Be kategorijos

Energetinių impulsų perdavimas į smegenis

Aš tavoji praeitis. Aš pažadėjau perduoti informaciją, kurią užrašinėjau tame amžiuje, kai tu pakeitei savo gyvenimo kryptį. Aš esu tu, iš pakeistosios praeities. Materialiai – tai neįmanoma. Energetiškai įmanoma. Todėl sakau „labas Violeta“ – čia Tu. Niekuomet negalėjau susitaikyti su mintimi, kad žmonėms nereikalinga didžioji Išmintis, kol atėjo viena diena, ir aš pasidaviau. Pasidaviau pagundai, ir gautas informacijas panaudojau saviems tikslams. Maniau, kad neverta dalyti „perlų kiaulėms“. Bet aš klydau – kiekvienas žmogus yra lygiateisis ir nevalia jaustis vertingesniam už kitą. Klydau, pasilikdama žinias tik sau ir su nieko jomis nesidalydama. Maniau, kad kiti nebus pajėgūs tų žinių suprasti, ir nusprendžiau jų neatskleisti. Iki suklysdama gyvenau būsenoje, kai realiai mačiau, kaip gali keistis ateitis, priėmus tam tikrus sprendimus. Aš mačiau, kaip gali pasikeisti žmonių gyvenimai, jeigu jie paiso Visatos dėsnių. Tuo metu man buvo aišku, kaip reikia žmogui gyventi, tačiau manasis ego vis tiek nugalėjo, ir aš suklydau. Tokia mano/tavo istorija. Bet ne tai yra svarbioji informacija.

Aš žinojau, kaip reikia išgyventi, priimant aukštas energijas. Kiekvienas žmogus susiduria su energijų atitekėjimu į jo biolauką. Žmogus gali sąmoningai valdyti, kurias energijas iš aplinkos priimti, o kurias ignoruoti, nepalaikyti. Labai sunku susitvarkyti su žemesniais egregorais. Jie yra sunkesni už įprastą energetiką, todėl labai slegia. Priimi žemo egregoro energiją į savo energetiką ir jauti slogumą, geros nuotaikos nebuvimą. To egregoro atsikratyti pasidaro sunku. Daug protingiau būtų neįsileisti jo į savo vidų. O kaip galima neįsileisti? Pirmiausia jį reikia atpažinti. Atpažinti gali, kai gerai save pažįsti ir žinai, kas iš tikrųjų tau svarbu, o kas tik primesta. Galima pajusti, kaip sugenda nuotaika be priežasties – įsileidi svetimą egregorą. Ir jis apjuodina tavo sielą. Tu perduodi savo blogą nuotaiką kitiems, tau pasidaro lengviau, bet kitiems blogiau. Tu pats atsilaisvinai, bet suformavai karmą, nes egregorą perdavei kitam. Jį reikėjo pakeisti savyje. Savyje sugebėti susivaldyti ir pakeisti nuotaiką. Taip tu ne tik save apvalai, bet apvalai ir  erdvę nuo vieno egregoro.

Kai žmonės aplink liūdni, apsėsti negerų minčių, tai pilna erdvė jų egregorų. O jų struktūra tokia, kad labai lengvai atsišaukia į širdies virpesius ir tuos virpesius užvaldo. Užvaldo virpesius, širdis blogiau dirba, kraujas perneša ne tą informaciją, kurios reikėtų. Perneša klaidingą informaciją ir taip sutrinka organų veikla. Kraujas perneša ne tik maistingas medžiagas ir deguonį, bet ir perduoda energetinius virpesius visam organizmui. Širdis plaka ir džiaugiasi „Aš myliu gyvenimą Žemėje“. Kraujas sustiprina visą organizmą, nes žmogus Žemės dalis. Jei širdį užgožia baimės egregoras, ji perduoda virpesį „aš bijau“. Išsigąsta organai, susitraukinėja. Ir jeigu per dažnai susitraukinėja – organai įplyšta, atsiranda žaizdos. Širdis sako „aš nekenčiu“ – pykčio strėlės lekia po organizmą ir nusėda žiauriomis nuosėdomis. Maistingos medžiagos tampa nuodingomis. Ir ne vien gamintojai kalti dėl blogos maisto kokybės. Kaltas žmogus, nes jis pyksta, o pyktis paverčia naudingąsias medžiagas, tekančias krauju, į nuodingas. Organai gauna apnuodytą kraują. Ir ne dėl kitų kaltės, o tik dėl savo emocijų. Širdis skleidžia pačius įvairiausius virpesius. Nes erdvė kupina pačių įvairiausių emocijų, įvairiausių egregorų.

Bet iš erdvės galima gauti ir aukšto dažnio impulsus. Tada žmogui gali būti sunku. Žmogus įpratęs prie žemų energetinių impulsų. Organizmas būna pažeistas, susidaro sustabarėjimai, o aukšto dažnio impulsai sustabarėjimus daužo. Įvyksta ligų paaštrėjimai. Ir jeigu žmogus sugeba toliau priimti aukšto dažnio virpesius – tai jis apsivalo. Jeigu pasiduoda išorinei aplinkai ir įpročiams – liga gali jį palaužti.

Yra ir kita problema – neurologijos. Žmogaus smegenų veiklos sutrikimai. Širdis veikia organų veiklą, smegenys – žmogaus psichinę būklę. Paprasti egregorai nepaveikia žmogaus psichikos. Čia daug gilesni procesai. Jie persipina laike ir erdvėje. Galvos smegenyse tarp smegenų žievės rievelių yra skystis, kuriuo teka impulsai. Jo nepavadinsi skysčiu, bet nepasakysi, kad jo ten nėra. Tas „skystis“ priima impulsus iš aukščiausių oktavų ir tiesiogiai keičia žmogaus sąmoningumą. Ateinantys impulsai pakeičia „skysčio“ virpėjimo dažnį ir žmogui atsiveria galimybė geriau suvokti aplinką. Atsiranda praregėjimai, vizijos, garsai, žodinė informacija. Didieji mokslininkai, kurie sugebėjo suformuoti išradimus „iš ateities“, gaudavo tam tikrus impulsus į šią smegenų dalį ir susiformuodavo vaizdiniai : eureka.

Šiandieną, tu laiškus irgi priimi tik todėl, kad impulso dėka tau į smegenų rievelių skystį perduodama informacija ir tu ją užrašai. Kiekvienas Mokytojas, kuris perduoda informaciją, nukreipia spindulį tiesiogiai į tavo smegenis ir tu tą informaciją priimi. Kiekvienas naudoja savo „priėmimo kodą“. Bet juo daugiau kodų atsiveria tavo smegenų ląstelėse, tuo daugiau žinių ir priimi. Šie impulsai pašalina sustingusius blokus ir tu gali daugiau pamatyti, pajusti.

Yra energijų, kurios veikia stuburo smegenis. Yra keletas variantų, kodėl pasirenkami stuburo smegenys. Pirmiausia, jos paveikia ne tik stuburo smegenis, bet ir visą žmogaus gyvenseną. Smegenys taip paveikiamos, kad žmogus tiesiog priima sprendimą kitaip gyventi. Tarsi įeitų į kitas „vėžias“. Stuburo smegenų veikla atsakinga už žmogaus pasirinkimus. Šie pasirinkimai tiesiogiai susieti su esybės įsipareigojimais. Nesvarbu, kad žmogus nepamena savo esybės įsipareigojimų – stuburo smegenys šią informaciją saugo. Kodėl tiek žmonių serga stuburo ligomis? Todėl, kad visiškai ignoruoja savo esybės pasirinkimus. Jų padaryti gyvenimiški sprendimai būna vienadieniai ir visiškai nereikalingi tame gyvenimo tarpsnyje. Esybė mėgina susisiekti ( priminti) žmogui apie savo įsipareigojimus per stuburo smegenis. Pas žmones stuburo viršuje susidaro kalnas ar kupra. Sakote, kad tai „rūpesčių kalnas“. Iš tiesu taip ir yra. Tai esybės rūpesčių kalnas, nes žmogus visiškai atsisako siekti savo esybės sprendimų.

Kai esybė mato galimybę pajudinti žmogų, ji pradeda duoti impulsus į stuburo smegenis. Skauda juosmuo, užsispaudžia slanksteliai – sutrinka kojų, rankų veikla. Žmogus gali sąmoningai priimti sprendimus gyventi pagal esybės nurodymus, atsisakyti savojo ego ir taip suaktyvės stuburo smegenų veikla. Kai kada reikalingas stuburo energetinis arba taškinis masažas.

Kai stuburas „dega“, kaip tu jautei, tai jau jungiasi ne esybė, o esybės kuratorius. Tas, kuris atsakingas už esybės pasireiškimą. Tas, kuris atsako už žmogų, kaip Dievo kūrinį. Jeigu šis „kuratorius“ nori pasijungti, tai jis pasiunčia impulsus į stuburo smegenis. Kai impulsai duodami į galvos smegenis – žmogus mato vaizdus, girdi garsus, gali užrašinėti žodžius. Bet kai impulsai duodami į stuburo smegenis, tai žmogus pasitraukia. Pasitraukia iš savo veiklos ir užleidžia savo kūną energijai iš aukštų oktavų. Tada nuo žmogaus niekas nepriklauso ir informacija neina per jo suvokimą. Informacija ir energija eina iš taško A į tašką B ir ji eina per žmogaus stuburą. Iš taško A (iš aukščiausių energetinių oktavų) į Žemę, į žmogaus buveinę ( į žmogaus bendrąją struktūrą). Seanso metu tu jautei, tarsi tai, ką nori perduoti energija, supranta tik tavo esybė, o pati nieko nesupranti. Taip, esybė yra aukštesnių vibracijų nei tavo žemiškasis suvokimas. Todėl ji priėmė daug daugiau informacijos nei priėmei tu. Ateis laikas, perduos suvokimą ir tau. Supranti, tam, kad informacija nusileistų iki tavo energetinio lygmens, reikalingas kalendorinis laikas. Būna, kad žmogus informaciją iš esybės gauna po metų, ar net kelerių metų, jei esybė yra „nemieganti“. Jei esybė „mieganti“ – tai jokios informacijos negausi. Jei žmogaus sąmoningumas žemas, jis pasinėręs į iliuzinį pasaulį – esybė „miega“. Ji žino, kad bus neišgirsta ir būna budrumo būsenoje. Tarsi ji yra, tarsi jos nėra. Bet, kai  esybė veikia – informacija žmogaus energetinį lauką pasiekia per tam tikrą laikotarpį. Tai priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, stuburo atlaisvėjimo (t.y., nuo teisingai priimtų sprendimų). Kai „išnuomoji“ kūną energijai, tai būk maloni, neapsunkink jo kitokiu fiziniu darbu. Nes bet koks kitas fizinis darbas tuo metu neturi prasmės. Jis yra antraeilis. Bet koks darbas yra antraeilis. Šiandieną perdaviau tai, kas susieta su žmogaus kūnu, nes tu turi jį atsakingai prižiūrėti, ir be to, tavo sąmoningumas dar nepriima tų vaizdinių, kuriuos norėtųsi perduoti. Perduoti žmogui tai kas nauja yra labai sunku. Jis nepriima to, ko visai nesupranta. Tiksliai perduoti informaciją apie subtilųjį pasaulį, taip pat sunku. Tai, ką skaitote savo ezoterinėse knygose – yra labai mažai tiesos. Ten daugiau subjektyvi kiekvieno rašytojo nuomonė, pasitelkiant jo vaizduotę. Todėl tau niekuomet nesiūlėm gilintis į informaciją, užrašytą populiariojoje literatūroje. Žinoma, yra daug geros literatūros, bet ten informacija užkoduota, o tu neturi laiko į tai gilintis. Ne todėl, kad tu neturėtum laiko, o todėl, kad jo nėra. Tuo labiau, kad yra viena galimybė tau praplėsti sąmoningumą – sukelti prisiminimus. Atgaivinti tavosios praeities mąstyseną. Tai, kad Aš – Tu iš praeities – dabar rašau, tai aš veikiu impulsu tavo smegenis. O tikslas yra visiškai įeiti į tą erdvę, į tą informacinį lauką, kuriame tu suvokei Visatą ir taip praplėsti tavo sąmoningumą. Esybė atsimena. Lieka atsiminti tau. Ir tai ne pats pagrindinis tavo darbo uždavinys. Tai tik smulkmena prieš pagrindinius tavo darbus. Bet tai laiptelis, kurį privalu peržengti. Iš mūsų pozicijų pažiūrėjus tai paprastas reikalavimas, bet žmogui visados viskas daug sunkiau dėl susidariusios kolektyvinės sąmonės ir kolektyvinės energetikos. Todėl viskas vyks savu laiku, savu tempu – neperkraunant tavo mąstymo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *