Be kategorijos

Aukštesniųjų vadovų tikslai

Virsmas. Tai laikotarpis, kai Žemę įtakoja aukštesnio dažnio vibracijos. Jos sklaidžia kitokio lygio informaciją. Šioje informacijoje yra užkoduota ateitis. Ateitis, kuri labiau atitinka Žemės gyvavimo esmę, nei ta ateitis, kurią kuria žmogus savo mintimis. Yra daroma įtaka žmogui ir jo gyvenimui. Tai norime drąsiai pabrėžti. Ir džiaugiamės tais žmonėmis, kurie ryžtasi priimti siūlomą gyvenimo variantą. Šis variantas tikrai atskleis gražesnį gyvenimo būdą ir prasmingesnį. Pokyčių banga pereina visą Žemę. Tik ne visi vienodai imlūs tai energijai. Tai priklauso tiek nuo paties žmogaus, tiek nuo teritorijos, kur jis gyvena, nuo egregorų, nuo minčių sankaupos. Mes darome pokytį mąstyme. Praplečiame suvokimą. Kaip jau sakėme, žmogaus protas yra ribotas. Taip susikūrė per evoliuciją. Nes ne logika yra vystymosi galia, o širdis. Pajautimas, suvokimas. Iki šiol labiau vystėsi logika, bet tai nepasiteisina. Žmogus įtikėjo, kad savo protu gali valdyti aplinką. Tik ši strategija patiria fiasko. Bankrutuoja įmonės, bankai, net šalys. Ištekliai neperskirstomi pagal poreikius. Vis daugiau badaujančių ir neturinčių higieniškų gyvenimo sąlygų. Vadinasi, „didieji protai” nemoka valdyti šalių, susitarti tarp savęs. Ir kas lieka? Kreiptis į tuos žmones, kurie gali kurti gražų gyvenimą savo nedidelėje aplinkoje. Vienas „lopinėlis” grožio vienoje šalyje, kitas kitoje. Taip pamažu gali atsiverti kitoks gyvenimas. Subtilesnis, gražesnis. Tai labai tikslingas mūsų siekis ir darbas. Mes norime atverti galimybes pakeisti nusistovėjusią energetiką. Niekas neišjudins energetinių egregorų, kaip tyra žmogaus mintis. Mes tik stipriname žmogaus galią. Suteikiame galimybę susilpninti tuos egregorus, kuriuos žmonės sukūrė, gyvendami neigiamų minčių ir jausmų gyvenimą. Be mūsų tikslinės pagalbos, žmogui yra sunku atsijungti nuo visuomenės normų, nuo įsitikinimų, nuo tikslų, kurie svarbūs tik žmogaus ego, kurie paremti tik logika. Negalime sakyti, kad „logikos” nereikia. Tik ji turi formuotis kita kryptimi. Jeigu žmogus nesugebės pajausti ketvirto lygmens energijų, jis nesugebės jų įsivaizduoti ir nemokės koncetruoti minties į naujo gyvenimo būdo formavimą.Jeigu nepajausi naujumo, gali galva sieną pramušti, nieko naujo pats neišjausi, nesuprasi. O naujumą galime parodyti tik mes, dirbantys su žmonėmis vardan jų gerovės. Šie nauji pojūčiai tarsi švyturys jūroje, rodantis kur link vesti savo gyvenimą. Yra galimybė pajusti ir suprasti subtiliuosius jausmus. Atsiras noras jų siekti, o tada žmogus pradės mąstyti, ką daryti, kad tai galėtum pajusti. Logika ir žinios nepadės. Tik noras siekti dvasingumo, noras gyventi nuoširdžiai, gali padėti atsiverti naujai informacijai. Subtilioji energija yra aukštesnio dažnio. O dažnis kyla tik žmogui išmokus mylėti, nuoširdžiai ir sąžiningai elgtis su kitais ir tikėjimas Aukščiausiuoju. Dažniausiai reikalinga pakeisti gyvenimo būdą, stilių, reikalinga pakeisti požiūrį į tam tikras vertybes, kad galėtum save išreikšti, save atskleisti ir pakelti savo vibracijas. Energetinis masažas gali apvalyti blokus, bet gyvenimo stilių turi keisti pats žmogus. Dirbtinai vibracijų dažnio nepakelsi. Noriu pasakyti, kad įsiliejant, prisiglaudžiant prie subtiliojo pasaulio, turite to siekti patys individualiai, ir nuoširdžiai dirbant su savimi. Kai atsiranda skambesys, mes pasiunčiame dvasinį vadovą, kuris padeda žmogui pažinti tiesą. Vadovai keičiasi priklausomai nuo žmogaus evoliucionavimo krypties. Gali būti papildomų mokytojų, kurie atsakingi už vienokią ar kitokią informaciją, žinias. Ką daryti, kai žmogus jo nejaučia? Vadovas ir nebus realus asmuo. Jis įtakoja žmogaus mintis įvairiais metodais. Žmogus gali net nesusimąstyti turi jis vadovą ar ne. Ir tai neprivalu. Svarbu klausytis savo širdies. Per ją kalba tie, kurie nori pasakyti tiesą ir esmę žmogui. Toliau seka mokytojai, kurie atsakingi už Žemės vystymosi bendrąja prasme. Už Žemės vaidmenį visoje Visatoje ir bendroje Visumoje. Šie vadovai taip pat dirba su žmonėmis. Tai aukštesnio lygio vadovai (pagal jus), kurie pasirenka su kuriais žmonėmis dirbti. Jie renkasi savo mokinius ir jiems duoda savas pamokas. Čia informacija neatitinka Žemės suvokimo. Žmogui sunku perprasti naują gyvenimo stilių, nes gaunamos žinios yra kitokio pobūdžio. Atrodo, jos nereikalingos kasdieniam gyvenimui, bet jos reikalingos Žemės vystymuisi, Žemės prisiderinimui prie bendros aplinkos. Žemei keliama „kartelė”. Ji turi išeiti iš savo kiauto ir turi įsilieti į bendrą Visatos gyvenimą su savo energija, su savo kūryba. Kaip žmogų raginame neužsisklęsti ir gyventi tik savo problemose, taip skatiname ir visą žmoniją įsilieti į bendrą Visumą. O tam reikalingi žmonės, kurių energetika atlaisvėjusi, švari ir galinti įeiti į aukštesnio dažnio energetiką, nepažeidžiant savo sąmonės. Kai atsiranda pažeidimai – žmogus nerimauja, nesupranta savo emocijų, bijo permainų. Tai reiškia, kad energetika keičiasi greičiau, nei žmogus spėja įsisavinti naujus potyrius ar naujas žinias. Jeigu įsisąmoninimas vyksta tikslingai, bet energetika „neišsivalo” – žmogus jaučiasi nuvargęs, nusilpęs, be jėgos. Atsiranda blokavimasis gyvenime. Todėl svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Ties pusiausvyros išlaikymu dirbame ir mes. Nes žmogus atsakingas už savo sąmonės praplėtimą, o mes atsakingi (šiuo metu) už žmogaus energetikos praplėtimą. Žmogus gali (ir dažniausiai) nepajusti vykstančių pokyčių. Tik paskui nustemba, kaip čia taip netikėtai pakeičia požiūrį ar savo gyvenimo tikslus. Mes dirbame proporcingai kartu su jumis. Bet kokiu atveju jūs, žmonės, čia svarbiausi. Ir jūsų pasirinkimas yra galutinis ir nepažeidžiamas. Gal ir manote, kad „laisvos valios nėra”, bet mes jos nepažeidžiame. Tik suformuojame sąlygas keistis nuomonei. Formuojame sąlygas naujam apsisprendimui. Apsisprendimas reikalingas sąmonei. Siela, atėjusi iš dieviškojo šaltinio, žino savo paskirtį, ji tik paskatina sąmonę apsispręsti. Todėl žmogus ir gali jausti vidinę kovą, diskomfortą. Nežino ką rinktis, kas teisinga, o kas ne. Paprašykite Dievo pagalbos ir ji jums bus suteikta. Aukštesnio lygio vadovai yra atsakingi už tam tikras sritis ir jie renkasi mokinius pagal tai, ką tas žmogus labiausiai vertina. Ieškomas potencialas – žmogus, turintis galimybę priimti naują informaciją, kuri neužsiblokuotų po pirmojo bandymo. Todėl ir pasirinkau tave. Gal tu ir nesuvoki kodėl būtent su tavimi vyksta tokie „dalykai”, bet tu atitikai tam tikrus „parametrus”. Aš žinau, kiek aukštai tu gali kilti. Suprantu tavo sielos siekius ir pasiryžimą. Mes nesame tam, kad padėtume tavo ego, kad padėtume puoselėti tavo kasdienybę ar siekti valdžios. Tavo žemiški planai mums visai neįdomūs. Žinoma, gyventi ir išgyventi (materialiai) visada padėsime. Juo labiau tu padėsi mums, tuo labiau mes padėsime tau. Tai ne užmokestis, tai padėka. Todėl turi suvokti, kad mūsų tikslas nesusijęs su tavo žemiškais tikslais. Tai norime pabrėžti iš karto, kad neįvyktų nesusipratimų. Šiuo atveju, mano tikslas – iškelti tavo sąmonę į tokį energetinį lygmenį, kokį tik žmogaus sąmonė, esanti žmogaus kūne, gali pasiekti. Mes išvesime į plotmę, kurioje neegzistuoja medžiaga, kaip materija. Egzistuoja tik energija. Teisingiau, tai kitokia struktūra, energija jos nepavadinsi. Tai plotmė, kurioje egzistuoja gyvybės pradas. Dar noriu pasakyti – tavo paskirtis labai mažai susijusi su kitų būtybių pažinimu. Tai bus labai retai, nebent tada, kai to labai prireiks, aiškinant mūsų duodamas žinias. Tu turėsi įeiti į plotmę, kurioje formuojasi gyvybė. Tai prisilietimas prie Dieviškosios energijos šaltinio. Kai tau pavyks tai padaryti, tu iš esmės padėsi pakeisti žmonijos gyvenimo kryptį. Ši energija be galo stipri. Prie jos prisiliesti tiesiogiai negaliu net aš, penktojo lygmens atstovė. Bet žinau, kas tave tenai nuves. Mano darbas tave tam paruošti. O kai tavo sąmonė ir energetika bus paruošta, su tavimi dirbs kiti atstovai. Šiandieną aš pasakiau daug tikslios informacijos. Nes nenoriu, kad tu blaškytumeisi, mėgindama suvokti bendrąją erdvę. Tau to nereikia. Mes dirbsime tikslingai, planingai. Suprask, šis darbas labai individualus, bet rezultatų laukia visi. Aš žinau, tu sugebėsi nusiraminti, nesusireikšminti, visas žinias priimsi negalvodama, kad tai nesąmonė arba, kad tu jų neverta. Priimk tai, kaip dalykinį susitarimą. Mes turime bendrą tikslą – tavo sąmonės vibracijas pakelti tiek aukštai, kad tu įeitum į Dieviškosios energijos šaltinį. Kūnas lieka antrame plane, todėl nėra labai svarbu ką valgai, ką geri. Bet kokiu atveju, tavo kūną paliksime Žemėje. Tu atsijungsi ir kilsi tiek, kiek bus įmanoma kiekvienu konkrečiu momentu. O čia paliečiame ir tavo brolį. Jis padės tau „kilti”. O energija tam jau paruošta. Kiekvieną kartą tu jausi antplūdį pačios įvairiausios energijos. Tavo kūnas patirs įvairius pokyčius. Tu turi suprasti – čia nieko ypatingo nėra. Tiesiog, kylant lygmenyse, yra vis kitokia energetika, todėl ją turėsi išjausti. Žinoma, tu pavargsi, jausies išsekusi, norėsi žmogiškos pagalbos. Toks tas procesas yra. Todėl sakau – šie pojūčiai nėra svarbiausi. Jų nesureikšmink. Išgyvenk ir tiek. Padėk sau juos išgyventi. Reikės sugebėti atsipalaiduoti ir neskaudinti savęs. Kūnas viską atlaikys. Mums svarbu tavo sąmonė. „Kelionės” metu mes ją kontroliuosime ir visiškai atsakome už jos saugumą ir nepažeidžiamumą. Po seanso, kai tu liksi viena su savo emocijomis – šis momentas pats svarbiausias tau. Čia mes tau nepadėsime. Tu turi sugebėti save palaikyti, save suprasti ir išlikti rami. Nuo kasdienio gyvenimo tu atitrūksi šimtus kartų, bet tik akimirkai. Kitą akimirką tu jau turi sugebėti prisiderinti prie žemiškos aplinkos. Žinoma, tai sudėtinga. Keisis energetika, potyriai ten švelnesni, geresni. Bet prisimink, tai tavo darbas ir tiek. Tu turi išmokti kilti ir sugrįžti į Žemės erdvę. Šie tikslai abu vienodai svarbūs. Suvokti būseną, esančią aukštybėse ir sugebėti gyventi čia Žemėje. Tik daug nemąstyk. Gali galvoti tik apie potyrius, kokie jie, kaip juos apibūdinti. Bet nemąstyk, kodėl tai vyksta su tavimi, kaip tai tau ištverti, bijoti, nuogąstauti. To sau leisti negali. Mes negalime kontroliuoti to, kas nuo mūsų nepriklauso. Jausmai priklauso nuo tavęs. Esmę išdėsčiau. Būk tvirta. Tavo tikroji kelionė tik prasideda. ( 2013 09 22)

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *