AŠ ESU, KAS ESU

Patikimiausias draugas

Gyvendama Žemės struktūroje, dvasia įgauna materialumą. Bet ne materialumas turi įgauti galią, o dvasingumas. Todėl šiandiena aš prakalbau apie tikrąjį žmogaus prigimtį ir esmę. Mes esame vienis: Dievas ir žmogus. Mes esame kilę iš vieno šaltinio. Aš pasidalijau į daugybę milijonų dalių ir kiekviena ši dalis yra sąmoninga ir ji kuria. Kuria chaosą, bet kartu išgrynina Tiesą. Tiesos išgryninimas materialioje plotmėje yra labai svarbus procesas. O Tiesa esu Aš, nes iš manęs kilo ir gimė Visata. Viskas. Aš siekiu, kad kiekviena mano materialioji dalis, suformuotoje struktūroje suvoktų turinti ryšį su manimi ir mokanti gyventi toje struktūroje su manimi. Aš nesu Dievas Valdovas – kuris  nurodinėja kaip gyventi. Aš esu pats patikimiausias draugas. Visada būsiu jūsų pusėje. Aš visados esu šalia. Visados padedu ir paremiu. Jums tereikia tai pamatyti, pajusti ir patikėti. Todėl ir sakau, svarbiausia Tikėjimas ir Pasitikėjimas. Aš džiaugiuosi procesu, amžina kaita, amžinu procesu. Aš negaliu jūsų nemylėti, nes jūs – tai Aš. Be jūsų Aš nulis. Jūs be manęs – nulis. Kai perdega dieviškoji ugnis jūsų materialioje struktūroje, tai tos struktūros ir nebereikia. Ji subyra. Labai retai būna, kad mano dieviškoji ugnis, esanti jumyse, perdegtų. Dažniausiai ji vos rusena. Bet juo mažiau rusena, juo greičiau perdega. Struktūra, kuri nesugebėjo sudaryti sąlygų degti dieviškajai ugniai, netenka gyvybės. Ji subyra. Pavirsta dulke. Dieviškoji ugnis turi skleistis aplinkui, o tai daryti padeda jūsų pasirinkimai, jūsų gyvenimai ir išgyvenimai. Jums neturi būti baisi Ugnies epocha – ugnis ugnyje nesudega. Ji susilieja ir išsiskleidžia. Jeigu jūsų širdyje degs dieviškoji ugnis, susiliejusi su Didžiąja ugnimi, įgausite daug didesnių galimybių patirti gyvenimo grožį, nei dabar.

Jūs jau supratote apie ką aš kalbu. Skleisdami mano energiją, jūs kuriate  nuostabų pasaulį. Juo daugiau atiduodi į aplinką šios energijos, juo daugiau gauni. Tavo ugnis stiprėja ir jai nebaisi ugnies epocha. O jeigu tavyje vos vos rusena dieviškoji ugnis, tai Didžioji ugnis tave sudegins, nes jaus pasipriešinimą. Nebus su kuo susilieti, tavyje esanti ugnis gali nepajėgti susilieti su Didžiąja ugnimi ir tavo materialioji struktūra sudegs ir subyrės. Taip paprastai ir techniškai aiškinu jūsų ateities variantus. Tokia bendra pozicija, o kai konkrečiai kiekvieną palies Didžioji ugnis, tai pajusite kiekvienas atskirai. Jūs esate individualybės. Kiekvienas turite savo patirtį, savo laimę, savo dvasingumo įdirbį. Nėra vienos tiesos visiems. Viena Tiesa yra visumoje. Bet materialioje plotmėje jūs formavote savo gyvenimus, formavote savo tiesas. Ir jeigu jos labai tolimos nuo dieviškos tiesos, tada bus sunku išlikti atėjus Ugnies epochai. Mylėkite ir gerbkite save, kitą žmogų, nes taip jūs parodysite Didžiąją pagarbą Išminčiai.

Šiandiena su jumis buvau AŠ ESU, KAS ESU.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *