Be kategorijos

Apie tiesą, esančią laiškuose

Padma Sambhava.

Kas kart į Žemę ateina pavasaris. Kas kart atgyja gamta ir kas kart Pakylėtieji Valdovai beldžiasi į žmonių širdis, tikėdamiesi supratingumo ir įsiklausymo. Pagal Visatos taisykles, aukščiau stovintys tarnauja žemiau stovinčiajam. Tai reiškia, kad subrendusios sielos privalo padėti paklydusioms sieloms, tai reiškia, kad pakylėtieji privalo padėti tiesos ieškantiems žmonėms. Todėl pakylėtieji nuolat ieško variantų, kaip prisibelsti į žmonių širdis. Tai daroma nuolat. Ir šiandieną aš esu pakviestas ateiti į tavo „širdį“ ir tarti žodį tavo skaitytojams.

Aš esu Padma Sambhava ir noriu pasakyti, kad šie laiškai yra patys tikriausi. Čia nėra apgaulės ir nėra klastos. Tai Pakylėtųjų Valdovų pateikiama informacija ir ji jums reikalinga. Reikalinga, nes jūs, būdami savo užblokuotos sąmonės lygmenyje, nesate pajėgūs atrasti tiesos. Jūs galite stengtis ją suprasti, ją įsisąmoninti. Bet vieniems išskleisti tiek savo vibracijas, kad priimtumėte tiesą, paprasčiausiai neįmanoma. Neįmanoma dėl per didelio aplinkos triukšmo, kuris neleidžia išgirsti tylaus širdies balso. O kai įsiklausote į savo balsą, tada jums sukyla abejonės ar tai tiesa? O jeigu ta informacija jums visiškai nauja, kaip ją galite sau patvirtinti už tiesą? Jums kyla pateisinamos abejonės. Todėl mėgaukitės gaunamais laiškais. Analizuokite juos, duokite savo protui peno apmąstymams, svarstymams, klausimų iškėlimui ir žinoma, poelgių keitimui. Mes duodame laiškus, kad atrastumėte patį trumpiausią kelią į savo širdį. Kad savyje iškylančią informaciją galėtumėte suderinti su šių laiškų energetika. Jeigu jūsų informacija atitinka šių laiškų idėjas, tai įsiklausykite į ją ir mėgaukitės galimybe bendrauti su savo siela, su savo esybe, su savo dvasios mokytojais tiesiogiai, be tarpininkų. Bet šie laiškai – tai vektoriai, parodantys, kuria kryptimi jums eiti, kad nepaklystumėte informaciniame sraute. Kiekvienas iš jūsų gali labai greitai paklysti. Pakanka vienos tamsos jėgų protingai suformuotos klaidingos informacijos ir jūs paklystate. Ir vėl jūs maitinate tamsos egregorus vietoj to, kad sparčiu žingsniu keliautumėte link savęs išlaisvinimo. Išlaisvinimo iš sumaišties, iš atitolimo nuo tikrosios žmogaus gyvenimo prasmės.

Žmogaus gyvenimo prasmė – tai Dievo valios išskleidimas (įvykdymas) materialioje plotmėje – Žemėje. Nėra kitos tiesos, nėra kitos valios. Žmogus yra Dievo dalis ir tik Dievo valia jam turi būti aukščiausiu įstatymu jo gyvenime. Visi kiti keliai veda į paklydimus. Todėl vidinis jūsų balsas gali jus suklaidinti, o kad to neatsitiktų, suderinkite savo žinias, savo įsitikinimus su šių laiškų idėjomis. Ir jeigu jūs manote, kad čia kažkur įvelta klaida, kad kažkas čia yra netiesa, tai įvertinkite savo žinias. Gal jos yra klaidingos?

Kol kas šiuos laiškuose nėra aprašyta pagrindinė tiesa – Visatos egzistencijos tiesa. Bet tai jums dar sunku suvokti. Todėl laiškai bus rašomi ir toliau, ir bus mėginama plačiau ir atviriau atskleisti tiesą. Dabar jums duodama tik dalis tiesos. Bet ją turite suformuoti kaip pagrindą savo gyvenimo. Ir tik tada jūs galėsite formuoti teisingą pasaulėžiūrą. Tiesa (informacija) šiuo atveju reikalinga tam, kad jūs suvoktumėte savo gyvenimo vertybes, kad jūs pasirinktumėte kaip gyventi, kas svarbiausia turi būti jūsų gyvenime. Jeigu tiesos neįteisinate savo kasdienybėje, tai kam jums reikalinga Visatos egzistencijos tiesa? Kad ja abejotumėte, kad ja žaistumėte ar tam, kad save sureikšmintumėte: „aš žinau“? Žinojimas neturi prasmės, jei tai, ką žinai, neįgyvendini savo kasdieniame gyvenime. Žinia, be jos įprasminimo kasdienybėje, tėra tik dūmas, kuris išsiskaido papūtus abejonių vėjams. Tai, kam reikalinga žinia apie Visatos egzistencijos prasmę? Tam, kad jūs išmoktumėte gyventi toje Visatoje. O norint išmokti gyventi pagal Visatos dėsnius, reikia kiekvieną laiškuose pateiktą pasiūlymą pritaikyti savo kasdienybėje. Jeigu neišmoksite tinkamai gyventi savo Žemėje čia ir dabar, tai tikrai nepavyks išgyventi Visatos erdvėje. O ji atsivers kiekvienai subrendusiai sielai. Taip, kaip Sanat Kumara mokė gyventi savo oazėje, būnant paprastoje kasdienybėje, taip šioje oazėje jūs išmoksite pažvelgti į Visatą. Kitų variantų nėra. Žinojimas tiesos čia nepadės. Padės tik tų žinių pritaikymas savo gyvenime. Todėl sakau: sėkmės visiems. Mėgaukitės gaunama informacija. Tai tiesioginis priėjimas prie tiesos. Abejojate tik tie, kurie iš tikrųjų tų žinių vis dar nepritaikėte savo gyvenime. Jeigu jas įtvirtintumėte, tai pajaustumėte pokytį savo gyvenimo, pajaustumėte kitokią kokybę savo gyvenimo ir suvoktumėte, kur yra tikroji tiesa.

Būkite protingi, išmokite gyventi taip, kaip siūlo Pakylėtieji Valdovai. Tik visados būkite atsargūs, nes jūsų ego, jūsų asmeniškumas tuos pačius žodžius sugebės išversti pagal savo tiesos suvokimo prizmę ir vėl jūs paklystate. Kiekvienas žodis suvokiamas pagal skaitančiojo suvokimo lygį. Todėl užrašytą tiesą, jūs asmeniškai galite suvokti klaidingai. Todėl grįžkite prie laiškų iš naujo, ir apmąstykite juos iš naujo. Gal suvoksite tiesą taip, kaip mes ją norime perduoti.

Su didžiule meile ir atjauta, sėkmės jums jūsų kelyje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *