Atėnė Paladė

Karminės Valdybos sprendimas

     Karminė Valdyba priėmė sprendimą pakeisti tavo gyvenimo užduotis. Jeigu tau pavyks išspinduliuoti Andrijano Hošė energiją, tai bus įgyvendinta daug konkrečių užduočių, kurios padės plisti Pakylėtųjų Valdovų Mokymui. Ši užduotis yra labai svarbi, nes niekas tiek nenori bendrauti su žmonėmis, kiek Pakylėtieji Valdovai. Ir jie turi ką pasakyti, jie žino į ką turi atkreipti dėmesį žmogus konkrečiu laikotarpiu. Tai nėra senos, užslėptos žinios, kurias reikėtų analizuoti, interpretuoti. Tai visiškai naujos žinios ir jos yra visiškai tikslios ir labiausiai atitinkančios dabartinį žmogaus sąmoningumo lygį, dabartinę nuotaiką pasaulyje. Tai visiškai savalaikės žinios ir jas pritaikant, žmogus gali sparčiai tobulėti. Čia ne taip, kaip jūsų mokyklose, kur dalis informacijos pasenusios, dalies žinių jau net nebereikia pritaikyti gyvenime, o kurios suformuotų teisingą ateitį – tai visai mažai. O Pakylėtųjų Valdovų žinios yra savalaikės ir tų žinių taikymas padės suformuoti patį geriausią žmonijos ateities variantą. Tai suprantate, kad net kvaila būtų tų žinių nepriimti ir iš jų nesimokyti.

Tuo labiau, kad yra žmonių, kurie lengvai ir paprastai gali priimti tas žinias ir pateikti visai visuomenei. Žmonija nėra linkusi tikėti anapusinio pasaulio pagalba, nors patys pripažįsta, kad tas pasaulis egzistuoja. Žmonija abejoja mūsų pagalba, ne todėl, kad mumis nepasitikėtų, o todėl, kad nepasitiki savimi. Abejoja savo vidiniu balsu. Tvirtai įsikibę laikosi proto žinių, kuriems visada reikalingi apčiuopiami įrodymai. Bet kiek iš tikro jūs kasdien gaunate įrodymų, kad vidinis balsas, ar kitaip tariant, intuicija, pasako tiesą? Jūs gaunate gyvenimo ženklus kaip elgtis tam tikrose situacijose ir žinote, kad tai tiesa. Vadinasi, jūs nuolat gaunate įrodymus ir iš neregimojo pasaulio, bet dėl kolektyvinės sąmonės ribotumo, daug ką atmetate, nors širdimi žinote, kad tai yra tiesa. Jūs linkę labai priklausyti nuo kolektyvinės sąmonės. Bet juk tą sąmonę formavote jūs, savo proto pagalba. O juk protas kuria iliuziją. Tai kas yra kolektyvinė sąmonė – apgaulės skraistė. Ji suformavo savo tiesą ir ta tiesa įtakoja jūsų gyvenimus. Jūs nebemąstote sąmoningai. Jūs tiesiog vadovaujatės kolektyvine sąmone ir nesigilinate kas tiesa, kas iliuzija. Nesigilinate kiek tiesos yra dabar duodamame Mokyme. Kas skaitote šias eilutes, jau negaliu vadinti nemąstančiais ir neieškančiais tiesos. Jeigu priimate idėją, kad Aš, Atėnė Paladė, perdaviau šį laišką, tai priimate ir tą Mokymą. Tik gal jūsų veiksmai nelabai to Mokymo esmę atspindi, bet bent jau yra noras tą Mokymą suprasti. Ir tai yra puiku.

Žodžiu, Andrijanas Hošė ateina į pagalbą. Jis suteiks tiesioginę materinę pagalbą. Tai reiškia, kad Jo pagalbą apčiuopsite aiškiai. Tai nebus paremta tik tikėjimu. Šis Mokslas bus paremtas faktais. O tie faktai realizuosis per Violetą – Maitrėją ir kitus jos energetikai artimus žmones.

Nekalbėsime apie tai, kas planuojama veikti, bet faktais įrodysime, kiek tas Mokymas reikalingas žmonėms ir kokią naudą jis iš tikro duodą žmonijai.

Laiškuose buvo rašoma, kaip Violetą ištiko mirtis ir jos siela atsilaisvino nuo buvusios karmos ir buvusių žemiškų užduočių. Siela priėmė naujas užduotis, kurios susiformavo dėl esybės pokyčių. Esybės energija atsilaisvino tiek, kad galėjo susilieti su Didžiojo Mokytojo energija ir to Mokytojo energija  per esybės energetinius spindulius, įėjo į atsilaisvinusią sielą ir į seną kūną, kuriame nebeliko senosios Violetos. Taip gimė Violeta – Maitrėja. Šiuo metu jos žemiškoji sąmonė atsilaisvino tiek, kad materialiame plane ji galėjo priimti Pakylėtojo Valdovo Andrijano Hošė energiją. Jo energija neužspaudė nei Violetos esybės, nei Viešpateis Maitrėjos spindulio. Tiesiog jos žemiškasis sąmoningumas pakito (ir ne vien jos dėka, bet ir mūsų visų darbo dėka) tiek, kad jis priėmė į savo struktūrą Andrijano Hošė aukštesniąją sąmonę. Ir juo mažiau dirbs Violetos – Maitrėjos žemiškoji sąmonė, t.y. protas, tuo sėkmingiau veiks Andrijano sąmonė ir per jos kasdienę veiklą bus formuojami faktai, kaip Mokymas keičia žmonių gyvenimus teisinga, laiminga ir sveika kryptimi.

Viešpats Maitrėja per tavo esybę ir tavo įsikūnijimą spinduliuoja savo meilės ir gerumo energiją. Tai keičia žmonių subtiliuosius kūnus. Bet norint pasiekti greitesnių rezultatų, buvo pasitelkta Hošė energija ir sąmonė, kurie realiai keis žmonių gyvenimus ir tai bus kaip konkretus įrodymas protui, kad energijų valdymas gali pakeisti žmogaus gyvenimą, kad vidinio pasaulio atsivėrimas visiškai keičia žmogaus galimybes.

Karminė Valdyba suteikė galimybę Pakylėtajam Valdovui Anrijanui Hošė įgyvendint jo siekį tarnauti žmonijai, dabar lieka tik Violetos – Maitrėjos apsisprendimas, kiek ji realiai padės tuos siekius įgyvendinti. Štai čia ir prasideda realus bendradarbiavimas tarp Pakylėtojo Valdovo ir žmogaus.

Nuostabus procesas tik prasideda. (Žinoma, jau Violetai strigo sveikata dėl vibracijų pokyčio, bet kitaip procesas nevyks. Tai nėra taip lengva ir paprasta, kaip galite pagalvoti tik paskaitę šį laišką, tai yra gyvenimas nuolatinėje savikontrolėje, savianalizėje, kūno prisiderinimas prie vibracijų, dar užsilikusių blokų iškėlimas ir suskaldymas, bet jos fizinis, emocinis ir mentalinis kūnai sparčiai keičiasi ir tai duos galimybę lengviau pasireikšti Pakylėtųjų Valdovų energijoms. Tikėjimas ir Pasitikėjimas Kūrėju turi būti absoliutus).

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *