AŠ ESU, KAS ESU

Atmerkite savo širdies ir proto akis

AŠ ESU, KAS ESU.

Aš kreipiuosi į kiekvieną širdį, kuri yra pajėgi mane išgirsti. Lai jūsų atsidavimas Aukščiausiajai Jėgai padeda išskleisti Meilės ir Gerumo energiją pasaulyje. Aš siunčiu savo spindulį į širdį ir protą kiekvieno žmogaus, kuris suvoks, kad gyvena Amžinybėje. Aš siekiu jūsų pripažinimo, jūsų atsivėrimo tai, kas šventa ir tikra.

Žmogus yra pajėgus formuoti laimingą gyvenimą, tik tuo jis turi patikėti ir turi laikytis tam tikrų taisyklių. Žmogui buvo suteiktas Rojus, tik žmogus savo laisva valia jo atsisakė. Bet galimybė gyventi „Rojuje“ išlieka. Ji yra, ją reikia išnaudoti. Kodėl taip norime, kad žmogus būtų laimingas ir gyventų „Rojuje“? todėl, kad tai leis pasiekti kitokią gyvenimo kokybę ir leis žmonėms išskleisti daugiau dieviškosios jėgos. Žmogus galės kurti, vystytis. Šiandieną tai darote, bet dėl žemų savo ir savo aplinkos vibracijų – darote labai pamažu, dažnai net vyksta atgalinis procesas. Vietoj vystymosi – jūs degraduojate, naikinate save, savo sielą, savo žmogiškąją prigimtį. Užtenka gyventi apgaulėje ir iliuzijoje. Užtenka gyventi baimėje ir nepasitenkinime. Jūs taip įpratę gyventi tamsoje, kad šviesa jums degina akis. Pajutus šviesą jums darosi tiek fiziškai, tiek psichologiškai skaudu ir jūs vėl pasineriate į tamsą, į susinaikinimą. Tai yra, į  per ilgą laiką suformuotus  įpročius: pasiduoti aistrai, pasiduoti kito žmogaus įtakai, pasiduoti tingėjimui, baimei. Ir gyvenate tamsoje. Blogiausia, kad tai jums patinka, jūs neieškote tikrosios gyvenimo prasmės. Jūs mėgaujatės paprastais gyvenimo malonumais ir nesvarbu, kad už tai atiduodate savo dieviškąją energiją. Atiduodate sveikatą, laimingą savo vaikų gyvenimą, gerus santykius, ramybės išgyvenimą. Jūs užmerkiate akis prieš šviesą, jūs jos net nenorite matyti. Jūs nenorite net suvokti, kad egzistuoja karma, arba sakote: „ką padarysi, tokia karma“. Tai neteisingas požiūris. Ne karma kalta, kad jums nesiseka, o jūsų tingėjimas ir nenoras atsisakyti senų savo įpročių nuolat tą karmą formuoti. Jūs nebeturite jėgų laimingai gyventi. Jūs gyvenate „kaip visi“. Prastūmėte dieną, atlikote tai, kas jums atrodė svarbu ir toliau neleidžiate sau mąstyti – koks iš tikro tavo gyvenimas gali būti laimingas.

Jūs esate žemame energetiniame lygmenyje ir tuo esate patenkinti. Gal ne visai patenkinti, bet nei piršto nepajudinate, kad iš to negatyvumo, iš to energetinio lygmens pakiltumėte, išeitumėte. Tam reikia tik jūsų dėmesio, jūsų ryžto, jūsų kryptingo darbo, suvaldant savo mintis, jausmus, atsisakant aistrų, troškimų. Jūs tiesiog nenorite atsisakyti tingėjimo. Tingėjimo mąstyti, tingėjimo įveikti savo trūkumus. Ką aš galiu pasakyti – apgailėtina. Apgailėtina tai, kad jūs atsisakote galimybės gyventi „Rojuje“. Ne tame rojuje, kur galite nieko neveikti ir tik mėgautis aplinkos teikiamomis dovanomis, o Rojumi, kur jūs kuriate gyvenimą, kur išsiskleidžia talentai, jūsų gebėjimai, kur jūs padėdami vieni kitiems formuojate gražų gyvenimą. Jūs matote vienas kito akyse draugystę ir palaikymą, siekį pažinimo, siekį vidinės išraiškos. Bet tame pasaulyje negali būti negatyvumo. Iš principo negali būti pavydo, pykčio, baimės ir kitų negerų jausmų. Vadinasi, kol tie jausmai jus valdo, kol jie gyvena jumyse kaip atmintis, jūs negalite pakliūti į „Rojų“. Formuojasi išvada – jūs turite atsisakyti negatyvių jausmų, jūs turite keisti savo gyvenimo įpročius. jūs turite išspinduliuoti gerumą ir meilę. ir Jūs turite siekti, kad į „Rojų“ įeitumėte ne vienas, o su visais žmonėmis. Jūs turite suprasti – nepakanka išmokti save valdyti, save apvalyti – reikia padėti tai padaryti ir kitam. Jūs turite savo aiškiu pavyzdžiu, savo pozityviu gyvenimu uždegti norą siekti tokio gyvenimo ir kitą žmogų. Pasaulyje yra daug nesąmoningų žmonių. Jie paprasčiausiai nesuvokia, kad gyvenimas gali būti kitoks. Jūs turite stengtis pakeisti savo vidų ir stengtis, kad keistųsi ir visa žmonija. Į „Rojų“ turi įžengti visa žmonija.

Gal būt bus sielų, kurios liks gyventi aklinoje tamsoje, bet didžioji dalis žmonių turi pakelti akis į šviesą ir turi tą šviesą priimti į savo širdį ir protą. Nes be pagalbos, be mūsų energijos įleidimo į savo širdį,neįmanoma jums išvalyti tamsos, kuri įsitvirtinusi jūsų sąmonėje, jūsų praeityje, jūsų atmintyje. Reikalinga ne tik melstis ir medituoti, reikalinga tą šviesą išlaikyti kiekviename savo poelgyje, kiekvienoje gyvenimo akimirkoje.

Pirmiausia, reikia norėti priimti tą šviesą. Norėkite gyventi laimingai, suvokite, kad tai ne tik galima, bet ir privalu. Privalu dėl žmogaus vystymosi, dėl Dievo išraiškos vystymosi, o ne degradavimo ir susinaikinimo. Šiandieną savo elgesiu jūs paneigiate Dievą, esantį jumyse. Paneigiate save.

Atsibuskite, atmerkite širdies ir proto akis. Suvokite, kad tik šviesoje gali atsiskleisti jūsų talentai ir gebėjimai, jūsų vidinė harmonija ir džiaugsmas, kad gyveni.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *