Be kategorijos

Ką turi daryti Viešpaties Maitrėjos mokinys?

Saulės liepsna.

Mane skaitytojai turėtų prisiminti iš 2013 metų laiško. Saulė nuolat pulsuoja savo magnetinėmis bangomis ir dovanoja Žemei aukšto dažnio vibracijų bangas. Tai materiali pagalba žmonėms. Pakylėtieji Valdovai gali pasiekti tik tuos žmones, kurie jiems atviri, kurie skleidžia gerumą ir meilę. Bet Žemėje gyvena daugybė žmonių, kurie nepažįsta nei gerumo, nei meilės. Bet Dievas vis tiek juos myli, Dievas myli kiekvieną žmogų ir stengiasi išsaugoti sąmonę kiekvienos gyvos būtybės. Sąmonė išsilaiko tik tam tikrame energiniame lygmenyje. Kai sąmonės vibracijų dažnis visai sumažėja, sąmonė nebegali egzistuoti. Jeigu žmonės iš Saulės negautų jos šviesos, o kartu ir aukšto dažnio energijos, tai žmonijos sąmonė pamažu nyktų. Žmogus nevertina meilės ir gerumo jėgos. Ši jėga kelia žmogaus sąmonės vibracijas ir tai suteikia galimybę žmogui išlikti Amžinybės erdvėje. Žemiškoji Saulė, kuri suteikia jums jėgos yra jūsų širdis, kuri kupina meilės ir gerumo. Meilė ir gerumas – tai gyvybinė energija, kurią jūs galite patys suformuoti. Jei žmonės skleistų tik meilę ir gerumą, tada ir Saulės nereikėtų. Bėda tik ta, kad meilė ir gerumas labai mažai skleidžiasi jūsų erdvėje. Besąlyginė meilė turi apgaubti kiekvieną žmogų. Čia negali būti vidinės apgaulės, vidinio pasipriešinimo. Tu gali būti tolerantiškas, gali būti mielas, bet tai nereiškia, kad tau pavyksta besąlygiškai mylėti bet kurį žmogų. Ką reiškia besąlygiškai mylėti – tai nuoširdžiai džiaugtis kito žmogaus laime, sėkme, džiaugtis, kad tu turėjai galimybę su juo bendrauti, pažinti. Džiaugtis, kad jis tau parodė tavo netobulumą, arba atvirkščiai, tavo gerumą.

Meilė ir Gerumas – tai du kertiniai žodžiai, du kertiniai jausmai, kuriais į Žemę tvirtinasi Viešpats Maitrėja. Kiekvienas Maitrėjos pasekėjas, mokinys pirmiausia savyje turi išsiugdyti tas savybes. Tik per jumyse esančią meilę ir gerumą Viešpats Maitrėja galės skleistis Žemės erdvėje. Tik per šiuos jausmus, jūs galėsite pažinti į Žemę ateinantį Viešpatį. Kada jis ateis? Tai priklausys nuo pasiruošimo darbų visoje Žemėje. Viešpats Maitrėja nesiekia įrodinėti žmonėms, kad egzistuoja Dievas, kad reikalinga formuoti harmoningą gyvenimą. Jis ateina tam, kad kiekviename žmoguje uždegtų kibirkštėlę meilės ir gerumo ir kad pasaulis įgautų kitą gyvenimo pobūdį. Kaip manote, kas galėtų įtikinti visus žmones bendradarbiauti, dalytis turtais ir kurti bendrą gerovę visoje Žemėje? Šiuo metu yra daug žmonių, gaunančių Nobelio premijas už taiką, bet ar yra taika Žemėje, ar yra tarpusavio palaikymas tarp skirtingų religijų žmonių, ar yra ekonominė ir moralinė pagalba blogai gyvenančios šalims? Visa tai daroma, bet rezultatas vis tiek nedžiugina. Tai koks žmogus visa tai gali pakeisti? Tai Viešpats Maitrėjos įsipareigojimas. Todėl Jis jau dabar ieško visame pasaulyje savo pasekėjų, savo mokinių, kurie sugebėtų priimti jo spindulį, kurie galėtų skleisti Jo dažnio vibracijas. Per logiką pasaulyje tvarkos neįvesi. Tik per meilės ir gerumo vibracijas įmanoma pasiekti nuoširdaus bendradarbiavimo. O tos vibracijos turi skleistis jau dabar. Dabar žmogus turi atsikratyti kompleksų, kurie neleidžia jam džiaugtis gyvenimu ir dovanoti kitiems savo švelnumą, gerumą, supratingumą. Jau dabar kiekvienas iš jūsų turite įvertinti kiek tai svarbu jums patiems ir kiek pasiruošę atiduoti (ko atsisakyti), kad tai patys skleistumėte savo aplinkoje?

Viešpats Maitrėja kreipiasi į jus, kad suprastumėte Jį, kad išgirstumėte, kaip svarbu savyje atskleisti pačius geriausius jausmus ir mokėtumėte taip paveikti kitą, kad ir tas kitas žmogus norėtų skleisti meilę ir gerumą. Bet norint skleisti meilę ir gerumą, pirmiausia tai turi turėti savo širdyje. Bendraukite su Dievu, su Aukščiausia Sąmone, bendraukite su jūsų mylimais šventaisiais, arkangelais, angelais, prašykite, kad jie išmokytų jus mylėti, išmokytų pajusti aukščiausio dažnio meilės, švelnumo ir gerumo vibracijas. Nuolat dirbkite ta linkme ir nuolat tai, ką sukūrėte gero savyje, atiduokite kitiems žmonėms. Tik taip vyks virsmas, prie kurio prisijungs ir Viešpats Maitrėja.

Su meile ir šviesa, Saulės liepsna

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *