AŠ ESU, KAS ESU

Durys į šviesią ateitį atvertos, ar norite pro jas ateiti?

Atskleidėme paslaptį. Tu pamatei Visatos gyvenimą. Pamatei, kiek daug ir įvairios gyvybės yra Visatoje. Gyvenimas tiesiog verda, o Žemė, tarsi, atjungta nuo to virsmo. Tarsi egzistuotų uždaroje neveiklos zonoje. Taip atsitiko, nes žmogus suformavo savo ego ir pradėjo nebesilaikyti Visatos dėsnių, tuo įnešdamas disharmoniją į visą Visatos gyvenimą. Tokiu atveju yra apribojama sąmonė ir apribojama veiklos zona. Žemė tapo atskirta nuo Visatos gyvenimo, kaip ir daugelis kitų pasaulių. Tu pamatei, kad toje atviroje Visatoje įvairių pasaulių gyvybės formos bendradarbiauja. Jos jokiu būdu nemąsto viena apie kitą, kaip apie priešą. Šioje erdvėje nėra informacijos, kas yra priešas, kas yra karas, pavydas, neapykanta. Čia negatyvių jausmų nėra. Negatyvūs jausmai suformuoja uždangą nuo tikrosios realybės. Ir taip apribota visuomenė gyvena uždarame rate ir toje uždaroje erdvėje turi atrasti išėjimą į bendrąją erdvę. O išėjimą galima rasti tik pakėlus savo vibracijas, atsisakius savojo negatyvumo. Jūsų pareiga yra suvokti savo padėtį, atsisakyti negatyvumo. Atsisakyti kolektyvinės sąmonės palaikomo negatyvumo – tiesiog neįmanoma. Tai per daug sudėtinga ir kieta struktūra. Todėl masinio pokyčio padaryti mes nesame pajėgūs, nors ir labai norime Žemės žmonėms padėti išeiti iš už uždangos. Lieka tik vienas kelias: per konkretaus žmogaus brandą. Tai kiekvieno žmogaus pareiga: savo gyvenime atsisakyti savojo negatyvumo. Kol gyvenate savo negatyvaus suvokimo pasaulyje, tol jūs reinkarnuositės Žemėje ir gyvensite už uždangos, taip ir nesuvokdami, koks Pasaulis yra didžiulis, kiek ten daug gyvenimo spalvų, atspalvių. Gyvendami savo negatyvumo pasaulyje, jūs apribojate savo galimybes vystytis. Aš dabar  nekalbu apie Žemės, valstybės, šeimos situacijas. Aš nekalbu apie kolektyvinę sąmonę. Aš kalbu apie konkretų žmogų. Jūs norite pasakyti, kad labai sunku išlikti pozityviam, kai visuomenė tokia bloga, politika bloga, įstatymai blogi ir t.t. Supraskite pagaliau: žmogaus mintis turi galią. Nustokite mąstyti, kad viskas aplink jus blogai. Jūsų pasaulyje iš tiesų egzistuoja tik trys spalvos: juoda, balta, pilka. Tai labai apriboto suvokimo problema. Atsisakykite nuolatinio kaltinimo aplinkos ir pradėkite dieną su meile ir šypsena. Pradėkite kurti pozityvaus savo gyvenimo kryptį.

Nuimti vystymosi blokavimo uždangą nuo Žemės planetos įmanoma tik žmogui per savo konkrečią žmogiškąją veiklą, savo mąstymą, savo požiūrį. Niekas jėga nenuims tos skraistės. Tai neįmanoma, nes ji buvo uždėta tam, kad žmogus pagaliau suvoktų savo negatyvumo suformuotos žalos padarinius ir atsisakytų savojo negatyvumo. Kol to nesiryžtate daryti, tol neįmanoma tos skraistės nuimti. Kiekvienam žmogui visos durys yra atviros, visos langinės atvertos. Tik reikia žmogui norėti praeiti pro tas duris. O norint praeiti pro tas duris, žmogus turi nusiimti savo ego struktūrą, nusiimti visą savo negatyvumą. Kitu atveju, eidamas pro tas duris, žmogus sudegs. Nes toje šviesoje užsiliepsnos visas žmoguje esantis negatyvumas.

Didysis pasaulis atveria savo duris ir langines, jis kviečia jus: sugrįžkite Namo. Būkite sąmoningi ir atsisakykite savo egoistiškumo, savo negatyvumo. Kodėl jums, tokiems sąmoningiems, išsilavinusiems, geriems ir nuoširdiems žmonėms taip sunku pakelti savo vibracijas. Žinoma, jūs vis tiek sakysite, kad kasdienė aplinka suformavo daug problemų ir nėra įmanoma į viską žiūrėti teigiamai. Taip, jūs susikūrėte karmą, ir jūs ją turite išgyventi. Bet, jūs turite pripažinti savo klaidas ir su tuo susitaikyti. Jūs turite išgyventi savo sudėtingą gyvenimo periodą su tuo susitaikę ir tai priimdami ne kaip bausmę, išbandymą, o kaip savo paties suformuotą tokią realybę. Ir toje realybėje jūs turite išmokti vertinti savo gyvenimą, vertinti savo laiką ir mėginti keisti save, mėginti susivokti, kokių savybių visados laikytis ir turite įrodyti Karmos valdytojams, kad tikrai esate pasikeitę, subrendę ir pasiruošę savojo ego atsisakymui. Tik tada Karmos valdytojai galės pagreitinti karmos atidirbimą ir atlaisvinti jus nuo tų sunkumų, kuriuos jūs buvote užsitarnavę savo neteisingu, negatyviu, egoistiniu gyvenimo būdu. Jeigu jūs išlaikote savyje nuoskaudas dėl esamos jūsų situacijos, jeigu jūs pavydite kitiems gėrio, tai Karmos valdytojai nepajudins nei pirštelio, kad jums padėtų, kad ir kaip to prašytumėte. Būkite mylimi, būkite protingi, supraskite, tik nuo tavo asmeninių pastangų gali keistis tavo gyvenimas. Tik dėl tavo laisvos valios pasirinkimo priklauso kur link tu žengi: į bendrąją erdvę ar į nuolatinį besikartojančių įsikūnijimų Žemėje ciklą. Jums Dievas suteikia malonę ir atveria visas langines ir duris, kad galėtumėte įeiti į bendrąją erdvę. Mes jūsų laukiame. Laukiame su Meile, su Pagarba, su Džiaugsmu. Ir tikrai būtų skaudu matyti, jei per šimtmetį pro tas duris praeis tik vienas žmogus. Labai tikiuosi, kad nesate tokiame beviltiškame sąstingyje, kad net nebeturite noro veikti. Siekti Išminties ir Meilės. Siekti begalinio gražaus gyvenimo bendrojoje erdvėje. Negi tikrai praradote siekį Meilės ir Išminties. Negi tikrai leidote savajam negatyvumui užvaldyti visą jūsų siekį, motyvaciją grožio, gėrio.

Langinės atvertos, sąlygos, peržengti iš savojo riboto pasaulio į bendrąją erdvę yra sudarytos visos. Ir, jeigu atėjus laikui nesimatys nei vieno žmogaus prie tų atvertų langinių, tai tos durys ir langinės užsivers visiems laikams. Tai būtų pats skaudžiausias praradimas. Praradimas Dievo Kūrinio – žmogaus vien dėl žmogaus suformuoto egoistiškumo. Apie tokią pabaigą net skaudu pagalvoti.

AŠ ESU KAS ESU siunčiu savo meilės spindulį jums, žmonės. Priimkite mano Meilę, raskite jėgų savyje pakilti iš sąstingio ir suraskite jėgų siekti tikrojo gėrio, grožio.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *