AŠ ESU, KAS ESU, Hasėjas

Padėkite Žemei

Sveika, čia Hasėjas.

Kiekvienas energetinis pliūpsnis iš aukštesnio energetinio lygmens, reikalauja „žmogaus“ pastangų. Kodėl žodį „žmogus“ paėmiau į kabutes? Todėl, kad žmogus save supranta labai siaurai, o čia kalbame daug plačiau. Tas „žmogus“ tavo seanso metu buvo suspaustas į delną, kad netrukdytų. Nes tavo energetinis kūnas kilo labai aukštai, ten nėra negatyvumo. O norint tave „iškelti“, buvo reikalinga nuimti negatyvumą. Nuimti žemas vibracijas – vadinasi atskirti dalį tavęs nuo tavęs pačios. Tada galime dirbti su tavo aukštesnių vibracijų sandara. Mėginome ją iškelti į patį aukščiausią energetinį lygį, kurį gali atlaikyti žmogus su savo „materialiuoju“ kūnu. Pajutai akimirką, kai pakilai į viršribį. Į erdvę, į kurią nebuvai niekada pakilusi dėl aukštų energijų. Vėl išsigandai, kad nesustotų širdis. Tiesa, jeigu tas negatyvumas, kuris buvo nuimtas, būtų buvęs tavyje – būtum sudegusi. Ir taip jautei begalinį vidinį karštį. Degė visos žemų vibracijų dalelytės. Mums pavyko įleisti į žmogiškąją erdvę energiją, kuri labai stipri, labai subtili ir galinti tave ir tavo brolį nuvesti į „Šambalos“ erdvę. Kodėl išskyrėme tik judu? Kada jūs įžengsite į „Šambalos“ erdvę – galės įžengti ir kiti.

AŠ ESU, KAS ESU. Labai džiaugiuosi atsiveriančia galimybe Žemei išlaikyti žmogiškumą/dieviškumą. Prisiminkite – Dievas jus sukūrė, kad išreikšti save. O ką jūs darote savojoje Žemėje? Jūs negerbiate savęs ir kitų… Mes jus labai mylime, bet supraskite, jūs sukūrėte tokią realybę, kuri visiškai nebeatitinka paprastų žmogiškų standartų. O ką jau kalbėti apie išmintį, dvasingumą, prisilietimą prie dieviškos energijos. Pasaulis nebeatitinka žmogiškumo standartų maždaug 500 kartų (procentų). Suprantate, matematiškai įvertinus dabartinę padėtį yra aišku – pasaulis visai ne toks, koks jis turėtų būti. Jūs ne tik neprogresuojate, jūs sukūrėte visai kitokį pasaulį. Jūs „išėjote iš rikiuotės“, „pasisukote nuo pagrindinės vystymosi ašies“. Supraskite, norint progreso, reikia grįžti į pradinį tašką. Kodėl kalbu su tavimi ir tavo skaitytojais? Todėl, kad tik jumis (labai paprastais, „nereikšmingais“ žmonėmis) galiu pasitikėti. Jūs dar sugebate suvokti gyvenimo esmę, galite pajusti meilę, pagarbą, atsakingumą. Viena darbo sritis – tai įžengimas į ateitį, kita kryptis – žmogiškumo įtvirtinimas žemiškoje erdvėje, o po to – esybės pasireiškimas Žemėje. Esybės pasireiškimas Žemėje apima abi sritis: kai atsistato gyvenimo kryptis, tada gali atsiskleisti esybė ir formuotis naujas pasaulis. Jūs, tikriausiai, net neįsivaizduojate kiek padedate Žemei išlaikyti pusiausvyrą. Mes nesame griežti, bet negalime leisti išmintingiems žmonėms elgtis neteisingai. Todėl tavo brolį perspėjome – jis turi dirbti dar didesniu pajėgumu, negali šiaip sau „praslysti“ per gyvenimą. Nėra tam galimybių. Jo mintis galinga – kurianti ir besiplečianti. Tavo draugų energetiniai kanalai atviri, vartai į kitą pasaulį – atviri. Darbas vyksta sėkmingai. Šiandieną aš nekalbu, kaip turi elgtis visi žmonės, šiandieną aš sakau – susikaupkite. Tik jūs galite padėti Žemei išlaikyti pusiausvyrą. Jeigu jos ašis dar labiau pakryps – tai įvyks gamtinės katastrofos ir daug žmonių gali žūti. Bet išlaikant pusiausvyrą tarp sąmoningumo, žmogiškumo ir beprasmybės, kvailumo – galima sulaikyti Žemės pasvirimo kampą. Viskas susieta. Kreipiuosi į visus, kurie dabar skaito:tik jūsų asmeninis gyvenimas padeda Žemei nepražūti. Tik jūsų kasdienis bendravimas su aplinkiniais, tik jūsų minčių švarumas, tolerancija, gali išlaikyti pusiausvyrą. Tik nuoširdi meilė, pagarba ir savigarba padeda išlaikyti Žemę. Mažiausia, teisinga smulkmena gelbsti pasaulį. Elkitės garbingai, elkitės sąžiningai, elkitės teisingai pagal savo suvokimo lygį ir bus labai gerai. Jeigu suprantate daugiau – daugiau iš jūsų ir tikimės. Savikontrolė ir savianalizė, kartu, lengvas atsipalaidavimas ir pasitikėjimas Dievu. Tai persipynę, bet labai džiugu, kad stengiatės laikytis šių savybių. Jūs nelabai įvertinate svarbumo to, apie ką mąstote, apie ką kalbate, apie ką svajojate. Kiekviena mintis, kiekvienas žodis – tai kurianti informacija. Ji gali kurti mirtį, gali kurti gyvenimą, gali įsilieti į amžiną gyvenimą.. kurkite gyvenimą: gražų, teisingą, lengvą. Suvokite atsakomybę už tai, kad gyvenate Amžinybėje ir visoje Visatoje. Jūsų negatyvi mintis žeidžia Visatą, ne kaimyną, ne draugą – o Visatą. Jūs sukuriate disbalansą. Tada reikalingos didžiulės pastangos šiam disbalansui sutvarkyti, o kai kada energijos ir pritrūksta, nes jūs nekuriate teigiamų minčių, teigiamų jausmų.

Supraskite, būkite atsakingi už savo išraišką Žemėje. Kadangi dabar tas laikotarpis, kai labai stiprėja minties galia, vadinasi ji turi stipresnę karmą. Nebekurkite karmos. Ji darosi per sunki tiek jums, tiek Žemei, tiek mums. Mes visados stengiamės „apdoroti“ karmą. Stengiamės sumažinti jos atgalinį poveikį (jeigu būtume nemažinę, seniai būtų įvykęs šaltasis karas ir Žemės nebūtų likę). Bet mums trūksta jėgos sunaikinti tai, ką jūs sukuriate. Bet jūs tai galite pakeisti akimirksniu: susivaldę nuo blogų minčių, blogų emocijų. Akimirksniu galite pradėti galvoti teigiamai, galite kurti gyvenimą. Akimirksniu. Tik norėkite to ir pasistenkite save suvaldyti.

Mes įdėjome didžiulį kiekį aukštų vibracijų energijos. Ji tikrai darys poveikį visiems aplinkiniams. Bet kuri bloga mintis sukels jums nuovargį, sunkumą. Bet kuri gera mintis – atvers naujas galimybes, naują suvokimą. Kaip bebūtų džiugu, bet kartu ir pavojinga, bet mes pradedame aktyvinti dalelytes, kurios suteikia jėgos mąstymui, suteikia jėgos minties realizacijai. Suteikia galimybę įsilieti į mūsų bendrą pasaulį. Būkite palaiminti, galintys pajusti Dievą savo širdyje. Susikoncentruokite į tai, kad visados gyventumėte su Dievu širdyje.

„Savęs Ir Visatos Pažinimo Link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *