Be kategorijos

Energetinio lauko pralaidumas

Energetinis laukas yra pralaidus. Jis gali į save priimti daug įvairios energijos. Kalbėjome, kad reikia rinktis draugus su kuriais bendrausite, nes į lauką nusėda jų energetika. Bet į lauką ateina ir įvairios energijos iš subtiliojo pasaulio. Žmogaus energetikai kylant, prie jo lauko prisijungia energijos iš subtiliojo pasaulio. Žmogus niekada nėra vienas. Jis gyvena aplinkoje ir ta aplinka jį vienaip ar kitaip veikia. Žmogaus pagrindinis siekis yra susivokti savo pasirinkimuose, išgirsti savo vidinį balsą ir įgyvendinti sielos siekius. Vėliau, augant sąmoningumui, auga ir įsipareigojimai. Žmogus turi išmokti gyventi su naujomis savybėmis, naujomis galimybėmis. Jos atsiveria proporcingai atsiveriant sąmoningumui. Taip žmogui atsiveria aiškiaregystė, energetinio gydymo galimybės ir kiti variantai. Jis pradeda bendrauti su aukštesnio sąmoningumo gyvybe. Gali jos nematyti ir iki galo nesuvokti, bet informaciją ji teiks, ji tave mokys. Aukšto sąmoningumo gyvybė tuo tik ir skiriasi nuo žmogaus, kad ji jau išgyveno jai skirtą laikotarpį Žemėje. Ji subrendo, įgyvendino savo siekius, jos vibracijos  kilo ir dabar ji egzistuoja aukštesniame lygmenyje. Ji gyveno keletą ar keliasdešimt įsikūnijimų Žemėje, gal būt ir kituose pasauliuose. Patirtis įvairiaplanė, tiek jausmų srityje, tiek mąstymo srityje. Susiformavo asmenybė – esybė, kuria formuojant atkrito žemos vibracijos, tai yra, dingo ir tam tikra informacija. Išsigrynino aukštos vibracijos. Ir gauta informacija, gyvenant Žemėje įvairiu laikotarpiu, neprieštarauja viena kitai, o papildo. Nes kiekviena situacija buvo skirtinga ir suteikė skirtingą informaciją arba ta situacija, veikiant karmos dėsniams, vis labiau aštrėjo ir ją reikėjo išgyventi per keletą gyvenimų. Kai kada ta situacija persiduoda ir aplinkiniams, pvz. vaikams, kai tėvai nepajėgia patys išspręsti problemos. Jie, būdami energetiškai stipresniais už savo vaikus, savo užduotis (nesąmoningai) perduoda savo vaikams ir anūkams. Neišspręstą problemą gali perimti ir visai svetimas žmogus, jei jis tau emociškai labai atviras. Kai esi emociškai atviras, atsiveria energetinis kanalas ir priimi jo energetinį lauką į save. Taip gali priimti ir kito žmogaus karmą (nors karmiškai ir nebuvote susiję). Dabartinėje žmogaus aplinkoje yra daug karmiškai susijusių žmonių, bet pradedant sąmoningą gyvenimą, į tavo gyvenimą ateina žmonės su kuriais gali atlikti tam tikras Visatos užduotis. Apie tai jau kalbėjome. Taip atsiranda žmonės, kurie nėra karmiškai susiję, bet jie susiję aukštame energetiniame lygmenyje. Tame lygmenyje vienas kitą suprantate ir įgyvendinate bendrus siekius. Grįžtu prie energetinio lauko. Suprantate, jame daug informacijos. Pradedant jūsų vaikyste, kuri suformavo gyvenimo kryptį, pereinant prie aplinkos, kurioje dabar gyvenate, įvertinant praeities  gyvenimus ir subtiliojo pasaulio įtaką, jūs turite įgyvendinti daugybę užduočių. O iš tikrųjų, gyvenate paprastą, normalų gyvenimą, net nemėgindami tų užduočių suprasti. Kaip jau sakėme, kai kada ir nereikia jų suprasti. Jeigu esi tyras, jei tu vadovaujiesi dieviškumo principu, tu ir be ypatingų žinių išgyvensi viską, ką tau suformavo likimas ir išspręsi daug karmiškų problemų. Bet, dažniausiai, to tyrumo trūksta. Žmogus turi daug blokų, kurie neleidžia tinkamai tekėti dieviškai energijai ir nori to, ar nenori, ji būna iškreipiama. Todėl ir dirbame su įvairiais žmonių blokais, su atjungimais nuo egregorų. Laisva valia rinktis turi būti nukreipta į Dieviškumo principą. Žmogaus energetikai kylant, į jo lauką jungiasi subtiliojo pasaulio energijos. Jos gali būti įvairaus lygmens ir su įvairiomis užduotimis. Tau pasisekė, nes prie tavęs jungiasi ir pačios aukščiausios energijos. Vadinasi, tavo blokai atvalyti taip, kad gali tinkamai nukreipti dieviškąją energiją ( nors dar to tinkamai nedarai). Bet tavo energetinis laukas yra pajėgus atsiverti aukščiausioms energijoms, vadinasi gauni galimybę suvokti Tiesą. Tiesa visada egzistuoja. Tik išsivystymo lygmuo leidžia atsiverti Tiesai tiek, kiek tas žmogus gali jos priimti. Čia kalbu ne vien apie žmones, bet ir apie kitų pasaulių gyvybę. Tiesa visados yra viena. Ir juo aukštesnio suvokimo lygmenyje yra žmonės, tuo vienodžiau tą Tiesą suvokia. Žmogaus patirtis nebeturi tiek įtakos, kai pradedi suvokti Tiesą. Tiesą suvokti yra labai svarbu, bet iki to laiko gyvenimas tęsiasi ir prie žmogaus energetinio lauko jungiasi subtiliosios gyvybės. Aš nekalbėsiu apie astralinį pasaulį – nes kylant sąmoningumui, jis visai neturi prasmės. Prie žmogaus jungiasi aukštesnio lygio energijos ir jos niekada nepakenks žmogui. Nes jų gyvenimo etika to neleidžia. Negalime nekreipti dėmesio į tamsiųjų jėgų įtaką žmogaus gyvenime. Bet žmogus gali save nuo jų apsisaugoti, nebekoncentruodamas minties į jas. O, be to, ir mes labai saugome žmones nuo tos jėgos įtakos. Ji kenkia žmogui, žmonijai ir bendrajai erdvei. Mes visi turime žinoti, kad ji visados šalia ir labai lengva pasiduoti jos įtakai, bet lengva išmokti gyventi, nekreipiant dėmesio į ją. Tamsa egzistuoja, bet širdyje tu visados gali gyventi šviesoje. Tau rinktis. Iki susitikimų, Salvadoras Dali.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *