Be kategorijos

Džimarchadžos žvaigždyno gyvybė

Žmogus labai sureikšmina save. Sureikšmina, kaip vieną vienintelę protingą būtybę visoje Visatoje. Deja, protingų būtybių yra daug. Daug mąstančių, kuriančių savo gyvenimo stilių. Kiekviena būtybė turi savo vystymosi erdvę: kas planetą, kas galaktiką, kas dulkelę žiede. Esmė ta, kad mąstančių ir meilę jaučiančių būtybių yra daugybė. Jos egzistuoja savame pasaulyje ir labai retais atvejais tie pasauliai atsiveria vieni kitiems. Pačioje materialiausioje sferoje – tie pasauliai atskiri. Jie nežino apie viens kito egzistavimą ir visai nesidomi tuo, kad kažkur egzistuoja kita sąmoninga gyvybė. Bet visos Visatos vystymosi kryptis yra iš aiškaus materialumo keisti būseną į laisvesnį, paprastesnį, lengvesnį materialumą ( į aukštesnį vibracijų lygį). Tada tokios būtybės susimąsto – o gal jos nėra vienos šioje milžiniškoje erdvėje. Tuo labiau, kad vis atsiranda žmonių, galinčių taip pakelti vibracijas, kad užmegztų ryšį su kitomis struktūromis, galite sakyti, kitos civilizacijos gyvybe. Materialiai bendrauti labai sudėtinga. Energetiškai tai daug paprasčiau. Tuo labiau, kad tokiame energetiniame lygmenyje yra galimybė suprasti vienas kitą, „kalba“ ta pati. Žemesniame energetiniame lygmenyje kiekviena gyvybė turi savo išraiškos formą ir ji gali būti  visai nesuvokiama kitiems. O aukštesniame lygmenyje atsiranda tam tikras sąskambis, todėl atsiranda galimybė bendrauti. Kodėl reikia bendrauti? Visa vystymosi sistema paremta bendravimu.

Sugebėjimu bendrauti. Todėl nereikia užsisklęsti ir nebendrauti su kitų civilizacijų atstovais. Jeigu jie pas jus atvyko, vadinasi jūsų energetika turi sąskambį. Jūs galite „susikalbėti“. Svečių atvykimas iš Džimarchadžos žvaigždyno leidžia jums praplėsti savo suvokimą apie kitų gyvybės formų vystymosi ypatumus. Praplėsti suvokimą apie jų gyvenseną, jų pasiekimus dvasiniame lygmenyje. Tikrai niekas nekalbės, kaip geriau pastatyti pastatus. Kalba bus tik apie Dievo pažinimo galimybes, apie įvairovę, apie daugiaplaniškumą. Ir apie tai, kaip vystyti savo gyvenimą, kokių klaidų nedaryti, į ką atkreipti dėmesį.

Su kita civilizacija galima bendrauti tik aukštame energetiniame lygmenyje. Jeigu jūs linkę gyventi žemesniame energetiniame lygmenyje, tai jūs bendrausite ne su kita civilizacija, o su paprastu astralu. Na, paprastu gal ir nereikia jo laikyti, bet tai astralas. Tai žemiškoji erdvė ir ji nieko išmintingo nepatars, nebent pajungtų jus savo tarnystei. O kitų civilizacijų atstovai, kurie aplanko Žemę, yra aukšto energetinio lygmens. Ir juos „pamatyti ir išgirsti“ galima tik patiems būnant tame lygmenyje. Džimarchadžos žvaigždyno sąmoninga gyvybė, transplanetinių energijų pagalba pasiekė jūsų sąmonę ir galėjo su jumis bendrauti. Vienos energijos juda vienoje erdvėje, kitos platesnėje erdvėje. Todėl jos gali pasitarnauti sąmoningos energijos pernešimu iš vienos civilizacijos į kitą. Tai energetiniai kanalai, kurie konkrečiai apsaugo gyvybę nuo išorinės aplinkos ir leidžia sėkmingai pasiekti norimą visatos tašką. Tai energetiniai „keliai“. Jie padeda sąmoningai būtybei aplankyti kitą sąmoningą būtybę. Taip ir jūs kažkada galėsite save nukelti į kitą planetą, į kitą civilizaciją. Alchėja tave buvo nuvedusi į Ochėjo žvaigždyną. Ji naudojosi tais energetiniais keliais ir kanalais. Vienas pats žmogus nėra pajėgus suvaldyti savo sąmonės taip, kad galėtų nukeliauti į kitą žvaigždyną ir sąmoningai, be pažeidimų grįžti. Šia praktika dar neužsiimate. Bet kitų materialaus pasaulio atstovų pagalba keliauti galite saugiai ir patikimai. Taip, kaip tai daro ir kitų pasaulių gyventojai. Žemė ir jos gyventojai yra nuolat stebimi tam tikrų sąmoningų būtybių. Bet jie niekados neturi teisės kaip nors įtakoti žmogaus mąstymą ar gyvenseną. Jie gali tik stebėti. Ir, jeigu gauna leidimą aukštesnių struktūrų, kad gali bendrauti su konkrečiais žmonėmis, tada tas bendravimas įvyksta. Bet tai nėra asmeninis bendravimas. Tai yra Dievo valios išraiška. Tai yra bendras tikslas, bendras siekis. Asmeniškumo ar žingeidumo nėra. Yra pagarba, tolerancija, visaapimanti meilė ir išmintis. Niekas Žemės neužpuls ir neužgrobs. Tokio chaoso Dievas neleistų. Todėl žinokite, kad tikrieji „ateiviai“ yra aukšto energetinio lygmens. Jie niekados nepažeis jūsų valios. Pagarba jūsų pasirinkimams yra šimtaprocentinė.

Visados prisiminkite – pasaulis yra daugiaplanis. Pasaulis yra labai įvairus. Gyvybės formų yra milijonai. Jos ypatingai skiriasi viena nuo kitos. Tik panašių vibracijų gyvybė gali sukontaktuoti viena su kita. Turi atsirasti suvokimo sąskambis. Panašumas, bendrumas. Tik tada pajėgsite suvokti ir bendrauti vienas su kitu. Bet daugybė pasaulių tiesiog praslinks pro jūsų akis neįvertinti, nesuvokti, net neužfiksuoti. Gal kažkuris žmogus ir pajaučia šalia esančią gyvybę, bet nesuvokia jos egzistavimo prasmės. Tada jis pasijaučia labai nejaukiai. Žinokite, šalia jūsų visados kas nors yra. Pvz. mirę artimieji, kurie labai prisirišę prie jūsų, arba jūs juos vis dar laikote prie savęs. Jūsų angelai sargai, mokytojai, astralinio pasaulio gyventojai ir šiaip įvairios būtybės, kurios yra jūsų gyvenimo dalis. Ir, be abejo, kito suvokimo gyvybės formos. Visados kas nors yra šalia. Bet dėl to nereikia išsigąsti. Jie niekados nepažeis jūsų erdvės. Nebent jau labai norėsite juos prisišaukti spiritizmo metu ar kitais magijos žaidimais. To daryti nereikėtų. Nes prisišaukt prisišauksite, o kaip tą būtybę palydėt atgal į jos erdvę, žinoma, nežinote. Todėl pakenkiate ne tik sau, bet ir tai būtybei (sielai ar astralinio pasaulio gyventojams).

Aš jums nuoširdžiai sakau, išmokite gyventi pagal tikrąsias vertybes ir jūs turėsite galimybę bendrauti su plataus mąstymo sąmoningomis būtybėmis. Jūs patirsite daug nuostabių akimirkų ir labai daug naujo sužinosite apie bendrą Visatos egzistavimo formą. Sėkmės, mokantis bendrauti su „ateiviais“

Su meile, Maharadža Ali

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *