Be kategorijos

Apie naujus žmogaus kūnus

     Sveiki, esu siela kilusi iš Plejados žvaigždyno. Atėjau pas jus pokalbiui apie materijos pokytį. Žmogaus sandara yra beribė, ji kinta priklausomai nuo pokyčių Žemės erdvėje. Jūsų trimatėje erdvėje egzistavo keturi pagrindiniai kūnai. Dabar aktyvuojasi kiti kūnai, kurie leis kitaip išjausti erdvę, laiką. Leis kitaip apčiuopti visumą. Tai įdomus periodas, kuris pakeis jūsų požiūrį į jūsų pačių gyvenimą.
Jūsų grupės nariai (dauguma tų, kurie skaito laiškus) keičia savo asmeninį požiūrį į savo gyvenimą. Juk sutinkate su tuo, kad gyvenimas tapo įdomesniu, įvairesniu, daugiau užimtumo, daugiau potyrių ir veiksmo. Ir jūs gyvenate kaip filme, kur nuolat kuriamos serijos. Jūs jau įpratote tai priimti už tikrovę ir tai yra didžiulė pažanga jūsų brandos kelyje.
Aš noriu pasakyti, kad jūs jau šiandieną esate tiek pasikeitę, kad negalite sau paprieštarauti ir sakyti, kad laiškai nekeičia jūsų gyvenimo. Jie keičia jūsų gyvenimus. Vienų gyvenimus keičia radikaliau, kitų lengviau, bet be Mokytojų bendravimo jau neįsivaizduojate ir dienos. Štai ir pokytis jūsų gyvenime. Jeigu sulaukėte tokio pokyčio, kas gali paneigti, kad nebus dar didesnių pokyčių? Juk niekas nestovi vietoje. Tuo labiau, kad pokyčiai taip smarkiai jus įsuko į savo verpetą, kad ir ištrūkti nebeįmanoma. Tikriausiai, ir nebenorėtumėte. O kas neatlaiko ir pasitraukia, tai tik jo valia. Jo asmeninė laisva valia, kuri visados yra gerbtina.
Žmogus keisis ir jo gebėjimai keisis. Jūs turite pamiršti savo senąjį įvaizdį. Turite priimti save jau pasikeitusį ir vertinti save nuo šio atskaitos momento. Visa, kas buvo – tai sena patirtis, seni gyvenimo kriterijai ir jie visai nereikalingi dabartiniam gyvenimui ir dabartiniam suvokimui. Todėl ramiai atsisveikinkite su senomis svajonėmis, su senais tikslais. Jų nebėra jūsų ateities energetikoje. Viskas. Jie išsitrynė, todėl dėl jų ir neverkite. Tai kas sena ir nereikalinga jau išimama iš jūsų ateities gyvenimo ir jūs niekada nebegrįšite prie buvusio gyvenimo stiliaus, nes tai kas buvo, nebeatitinka dabartinių reikalavimų ir galimybių. Tiesiog noriu, kad ramiai susitaikytumėte su senojo Aš praradimu ir leistumėte skleistis savo naujajam Aš.
Aš, Ferdinandas (pasiskolinau šį vardą iš jūsų leksikono), labai džiaugiuosi jūsų pokyčiais, nes jie yra esminiai pokyčiai. Čia ne vien virsmas nustatyta eiga. Čia esminiai pokyčiai, kurie leidžia aktyvuotis kitiems jūsų kūnams. Apie tuos kūnus kalbėsime pamažu, kad įsisavintumėte ir tai ne tie kūnai, kurie aprašyti literatūroje, todėl noriu paprašyti nieko nelyginti ir nieko neanalizuoti. Tiesiog priimkite informaciją, o vėliau ją pasitikrinsite savo išgyvenimais. Jūs nerasite atitikmens dabartinėje literatūroje. Todėl ir pradedame iš naujo: iki šiol aktyviai dirbo jūsų fizinis, emocinis, mentalinis ir eterinis kūnai. Jie suteikė galimybę pažinti išorinį pasaulį, jame gerai jaustis ir sėkmingai vystytis. Atėjus ugnies epochai ir suaktyvėjus vidinio pasaulio išraiškai, aktyvinasi jūsų slaptieji kūnai, kurie pradeda materializuotis prie tam tikrų vibracijų dažnio. Tai priklauso ir nuo aplinkos vibracijų ir, svarbiausia, nuo žmogaus vidinio potencialo. Padidėjus žmogaus vibracijų dažniui, suaktyvėja slaptieji kūnai. Jie nepasireiškia iš karto visi, bet palaipsniui jūs pradėsite juos apčiuopti ir sugebėsite juos įvardyti ir pasakyti už ką jie atsakingi. Fizinis kūnas kaip egzistavo, taip ir egzistuos, tik DNR bus pakitusi ir imlumas šviesos vibracijoms bus didesnis. Emocinis kūnas įgaus kitus atspalvius, nes jame nebebus liūdesio ir kitų neigiamų jausmų. Kol kas jūs dar išgyvensite pačius įvairiausius jausmus, bet su laiku vis labiau įprasite gyventi pakylėtoje būsenoje. Būti džiugesyje jums taps įprasta ir normalu. Tik jūs turėsite galimybių išgyventi dar stipresnius gerus jausmus, geras emocijas, palaimą. Mentalinis kūnas truputį užkais, bet neperdegs. Tiesiog galvoje atsiras tuštuma ir truputį sunerimsite, ar su jumis viskas gerai, nes ta tuštuma nebus užpildyta blogomis mintimis. Per laiką toje tuštumoje atsiras naujos idėjos, nauji pajautimai. Bet jie negali ateiti per protą. Jie turi ateiti per išjautimus, per vidinį žinojimą. Ir šis procesas gali truputį užtrukti. Mintys apsivalys, o naujų pajautimų dar nebus tiek daug, kad susiformuotų nauja patirtis, pagal kurią galėtų formuotis samprotavimai. Vadinasi daugiau bus tuštumos, nei kūrybos. Bet šis procesas taip pat laikinas. Jūsų mentalinis kūnas užsipildys gebėjimu išjausti pasaulį ir prasidės tikslingas minčių kūrimas. Nebus nereikalingų minčių. Viskas bus labai tikslinga ir viskas turės materializacijos galią. Nebemąstysite apie kasdienes smulkmenas, jos ir taip visos gražiai susidėlios, jūs kursite. Savo mintimis kursite šviesesnę ateitį. Tai reiškia, kad labiau dirbsite šviesos darbus, nei rūpinsitės išgyvenimu. Jūs stebėsite, kas vyksta aplinkoje, žinosite kur reikalinga jūsų pagalba ir mintimis formuosite pagalbą, jei reikės, ją ir materializuosite. Mentalinis kūnas pradės veikti kita forma. Ten nedirbs nesąmoningos mintys. Jų tokių nebeliks. Visos mintys bus sąmoningos ir tikslingos. Jūs žinosite apie ką galvoti, kaip galvoti ir kaip panaudoti minties materializacijos jėgą. Ir tada atsigaus penktas kūnas. Ketvirtą peršok, nes čia pokyčių daug nebus, tik jis galės lengviau skleistis. Vis tik visas pagrindinis veiksmas vyks per penktąjį kūną – širdies ir proto vienovės kūną. Tai jums naujas darinys, bet jis turės ypatingą veikimo jėgą ir veiks ne tik materiniame pasaulyje, bet ir nemateriniame pasaulyje. Šis kūnas leis lengvai judėti abejuose pasauliuose. Potyriai ir išgyvenimai patirti abejuose pasauliuose bus vienodai svarbūs ir vienodai materialūs. Kiekvienas išėjimas į vizijas, kiekvienas sąmoningas sapnas bus tolygus kasdieniam gyvenimui. Jūs dabar savo kasdienybėje mažai išgyvenate sąmoningą materialų gyvenimą, o ateityje jūs nuolat sąmoningai išgyvensite abu gyvenimus. Nebebus atskirties tarp materijos ir nematerijos. Nebebus snūduriavimo laikotarpio. Jūsų sąmonė nuolat dirbs. Ji ir dabar dirba, bet dėl žemiškosios sąmonės apribojimų, daug ko nesuvokiate, nepajaučiate. O ateityje nuolat būsite veiksme ir nesvarbu miegate, dirbate ar medituojate. Visados bus veiksmas, įrašantis informaciją į jūsų energetinį lauką. Jūs kuriate save. Vadinasi, nuolat įrašote informaciją į savo struktūros energetinį lauką. Tik tai, ką įrašysite – suprasite. Nieko nebebus netikėto, nesuvokto ir neprisiimta atsakomybės už kūrybą. Taip jūs aktyvuosite savo šeštąjį kūną – kvantinės fizikos dėsniais paremtą kūną. Žodžiu – turėsite tai, ką sąmoningai susikursite. Ir čia prasidės įvairovė, nes žmonės kurs skirtingai. O subatominės dalelytės apjungs jūsų minčių, potyrių patirtus išgyvenimus ir sufokusuos skirtingas patirtis, vadinasi tas šeštasis kūnas bus visiškai kitoks nei kito žmogaus. Čia prasidės begalinė įvairovė, bet toje įvairovėje vyraus tam tikri dėsniai ir susikalbėti jums vis tik pavyks. Nors čia jūsų asmeninė kūryba jau pasireikš pilnumoje: būsite tai, apie ką galvosite, ką išjausite. Subatominės dalelytės jungsis į pačius įvairiausius derinius, kurie priklausys nuo to, kur kreipsite savo mintis ir būsite tas, ką sufokusuosite savo patirčių dėka. Šeštasis kūnas – tai žmogaus proto ir širdies kūrybos vaisius, kuris atitiks tam tikrus Visatos egzistencijos reikalavimus, bet bus skirtingi, nors iš principo vis tik liksite žmogumi. Šeštąjį kūną galėsite nuolat keisti. Kaip siela įsikūnydama pasirenka vis naują kūną, taip jums tada nereikės įsikūnyti – to proceso nebeliks, bet jūs nuolat save sufokusuosite iš naujo. Norėsite save patirti tam tikroje būsenoje – sufokusuosite save vienokiu, norėsite išgyventi kitokias situacijas, sufokusuosite save kitokiu žmogumi. Nebebus gimimo ir mirimo proceso. Bus amžinas gyvenimas materijoje, kurioje galėsite nuolat atsinaujinti ir pasirinkti kur gyventi, kaip gyventi. Bet kitus pasaulius galėsite rinktis tik perėję septintojo kūno susiformavimo etapą. O tai jau atskira įdomi tema, kuri paliekama ateičiai.
Su meile, Ferdinandas (geras atsisveikinimo žodis, jis man patinka, nes daug ką reiškia ir sufokusuoja meilės energiją)

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *