Be kategorijos

Galingoji Dievo Šviesa

Aš atėjau. Atėjau prisistatyti, kaip Galingoji Dievo Šviesa.

Aš sukoncentravau savo spindulį į Violetą – Maitrėją, kuri šiuo metu atstovauja Pakylėtiesiems Valdovams ir kurios paskirtis atlaikyti mano Žemei dovanotą šviesą. Fakelas uždegtas jos rankose. Nei vienas žmogus negali iš jos atimti šio fakelo. Šio įsipareigojimo ir šio džiaugsmo. Aš, Galingoji Dievo Šviesa į Žemę ateinu pirmą kartą, nes Aš esu atsakinga už Šviesos fokuso įtvirtinimą per šią žmogiškąją struktūrą. Tu, Violeta – Maitrėja, kaip ir tavo draugai, tikrai nesuvoki visos esmės to, kas šiomis dienomis vyksta ir kas iš tikro vyksta su tavimi tuos kelerius metus. O kas gi vyksta? Mes, Galingosios Kosmoso Būtybės ieškome galimybių Žemės žmogui išlikti Visatos erdvėje ir įdedame daug pastangų, išlaikydami vibracijas tam tikrame lygyje. Daug Pakylėtųjų Valdovų nuleido savo spindulių į Žemę, dar daugiau šviesos įneša angelai ir arkangelai. Jie jus globoja, saugo, nuolat jums dovanoja savo aukšto lygio energiją, kurią priimdami keičiate save ir keičiate savo aplinką. Tu, Violeta – Maitrėja, nustebusi stebi savo gyvenimą ir nelabai gali patikėti tuo, kas su tavimi vyksta, nes tai niekada nebuvo susieta su tavo troškimais, tavo svajonėmis. Atvirkščiai, tu tik spėji prisiderinti prie to, ką tau duodame. Tik spėji. Nėra laiko nei susireikšminimui, nei giliai analizei kas ir kodėl vyksta. Kita vertus, tavo žemiškasis protas dar labai apsunkintas karmos ir suvaržytas karminių blokų, todėl, bet kokiu atveju visos tiesos, kas vyksta tavo gyvenime ir negali suvokti. Šiuo atveju to ir nereikia. Reikia tik pasitikėjimo ir žinojimo: tu esi žmogus, atitinkantis žmogaus energetinį vidurkį. Bet tu laužai tavo sąmonę užblokavusius blokus ir atlaisvini karmines energijas. Taip tu iš vidutinybės tampi žmogumi, kuris daugiau supranta ir daugiau žino. Bet tai tik smulkmena palyginus su tuo, kas tavęs laukia. Todėl nieko kito ir nelieka, tik ramiai stebėti, ko iš tavęs norime, ką siūlome. Mes esame tavo širdies balsas. Žmogus turi sielą, kuri kalba per širdį. O mes kalbame per tavo sielą ir per tavo širdį. Nes tiek siela, tiek esybė aiškiai žino, kam suformuotas tavo kūnas, tavo sąmoningumas. Aiškiai tai žino, ir žino, kad ne siela kalbės per tavo širdį, o kalbės Pakylėtieji Valdovai ir kitos Kosminės Būtybės. Tu esi materiali išraiška, leidžianti galingiausioms energijoms tekėti per tavo sąmonę ir užrašyti tiesą. Tavo sąmoningumas panaudojamas kaip kodą šifruojanti mašina. Pakylėtieji Valdovai ir Kosminės Būtybės atsiunčia informaciją į tavo sąmonę, o tu ją priėmusi išverti į žmonių kalbą taip, kad pati suprastum (nes esi žmogus) ir tai suprastų dauguma žmonių. Nes tavo laiškai pritaikyti, kad juos suprastų dauguma žmonių. Juose nėra įmantrių žodžių derinių, įmantrių tiesų. Niekam nereikalinga tiesa, kurios nesuvokia žmogaus protas. Mes ne pasigirti norime, kaip gerai gyvename be jūsų. Ne. Mes norime, kad jūs priimtumėte mūsų pagalbą ir mes visi kartu žengtume Dievo suformuotu keliu. Mes suvokiame esmę, kodėl žmonės turi bręsti. Tokia Dievo valia – pažanga, virsmas. Nuolatinis tobulėjimas. Ir, jeigu, kuri nors materiali išraiška tame kelyje stringa, mūsų pareiga tai išraiškai suteikti visą galią, visą savo meilę ir palaikymą, kad tik virsmas tęstųsi. Todėl, mes tave, Violeta –Maitrėja, „įtaisėme“ gyventi šioje ramioje Žemės vietelėje, tarp brangių žmonių, tik su ribotu sąmoningumu. Tu gali įrodyti kitam žmogui, kad pasitikint Dievu, tavo sąmoningumas keičiasi. Tavo gyvenimo vertybės keičiasi, tu pradedi suvokti Visatos dėsnius ir suvokti, kad žmonija gyvena bendrojoje erdvėje. Tu keiti savo gyvenimą nuolat. Jis kupinas virsmo, ėjimo tobulėjimo keliu pagreitintu tempu. Ką tu vakar pasiekei, jau nurašome, kaip pasenusį dalyką ir vėl reikalaujame priimti naujumą. Ne sukurti, o priimti . Priimti, suprasti per savo sąmoningumo prizmę, įgyvendinti savo kasdienybėje ir vėl žengti nauju nepramintu keliu. Tiesa, literatūros buvo daug, žmogus gali gauti daug informacijos, bet ir tai tau buvo blokuojama. Nes virsmas vyksta, kai tu tiesiog viską išgyveni, viską suvoki, viską patiri ir padarai savo atradimus. Tada tu bręsti.

Mums nebuvo tikslo į Žemę atsiųsti išminčiaus, kad juo sektų kiti. Žmonės atprato sekti išminčiais. Visi tapo labai savarankiškais ir netikinčiais kitų tiesa. Todėl tu buvai suformuota kaip eilinė kaimo moteris, kuri nuolat įmetama į tam tikrą virsmą, bet iš kurios nuolat reikalaujama truputi daugiau nei iš kitų žmonių. Tu bręsti, tavo sąmoningumo blokai laužosi ir laužo daugumos žmonių blokus. Atlaisvini vieną savo bloką, kartu atlaisvini Žemę kaustantį bloką, tos pačios kilmės kaip tavo. Per matricos kanalus valosi kolektyvinė sąmonė, valosi Žemės energetika. Be to, mums reikalingas žmogus iš liaudies. Paprastas, atviras, kuklus ir sąžiningas. Nėra lengva tokių rasti, nors dauguma save tokiais laiko. Deja, ne viskas taip, kaip jums atrodo.

Aš tau tik noriu pasakyti – tu buvai suformuota šviesai skleisti. Tik tavo sąmoningumas buvo tiek užblokuotas, kad neprisiminei savo užduoties. O šeimos karmą teko atidirbti per sudėtingas pareigas ir atsakomybę prieš žmones. Dabar tu jau skleidiesi, bet sąmonę vis dar blokuoja žemiškasis suvokimas. Ateis diena, kai tu pasieksi tikrąjį nušvitimą ir tau nebebus sunku įvertinti save. Nušvitimas  – tai ne išprotėjimas. Nebijok. Tik protas nebebus taip reikalingas. Teisingiau, protas bus reikalingas, kad įgyvendintų sielos, šiuo atveju, mūsų užduotis. Tavo asmeniškumas visai išnyks, išnyks ir egoistiškumas. Liksi tu – siela, aiškiai žinanti dėl ko ji gyvena Žemėje. Vienos sielos skleidžia talentus, kitos formuoja išradimus, trečios skleidžia meilę. Sielų paskirtys yra skirtingos, bet kartu ir vienodos – atskleisti geriausius jausmus, tyriausias mintis ir visu tuo sukurti sau ir kitiems laimingą gyvenimą. O tavo sielos paskirtis – visiškai atverti Dieviškųjų Būtybių priėjimą prie žemiškojo pasaulio. Esi laidininkas, transformatorius. Priimi energijas ir informaciją ir perteiki ją žmonėms. To reikia. Reikia išspinduliuoti šviesą. O ją gali išspinduliuoti tik gyvendama tarp žmonių ir vardan žmonių.

Aš, Galingoji Dievo Šviesa, esu atsakinga, kad naujas, tau skirtas procesas vyktų sklandžiai, kad tu suvoktum to proceso esmę ir apie tai kalbėtum su savo skaitytojais. Čia mistika tik tiems, kurie nežino. O kai žinai – mistikos nelieka. Aš noriu pasakyti, kad pasaulis atsivers visai kitomis spalvomis ir tu toliau apie tai kalbėsi kitiems. Mes mokome tave, kaip paprasto suvokimo žmogų, eiti dvasinio tobulėjimo keliu. Rodome, ką reiškia tikrasis gyvenimas, kas yra tikroji realybė. Ir kai tu savo sąmone tai suprasi, tai supras ir kiti. Todėl nei viena, nors ir labai asmeniška žinutė nėra skirta tik tau. Ji skirta daugumai. Ji skirta visiems, nes visi turi mokytis. Žmogus negali manyti, kad tuos laiškus skaito kaip romaną, tarsi stebėtų kito žmogaus gyvenimą. Ne. Kitas žmogus, šiuo atveju tu, Violeta – Maitrėja, yra tik truputi labiau į priekį pažengęs žmogus, bet tai reiškia, kad kitiems tuo keliu reikia eiti. Tai sielos kelias, tai Dievo pažinimo kelias. Žmogus gimė tam, kad išskleistų Dievo valią, kad Jį, kartu ir save, pažintų. Todėl tas kelias yra tikras ir realus. Juo eini tu ir vedi kitus. Nors jie mokosi savarankiškai, bet jie turi į ką lygiuotis, jie turi iš ko mokytis. Žinoma, jie mokosi žiūrėdami kaip paprasta moteris atsiveria Dievui ir mokosi iš laiškų. Tu esi viltis ir tikėjimas. Tikėjimas, kad kiekvienas žmogus gali suvokti tiesą ir pagal ją gyventi. Toliau būk žiburiu ir skleisk šviesą bei žinią. Čia raginu tavo sąmoningumą, o siela žino, kodėl tu esi čia ir dabar. Ir jos kelias atves tave į Šambalą. Šambala – tai nušvitusių žmonių pasaulis. Jūs visi esate joje laukiami. Tik atlaisvinkite savo sąmoningumą, savo asmeninę – egoistinę tiesą pakeiskite Visatos Išmintimi. Pasaulis yra nuostabus. Dieviškoji Meilė – yra nuostabi. Ji pripildo kiekvieną gyvybę šilumos, atjautos, džiaugsmo.

Žmogui lemta gyventi laimingai. Jis to vertas, jam tai duota. Tik prisiminkite tai. Būkite laimingi. Dirbkite tai, kas suteikia laimę tau ir kitam. Skleiskite gerumą, švelnumą, supratingumą ir palaikymą. Ir jums bus duota tiek, kiek galėsite paimti. Kiek jūsų sąmonė leis paimti. Tik žinokite, kad mes pasiruošę visados duoti daugiau, nei galite paimti. Visados daugiau. Kai kada pasiseka jums įsiūlyti daugiau, nei sąmoningumas leidžia. Šiuo atveju taip yra su tavimi. Tu gauni visados daugiau, nei tavo sąmonė priima. Nes širdis yra atvira ir garbinga. Tai leidžia padovanoti daugiau, nei leidžia sąmoningumas. Bet tai yra tiek, kiek esi to verta.

Lai Galingoji Dievo Šviesa veda tave tavo gyvenime tik į priekį, tik į Tiesą, į Išmintį ir Meilę.

Viską apsprendžia tavo sugebėjimas prisitaikyti, paimti ir dovanoti kitiems. Dovanoti kitiems…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *