Atėnė Paladė

Sąmonės filtrai

Atėnė Paladė.

Dauguma Pakylėtųjų Valdovų džiaugiasi tavo atsiveriančiu sąmoningumu. Yra tokių, kurie abejoja tavo ryžtu ir tavo siekiu, bet nei vienas neabejoja tavo vidine galia. Mes niekada neabejojame žmogaus vidine galia. Abejones kelia tik jūsų žemiškoji struktūra. Ta struktūra, kuri pamiršta iš ko žmogus kilęs ir kokia jo paskirtis. Tai yra žmogaus atmintis ir suvokimas esamos padėties. Tai, kas sudaro žmogų žemiškoje erdvėje, priklauso nuo jo karminių dalykų, nuo jo sugebėjimo bręsti buvusiuose įsikūnijimuose. Bet žmogus turi dieviškosios energijos galią. O ja mes tikime. Mes ją branginame ir tai neleidžia abejoti žmogaus tikraisiais sugebėjimais. Žmogaus ego ir kolektyvinė sąmonė yra labai stipri struktūra, kuri neleidžia lengvai išsiskleisti dieviškajai energijai. Dievas sukūrė žmogų ir suteikė jam rojų. Bet, žmogus, sutapatindamas save su Dievu ir galiausiai save laikantis dievu ir tikrąjį kūrėją paneigęs, suformavo savęs sureikšminimo struktūrą – ego. Per daugelį įsikūnijimų ši struktūra sustiprėjo. Dievo Tiesa ir Šviesa sunkiai skverbėsi per šią struktūrą. Bet žmogus vis tiek turi dieviškosios energijos galią – tai jo gyvybinė energija. Vadinasi, žmogus gali rasti jėgų ir apvalyti save nuo karminių įsipareigojimų, gali suvaldyti save ir gali leisti tikrajai Išminčiai ir Meilei skleistis per save, nevaržant viso to savo sąmone.

Todėl vienintelis dalykas, kuris trukdo žmogui jausti gyvenimo pilnatvę, kuris trukdo gyventi pagal tikrąją Tiesą – yra žmogaus ribota sąmonė. Sąmonė turi jėgą. Sąmoningas žmogus valdo savo mintis. Sąmonė paremta jūsų minčių aiškumu, tikslingumu, dėmesingumu. Sąmonę sudaro mintys ir išgyventų jausmų patirtis. Sąmonę jūs dalijate į sąmonę ir pasąmonę. Tai, ką jūs sugebate suprasti ir to, kas lieka nelabai įsisąmoninta, bet vis tiek užfiksuota. Iš tiesų, yra tik sąmonė. O kad jūs nesugebate prisiminti visko, ką girdite, ką matote, ką jaučiate, tai tik jūsų dėmesingumo stoka. Kita vertus ir nereikia visko prisiminti, ir viską užfiksuoti. Reikia pajausti esmę. Reikia išugdyti vidinę nuojautą, vidinį žinojimą. O tai jau ne sąmonės kūrinys. Tai įėjimas į bendrąją erdvę, į informacinį lauką. Jūs turite išmokti suderinti vidinį žinojimą su sąmone bendram darbui. Pasąmonėje jūs laikote tai, ką užfiksavote iš išorinės aplinkos, bet neprisimenate. O vidinis žinojimas ateina iš bendro informacinio lauko. Jis ateina per širdį. Bet savo sąmonėje turite įtvirtinti tą žinojimą. Nes sąmonėje formuojate mintį, kuri turi galią. O jums dažniausiai būna sunku priimti tai, ką sako jūsų širdis. Nes esate įpratę vadovautis savo protu. Sąmoningumas prasiplečia tik tada, kai jį pripildote vidiniu žinojimu, atėjusiu iš širdies. Protas tai gali priimti arba nepriimti. Jeigu jis užleidžia vietą vidiniam žinojimui – jūs įeinate į bendrą informacinį lauką, jums niekas nebetrukdo gauti bet kurią informaciją. Tiek apie save, tiek apie pasaulius ar tiesiog, Visatos dėsnius. Jūs jungiatės prie bendrosios sąmonės. Bet jūs turite įrankį – protą. Juo turite pasinaudoti prieš formuojant mintį. Tai jūsų protas, tai jūsų sąmoningumas. Jo niekas negali tiesiogiai įtakoti. Mes duodame jums informaciją, bet jūs ją turite perleisti per savo instrumentą – protą. Bet protą įtakoja filtrai (suformuoti dabartinio ir buvusių gyvenimų). Kuo mažiau filtrų turite, tuo lengviau priimate tiek mūsų žinią, tiek vidinio balso informaciją. Bet filtrų jūs turite daug. Iš kiekvieno įsikūnijimo atsinešate tam tikrus prisirišimus, įpročius, nuostatas. Visa tai yra filtrai. Jūsų pačių suformuoti filtrai. Ir jeigu jums duota informacija neatitinka jūsų filtrų – ta informacija nepasiekia jūsų Vidinio Aš. Informacija užsiblokuoja. Jūs negalite auginti savęs. Jūs negalite praplėsti savo sąmoningumo, negalite bręsti. Jūsų sąmoningumas saugo jūsų Vidinį Aš. Juo sąmoningumas turi mažiau filtrų, tuo aiškiau jūs girdite vidinį savo balsą. Vadinasi, jūsų Vidinis Aš susijungia su vidiniu balsu ir jūs galite skleisti tikrąją šviesą. Jums nebetrukdo žemiškojo pasaulio sukaustymas. Jūs atlaisvėjate. Žemiškasis kūnas nebelieka veikimo stabdys. Jis tampa įrankiu tikrajai šviesai skleistis – energijai iš aukštų oktavų ateiti ir skleistis Žemės erdvėje.

Tikriausiai, supratote, žmogus turi savo sąmonę, kuri saugo Vidinį Aš. Ir žmogus turi savo širdį, per kurią gauna informaciją iš bendrosios erdvės. Nes sąmoningumą valdo žmogaus įrankis – protas. Žmogus ateina iš bendrosios erdvės, aukštų vibracijų, jis žino tikrąją Išmintį ir Meilę. Bet tai Žemėje yra blokuojama dėl žmogaus padarytų neteisingų sprendimų. Bet, žmogus, per širdį gali priimti tą šviesos informaciją ir įtikinti savo protą ta informacija patikėti. Tada susinaikina tam tikri sąmoningumo filtrai. Šviesos spindulys, atėjęs iš aukštų oktavų per žmogaus širdį (vidinį žinojimą) pasiekia žmogaus protą, kuris remdamasis savo laisva valia, priima (arba nepriima) ateinantį šviesos spindulį (informaciją) ir pakeičia savo įsitikinimus, vertybes, įpročius. Jis leidžia protui nuimti jo susikaustymo filtrus ir ten, sąmoningumo viduje pradeda išryškėti žmogaus Vidinis Aš. Tai, kas išlieka bendrojoje erdvėje. Vidinis Aš ir vidinis žinojimas yra aukštų oktavų, jie išlieka po žmogaus mirties. Žmogus, su savo keturiais kūnais, yra kuriančioji grandis, kuri turi priimti aukštų vibracijų energijas ir pritaikyti jas materialiame žmogaus gyvenime, taip išryškindamas Vidinio Aš jėgą.

Seanso metu, žmogus dažnai pasirodo turintis didžiulę galią, spindinčią jėgą. Tu pamatai Vidinio Aš spindesį. Bet jį užgožia žmogaus struktūra. Tarp Vidinio Aš ir žmogiškosios struktūros gali būti didžiulis skirtumas. Tavo darbo tikslas yra padėti Vidiniam Aš susijungti su vidiniu žinojimu, kad žmogus pamažu keistų savo mintis, savo įsitikinimus ir atlaisvintų savąjį sąmoningumą. Kuo laisvesnis sąmoningumas, tuo aiškiau pasireiškia Vidinis Aš. Todėl siekite suvokti savo vidinį pasaulį. Siekite Išminties, siekite Meilės. Nes tai, ką suvokiate reikia ir  išreikšti. Tam Žemėje ir gyvenate – dėl išraiškos to, ką suvokiate, dėl kūrybos.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *