikia jų nematyti, negirdėti. Neduokite jiems mano dieviškosios energijos. Visur ir visados stenkitės išlaikyti pozityvumą, optimizmą, pagarbą ir meilę. Skaitykite laiškus po kelis kartus, kol pradėsite įsisąmoninti Tiesą.

Aš lankausi pas Violeta tam, kad jūs išgirstumėte Tiesą, o jos langinės atvertos tiesos priėmimui. Atverkite ir jūs savąsias langines ir mano šviesa, bei meilė apgaubs jūsų širdį ir protą, ir jūs suvoksite, koks turi būti žmogaus gyvenimas.

Su visa apimančia Meile ir Globa,

AŠ ESU DIEVAS

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *