Atėnė Paladė

Portalo atsivėrimas

     Aš atėjau pakalbėti apie sudėtingus pokyčius jūsų informaciniame – energetiniame lauke. Šiandieną svarbu suvokti, kad jau subrendote ir galime pradėti naują mokymosi pakopą. Šiandieną, kai kalbėjau ašrame, sakiau, kad mokymai bus formuojami dvejomis pakopomis. Pirmoji – tai visi tie laiškai, kurie ėjo per T. Mikušiną, kurie ėjo per Violetą – Maitrėją, visos žinios, kurias Pakylėtieji Valdovai davė per savo mokinius įvairiuose pasaulio kraštuose. Visos tos žinios nešė tam tikrą žinią apie subtilųjį pasaulį ir žmogaus gebėjimą keisti save. Pirmoje pakopoje labai svarbu išmokti savikontrolės, savistabos, mokėti pastebėti savo jausmus, mintis, gebėti juos kontroliuoti, valdyti. Gebėti atsisakyti negerų įpročių, senų tiesų ir daugybė kitų dalykų, apie kuriuos jūs skaitėte, girdėjote. Priėmėte arba nepriėmėte. Visa tai sudaro pirmąją pakopą to mokslo, kurį šiuo laikotarpiu norime duoti žmonijai. Šios pakopos uždavinius reikia nuolat vykdyti, reikia nuolat suvokti, kad neišauš nušvitimo diena ir žmogus netaps iš karto kitu žmogumi. Jis turi nuolat save stebėti, nuolat save mokyti, turi gyventi nuolatiniame virsme. Ir tame virsme nėra klaidų – yra tik pamokos. Nepadarę klaidų, jūs nesuprastumėte kas vyksta, nesuvoktumėte ką darote teisingai, o kur klystate. Jūs esate nuolatiniame virsme. Jeigu šiandieną išmokai pamoką ir suvokei tam tikrus dalykus, nereiškia, kad jau gali būti ramus ir nebedaryti klaidų. Kvaila daryti tas pačias klaidas ir iš jų nesimokyti, bet virsmo eigoje, nuolat bus klaidų ir nuolat ateis suvokimas kaip jas taisyti. Nuolat apie tuos pačius dalykus kalbėsime vis plačiau, vis sudėtingiau, vis labiau atversdami daugiau žinių. Pirmosios pakopos žinios visados bus svarbios. Tai pagrindinės mokyklos žinios. Jeigu tu nepažinsi raidžių ir nemokėsi skaičiuoti, tai tolimesnis išsilavinimas neįmanomas. Jeigu nesugebėsite save suvaldyti ir keisti, jūs neturėsite galimybių suvokti kitų tiesų, nes tam neturėsite pagrindinių žinių. Aš pabrėžiu pirmos pakopos svarbą jūsų gyvenime. Pabrėžiu ir tai, kad jūsų brandai reikalingi patys įvairiausi potyriai, širdimi jūs turite atsirinkti kas jums tinka, kur randate sąskambį su savo vidumi. Jūs turite bendrauti, skaityti, patirti ir išmokti klausyti savo vidinio balso.

 Bet, šiandieną, labai nuoširdžiai pakviečiau Rasą, Gražiną, Violetą ir Kazimierą labai atidžiai įsiklausyti į mano žodžius: reikia jūsų visiško tikėjimo ir pasitikėjimo Pakylėtaisias Valdovais, kad būtų galima perduoti antros pakopos mokymą. Kodėl toks ilgas, gilus ir prasmingas pranešimas buvo duotas tokiai mažai grupei žmonių?  Nes norėjom jį perduoti 100 proc. teisingai, be išorinių trukdžių. Nes tai be galo svarbu. Svarbu, kad mūsų informacijos priėmėja visiškai suvoktų tą svarbą naujai ateinančių žinių.  Tai, iš esmės, požiūrį į žmogaus gyvenimą keičiančios žinios. Ir drąsiai sakau, kad šios žinios formuoja informaciją kitos pakopos. Ir visa informacija, kuri buvo duota prieš tai per visus mūsų šaltinius yra svarbi tik gyvenantiems pirmojoje pakopoje. Antros pakopos žinios keičia suvokimą apie žmogų, apie Aukščiausiąjį Protą, apie civilizacijų gyvenimus. Tai žinios, kurios keičia suvokimą apie gyvenimo idėją. Ir kaip jau seniai žinote, naujų žinių negausite, kol nepradėsite įsisavinti ir pritaikyti praktikoje bet kurio nurodymo. Juk Violeta – Maitrėja taip ir augo, ir augs toliau. Tik įsisavinant žinias, įmanomas žengimas pirmyn. Tik keičiant savo gyvenimo stilių – galima raginti tai daryti ir kitus. Ir suvokite, tai nėra tik maldų skaitymas, geras elgesys, vidinė ramybė. Čia prasidės kiti reikalavimai. Ir daugeliui tai gali tapti nebeįdomu, nes neras sąskambio nei su širdimi, nei su protu. Nes žmogus nebus įvykdęs pirmos pakopos uždavinių ir kita pakopa jam bus tiesiog nesuprantama. Kokia didžiulė svarba, gebėti priimti tas žinias. Priimti, užrašyti, išjausti, gyventi. Kokia svarba jomis tikėti…

Bet aš labai džiaugiuosi. Aš ypatingai džiaugiuosi, kad pavyksta rasti kalbą su jumis. Ir labai dėkoju Violeta – Maitrėjai, už gebėjimą gyventi rimtyje ir atverti visą savo tyrą širdį žinių priėmimui. Bet, kaip žinote, viena yra priimti tas žinias (ir smagu, kad tai galime padaryti), kita, tai, kad tas žinias kažkas dar sugebėtų suprasti, sugebėtų su jomis gyventi. Todėl, mieli skaitytojai, aš, Atėnė Paladė, labai dėkoju jums už nuoširdų bendravimą, už pasitikėjimą, už meilės energiją, kuria mums siunčiate ir labai prašau: bendraukime toliau. Pasitikėkite manimi, pasitikėkite Pakylėtaisiais Valdovais ir priimkite į širdį ir protą naujas antros pakopos žinias, kurios nebuvo duotos žmonijai, bet kurios labai reikalingos tai pačiai žmonijai. Aš džiaugiuosi šio ryto procesu, nes tai parodė, kad įmanoma su jumis nuveikti didžiulius darbus. Visi Mokytojai buvo sukilę ir paslapčiomis dirbo, kad tik Violeta -Maitrėja priimtų sprendimą šias šventes švęsti ramiai, be šurmulio, be nuovargio. Nes priimti šio ryto pranešimą buvo be galo svarbu. Nes čia ir dabar atsivėrė vartai naujos informacijos perdavimui žmonijai. Jei to pranešimo nebūtų įvykę, vėl ilgas laukimas, kol susidėlios tam tikri energiniai kosmoso srautai. Su šia diena mes žinome, kad įmanoma į žmogaus sąmonę įleisti visai kitokį suvokimą apie gyvenimą. Atrodo, kas čia tokio: pranešimas Pakylėtojo Valdovo ankstų Velykų rytą? Svarbu, nes tai nebuvo paprastas pranešimas, tai buvo srautų suformavimas, kad tam tikro suvokimo informaciją būtų galima nusodinti į žmonijos sąmonę. Tai galėjo įvykti šiandieną arba neįvykti ir atsikelti vėl keliems šimtams metų. Bet tai įvyko. Portalas atsivėrė ir mes džiūgaujame: Aleliūja.

Vardant Pasaulio Tėvo, Pasaulio Motinos, Žemės sūnaus ir Žemės dukros, amen (tebūnie šviesa)

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *