Be kategorijos

Gyvenkite pagal ateitį

    Aš atėjau pakalbėti apie pokytį jūsų vidiniame mąstyme. Apie gebėjimą atsilaisvinti iš suvaržytų senų įsitikinimų, iš mąstymo inercijos. Jūs turite patirtį ir ja vadovaujatės. Jūs lyginate savo turimas žinias su savo kasdiene patirtimi ir kuriate savo ateitį, pasiremdami tomis žiniomis. Vadinasi, formuojasi tam tikras tęstinumas. Formuojasi ateitis, paremta jūsų dabartiniais įsitikinimais bei atsineštomis žiniomis iš praeitų gyvenimų. Taip formuojasi inertiška ateitis, o to neturėtų būti. Turi įvykti tam tikras jūsų mąstymo šuolis. Turite pripažinti, kad tęstinumas to, kas dabar vyksta jūsų gyvenimuose, nekuria pozityvumo. Pasižiūrėkite į savo gyvenimą plačiau. Pasižiūrėkite į savo valstybės, kitų valstybių gyvenimus. Kokios tendencijos vyrauja, ir, jei remsitės tęstinumu, kokiame pasaulyje gyvensite po 10-50 metų? Tik negalvokite, kad planuoju gąsdinti. Tiesiog, koks gyvenimas nusimato, kai įvertinate visos žmonijos elgesį su gamta, žmonių tarpusavio santykius? Tęstinumas nieko gero nežada. Todėl gyventi pagal savo senus įpročius ir vadovautis savo sena patirtimi nereikėtų. Jūs visą laiką kuriate tą patį scenarijų, kuris neformuoja pažangos. Masės žmonių išjudinti, kad pradėtų mąstyti ir elgtis kitaip paprasčiausia neįmanoma, nes jie nebemoka analizuoti, vertinti ir daryti pokytį. Jie moka vertinti ir skųstis. Daryti pokyčio nebenori, nes tai reikalauja pastangų. Žmonės įprato gyventi lengvai, neanalizuojant, nesiekiant savo vidinės pažangos, nesiekiant visuotinės gerovės ir nekurdami bendros ateities. Nuostabios idėjos: gyvenk šia diena, gyvenk lengvai ir paprastai, mylėk save, įgauna iškreiptą formą. Žmogus gyvena lengvai ir paprastai, neprisiimdamas atsakomybės nei už savo veiksmus, nei už savo žodžius, mintis. Mylėdamas save augina savo ego ir nebeformuoja bendruomeninio gerumo. Gyvena čia ir dabar, nemąstydamas, kiek jo gyvenimas čia ir dabar gali pakenkti ateities žmonėms, kai jo nepagarba aplinkiniams ir savo aplinkai, suformuoja negeras pasekmes. Matote, gyvenant pagal senas tiesas ir senus savo įsitikinimus – gero rytojaus sukurti neįmanoma. O juk sielos branda reikalauja teigiamo poslinkio. Siela turi augti būdama įsikūnijime, o ne degraduoti. Žinoma, žmonijos gyvenimas nuolat keičiasi, išorinis pasaulis lyg tai formuoja pažangą, bet ar vidinis žmogaus pasaulis formuoja pažangą? Ar Meilė ir Išmintis geba vienodomis sąlygomis tvirtintis žmogaus vidiniame ir išoriniame pasaulyje? Ar paprastas žmogiškumas eina kartu su išmintimi ir gebėjimu kurti ateitį?

Mokytojai vis kalba apie kūrybą, bet ar suvokiate, kas yra kūryba, ko iš jūsų tikimasi ir iš ko kurti, jei mintys turi tik praeitį, o ta praeitis nepadeda formuoti pozityvios ir pažangios ateities? Sprendimas yra vienas – tai gebėjimas suvokti ateitį. Gebėjimas suvokti aukštesnės dimensijos ateitį, suvokti Visatos principus ir jais vadovaujantis kurti savo ateitį. Jūs turite įeiti ne į dabartinės žmonijos ateitį, kuri nieko gero nežada, o kitos dimensijos ateitį, ją suvokti ir daryti tikslingus pokyčius, kad dabartinė žmonijos ateitis radikaliai keistųsi, o ne formuotųsi iš inercijos su vis didesniais nukrypimais nuo meilės ir išminties.

Norint suvokti ateitį jau reikia būti įvaldžius savo fizinį, emocinį ir mentalinį kūnus. Turite būti atsilaisvinę nuo sąmonės blokų, nuo įpročių ir prisirišimų ir per savo fizinį kūną gebantys praleisti aukštų vibracijų energijas. Turite būti pasirinkę tam tikrus gyvenimo prioritetus, atsisakę kasdienybės sureikšminimo, pasinėrę į filosofiją ir metafiziką, ir pasiruošę ateities suvokimui skirti ne tik laiką, bet ir visas savo fizines bei psichines jėgas. Šioje dimensijoje gyvenant  nėra lengva performuot savo kūnus, net fizinį kūną tam, kad galėtumėte įeiti į kitos dimensijos pasaulį. Suvokti tikrąją žmogaus ateitį aiškiaregystė nepadės. Nes aiškiaregystė mato, kas formuojasi inertiškai. O kas turėtų formuotis, jūs galite suvokti tik pakilę virš žemiškojo plano ir įvertinę gyvenimą aukštesnėje dimensijoje. Paprasčiau sakant, gebanti įvertinti kitokį gyvenimą, kuris atitinka Visatos dėsnius, o ne suvokiant ateitį pagal žemiškus dėsnius. O čia ir vėl svarbu, kad nebūtų žmogaus susireikšminimo, kuris neleistų matyti tikrosios tiesos, o leistų plėtotis vaizduotei, įsitikinimams savo tiesa. Kliūčių suvokti tikrąją ateitį, visados bus, bet mėginti galima. Galima formuoti naują patirtį, tam ir linkiu sėkmės.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *