Be kategorijos

Ateities „sudeginimas”

Energetinis kanalas – tai struktūra, kuri pereina per žmogaus visus subtiliuosius ir fizinius kūnus. Energetinis kanalas leidžia žmogui išreikšti dieviškąją energiją. Bet kartu, šiuo kanalu į žmogų ir jo erdvę įeina įvairių energijų srautai. Mes kalbame apie energijų srautus, bet iš tiesu šis žodis nelabai atitinka prasmės to, apie ką kalbame. „Energijų srautai“ paimami kaip suprantamiausias atitikmuo žmogaus suvokimui. Energija – tai judančios dalelytės ir skleidžiančios tam tikrus virpesius. Todėl šią sąvoką ir naudojame kaip tinkamiausią. Žmogus yra Dieviškos energijos išraiška. Kad  išreikšti kūrybą, žmogui suteikta materija: Žemė, oras, gamta, pats žmogaus kūnas. Bet fizinis kūnas, tik dalis „žmogaus“. Jis yra reikalingas, nes be jo nebus išreikšta Dievo valia. Todėl svarbu, kad kūnas būtų stiprus ir energingas. Svarbu, kad jo sistema normaliai funkcionuotų. Taip jau jis sudarytas, kad esant užsiblokavimui subtiliuosiuose kūnuose, atsiranda užsiblokavimas tam tikruose organuose. Juos galima pataisyti tiek fiziškai per kontaktą (taškų masažas, kompresai, šildymo procedūros, arbatos ir vaistai, kuriuose nėra psichotropinių medžiagų, o tokių vaistų mažai). Galima pataisyti sutvarkius padėtį subtiliuosiuose žmogaus sluoksniuose: pakeitus mąstymą, požiūrį, vertybes arba tiesiog energetinio seanso metu. Kiekvienas sergantis organas parodo, kad žmogus yra pažeistas. Jis turi atkreipti dėmesį į problemą ir išsiaiškinti, kodėl ji atsiranda. Dažnai žmogus net nemėgina ligos susieti su savo mąstymu, o tai yra klaida. Apie organų ligų reikšmę nekalbėsime, tegu tuo užsiima kiti žmonės. Aš noriu pakalbėti apie „širdies operaciją“, kurią vakar atlikome. Šis žmogus turi ypatingą galią, kuri jam grąžinama. Tai galiai pasireikšti reikalingas „švarus kūnas“. Tai yra, jis turi būti subalansuotas taip, kad galėtų priimti tam tikras energijas. Jei žmogus yra užsiblokavęs ir jo kūnas serga, tai ateinanti energija negali tinkamai pratekėti. Reikalingas „švarus kūnas“. Šiuo atveju atlikta „širdies operacija“  leidžia pakeisti jo kraujo DNR. Iš tikrųjų, kraujo DNR yra keičiama įvairiai: vieniems per inkstus, kitiems per širdį ir t.t. Mums svarbu parinkti tinkamiausią variantą ir šį kartą rinkomės širdį. Pilki apvalūs kristaliukai „surinko“ iš kraujo nuodingas medžiagas ir jas sunaikino. Nuodingos medžiagos – tai buvusi tarša, kol tas žmogus gyveno su „negatyvumu“ (prisikabinusi tamsos energija). Negatyvumas bet kokiu atveju pažeidžia žmogų, o kadangi jis buvo atėjęs iš praeities, tai jis atėjo į šį pasaulį „prisikabinęs prie sielos“. Atėjo per širdį. Taip pažeidė širdį ir kraujotaką žmogui tik gimus. Buvo reikalinga pakeisti širdies struktūrą ir sandarą. Tai leido sureguliuoti kraujo struktūrą, kuri neš į organizmą tinkamą informaciją. Mes dirbame su žmogumi labai pamažu ir tikslingai. Kai jis būna paruoštas, jis gauna galimybę. Prisijungia nauja energija – atsiranda nauja galimybė. Atsivėrus energijų kanalui – per jį gali pratekėti energijų (galimybių) srautai, kurie pasireikš žemiškame gyvenime. Pakeisti kraujo DNR, o tuo labiau, apvalyti kūną nuo buvusio negatyvumo, gali tik tos energijos, kurios yra stipresnės už negatyvumo energiją. Šį kartą buvo pasitelkta kosminė energija, kuri skaido „ląsteles“ ir įveda į jas naują informaciją. Taip suteikiama galimybė ne tik pasveikti, bet ir sugebėti priimti naujas žinias, sugebėti formuoti naują požiūrį į žmogų ir žmogaus gyvenimo prasmę. Štai tokie „žemiški“ dalykai buvo atlikti seanso metu. Bet, kartu, vyko begalinio srauto įėjimas į žmogaus erdvę. Po „širdies operacijos“, kai tu pajautei didžiulį spaudimą visame savo organizme, į tave ir tavo aplinką įėjo energija (įėjo mikroskopinės dalelytės), kurios keičia žmogaus (plačiąja prasme) sandarą. Buvo nuskaldyti „svogūno lukštai“, kurie nėra net pažeisti. Žmogus ateina į Žemę su suformuota idėja. Ir tą idėją jis vysto, papildo per visus savo gyvenimus. Viename gyvenime idėjos išraiška būna stipri, kitame silpna. Žmogui buvo suteikta laisva valia rinktis. Dažnas žmogus atsisakė skleisti savo tikrąją idėją ir pradėjo formuoti konkrečius gyvenimo tikslus. Pradėjo kurti trumpalaikes idėjas. Taip pamažu užsiblokuoja pagrindinė idėja, kodėl žmogus atėjo į Žemę. Žmogus pradeda gyventi labai siaurame energetiniame lygmenyje. Jo veikimo diapazonas labai žemas. Jis ne tik nebegali daryti įtakos Visatai, jis nebepajėgia daryti įtakos Žemės erdvėje. O dėl nesugebėjimo sąmoningai gyventi, nesugebėjimo stebėti savo minčių ir begalinio blaškymosi, žmogus nebetenka jėgos net tinkamai formuoti savo gyvenimo. Jis iššvaisto dieviškąją energiją netikslingai.  Žmogus taip save nusilpnina, kad jis nebepajėgia suformuoti net 4-5 lygmens. Visiems žmonėms buvo suteikta teisė vystytis iki 5 lygmens. Bet žmogus, naudodamasis ego suformuotais siekiais ir norais, praranda galimybę formuoti aukštesnį lygmenį, nei dabar jis gyvena. Noriu pasakyti, kad ne visi žmonės turi suformavę 4-5 lygmenį. Kaip sakiau, jų veikimo diapazonas labai siauras (žemas). Žinoma, tiems žmonėms bus suteikta galimybė reinkarnuotis, bet reikalingos didžiulės pastangos ir tinkami sprendimai, kad atsirastų 4-5 lygmens gairės. Jeigu žmogus neperžengs savo ribotumo, nepriims tinkamų sprendimų – jis liks egzistuoti 3 lygmens Žemėje, kuri neturi ateities. (Ateitis aiški – sprogimas ir išnykimas). Bet yra žmonių, tame tarpe ir tu, kurie jau suformavo savo 4- 5 lygmenį. Yra paimta vystymosi kryptis. Bet ji gali neatitikti pagrindinės tavo esybės išraiškos krypties. Jeigu tu dabar nebūtum priėmusi tiek sprendimų ir nedirbtum su tokiomis rimtomis energijomis, tai tavo suformuotas 4-5 lygmuo visiškai atitiktų buvusius tavo tikslus ir kryptį. Deja, šiandieną, kai nuimami tavo blokai ir tu grįžti prie savo sielos tikrosios išraiškos, tas suformuotas 4-5 lygmuo kaip ir nebetenka prasmės. Todėl, vakarykštė energija, „nulukšteno lukštus“. Ji pakeitė tavo suformuotą 4-5 lygmenį. Kaip profesorius baltu chalatu? Jo nebėra. Jis buvo labai „pažengęs“, bet šiuo atveju – ta variantų erdvė yra ištrinta. Mes pakeitėme tavo gyvenimo kryptį. Pakeitėme tavo ateitį. Vienai pačiai tau to nebūtų  nepavykę padaryti. Savo mintimis ir veiksmais tu būtum toliau žengusi tam tikra kryptimi. Būtum galėjusi tik įtakoti kaip tai išgyventi: greitai ir aukščiausiu lygiu ar ramiai. Dabar iš esmės yra pakeistas tavo kelias. Jis įgauna didesnį pagreitį. Yra formuojama ateitis, kuri greitai galėtų pereiti ir formuoti 6-7 lygmenį. Netekti to, ką jau turėjai suformavusi, tai kas buvo tavo – žinoma skaudu. Todėl verkė tavo žemiškoji sielos dalis, tavo kūnas, netekęs savasties. Bet esybė džiaugiasi, ji atveria sau didžiules galimybes kurti, išsireikšti ir formuoti ateitį. Esybė, susijungdama su energijomis (galimybėmis) įgauna jėgą, tokią pat kaip kad Motina Teresė turėjo įgavusi meilės jėgą. Tik tokia jėga gali keisti pasaulį iš esmės. Tik tokia jėga gali ir griauti pasaulį (pvz. Hitleris, Stalinas ir t.t.). Žmogus įgauna Visatos jėgą. Visatoje energijų yra įvairių: šviesių ir tamsių. Bet kokiu atveju reikia būti stipriu žmogumi, kad priimtum tą jėgą. Mes tave ruošiame tam ir džiugu, kad atstovausi „šviesiąją energiją“. Matei save tokią tamsią prieš Motiną Teresę. Taip ir yra. Reikia daug dirbti, kad galėtum pakelti savo vibracijas iki jos lygmens. Praktiškai, jos fiziniame kūne „gyveno“ jos aukščiausias lygmuo. Aukštesnis už 6 lygmenį. Ar galite įsivaizduoti, kokia tai jėga? Bet pasauliui reikalingi tokie žmonės. Jie suteikia vilties, jie keičia požiūrį, jie skleidžia gėrio jėgą. Mes kartu atlaisvinsime žmones nuo uždėtų blokų, suteiksime galimybę formuoti kam 4-5 lygmenį, kam 6-7 lygmenį. O tai iš principo keičia Žemės ateitį. Juo daugiau šviesos energijos įleisime į Žemės struktūrą, tuo galingesnis bus žmogus. Jo virsmas atneš džiaugsmo Visatai. Pagaliau žmogus suvoks, kad turi išreikšti Dievo suteiktą galią. Procesai vyksta labai rimti. Gal ne viską atskleidžiame, nes nėra galimybės jums viską tinkamai suvokti, bet mes stengiamės paaiškinti iki maksimumo. Kai tau pavyksta atsiverti aukščiausioms energijoms, tada mes dirbame optimaliu režimu. Dirbame su visais esančiais kambaryje ir su tais, kurie energetiškai prisijungę prie mūsų per tave. Procesas vyko visuminis. Nėra lengva tave paruošti tokių energijų srautui, bet kai paruošiame, tai srautai dirba visu diapazonu. Paliečiame visus.

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *