Be kategorijos

Karmos dėsnio sąmonė

     Sveiki, numylėtiniai. Noriu su jumis pakalbėti apie žinias, kurios buvo ir yra reikalingos vystymuisi. Žmonės neišnaudoja savo galimybių dėl tingėjimo mąstyti ir dėl vidinės baimės.  Todėl  žinios ir galimybės lieka neišnaudotos. Viskas turi būti harmoninga, bet vis tiek jums reikėtų daugiau laiko skirti įvaldymui ne tik savęs, bet ir minčių jėgos. Jūs niekada nesinaudojate tais turtais, kurie yra jumyse, nes turite patirtį, kaip jų neteisingas panaudojimas privedė jūsų sielas prie kančios. Atlantidos laikais žmonės gebėjo bendrauti su gamtos dvasiomis, gebėjo valdyti minčių srautus, gebėjo įtakoti vieni kitus, kartu, gebėjo palaikyti vieni kitus. Kiekvienas gebėjimas suteikdavo tiek džiaugsmo, tiek ir skausmo. Ir kai žmogiškasis noras valdyti įgavo didelę jėgą, prasidėjo chaosas ir tamsos laikotarpis. Kiekviena negera mintis, išreikšta žmogaus, grįždavo jam su trenksmu. Todėl kiekvienas iš jūsų net bijote prisiminti tą laikotarpį. Smagu buvo tada, kai nevaržomi  naudojomės žinių suteikiamomis galiomis. Bet, kai tos galios buvo pradėtos naudoti egoistiniams tikslams, iškilo grėsmė visiškai sunaikinti Kūrėjo idėją apie žmogaus gebėjimą būti Jo dalimi. Būti Kūrėju. Kai iškilo tokia grėsmė, susiformavo kosminių Būtybių grupė, kuri tapo atsakinga už blogio pasireiškimo mažinimą Žemėje. Taip susiformavo Karminė Valdyba, kuri sukūrė Karmos dėsnį ir paleido jį veikti Žemėje. Karmos dėsnis tapo materiali sąmonė, kuri pasireikšdavo akimirksniu ten, kur žmogaus skleidžiamos vibracijos neatitikdavo dieviškųjų energijos srautų virpesio. Karmos dėsnis, kaip sąmonė, užfiksuodavo kiekvieną nusižengimą ir paleistos minties jėgą grąžindavo siuntėjui kaip atgalinį ryšį, bet su pasekmėmis. Materialiomis pasekmėmis. Kiekviena sąmonė gali kurti. Taip kuria ir Karmos dėsnio sąmonė. Ji yra savarankiška, turinti konkrečius tikslus ir užprogramuota užfiksuoti dieviškosios energijos panaudojimo netikslumus ir juos ne tik blokuoti, ar neutralizuoti, bet grąžinti tiesiogiai tų minčių siuntėjui. Taip karmos dėsnis pradėjo veikti nepriekaištingai. Ypač Atlantidos vėlesniajame vystymosi laikotarpyje. Karmos dėsnis – karmos sąmonė, užblokavo daugumos žmonių prisiminimus, užblokavo praėjusių gyvenimų įgytas žinias, užblokavo suvokimą, kas iš tikro yra žmogus, net užblokavo suvokimą, kas yra Kūrėjas.

Karmos dėsnis – karmos sąmonė ir dabar veikia. Nėra taip, kad keletas Karminės Valdybos narių sėdėtų kažkur kosmose ir svarstytų, ką bausti ar ko nebausti. Taip nėra. Šių kosminių būtybių dėka buvo suformuota karmos sąmonė, gebanti užfiksuoti dieviškosios energijos neteisingą panaudojimą ir to neteisingo panaudojimo kūrėjui grąžinti išleistą negatyvią energiją. Kol žmogus neturėjo aiškaus suvokimo kas jis yra, karmos dėsnis neveikė labai skaudžiai, nes žmogus nebuvo labai sąmoningas. Jis iš naujo mėgino formuoti save, iš naujo mokėsi pažinti save, prisiminti save, suvokti save kaip aukštesniąją būtybę. Bet, žmogui atsiveriant, sąmoningumas aukštėja, galimybės didėja ir žmogus suvokia, kad jis gali valdyti ne tik save, bet ir gamtą ir , net, kitą žmogų. Kai kitas žmogus įtakojamas nesąmoningai, tai laikoma  vystymosi procesu, bet jei žmogus įtakojamas sąmoningai kito žmogaus, tai laikoma, kaip kito žmogaus laisvos valios pažeidimas ir tai jau yra dieviškosios energijos neteisingas panaudojimas. Karmos sąmonė iš karto grąžina suformuotą neigiamą energiją tos energijos kūrėjui.

Per daugelį amžių žmogus sukūrė daug veiksmų, kurie neatitiko dieviškosios energijos panaudojimo principų, todėl susiformavo karma, einanti per gyvenimus. Bet, kaip jau kalbėjau, dalis karmos susiformuoja dėl sąmoningumo stokos ir ji, nors ir egzistuoja, bet nėra tokia kenksminga. Todėl, jei žmogus kreipiasi į Karminę Valdybą, kad sumažintų jo karminę naštą, Karminė Valdyba tai gali padaryti. Bet kodėl reikia į ją kreiptis? Čia ir vėl ta pati situacija – jeigu kreipiesi, vadinasi tiki Karminės Valdybos galia. O jei tiki, tai ir sulauki pagalbos. Jei tiki Dievu ir kreipiesi į Jį pagalbos, tau ta pagalba ir ateis. Jeigu netiki, tu nesikreipi ir nėra tos pagalbos. Karminės Valdybos nariai atsakingai įvertina prašymus, jie turi anuliuoti jūsų suformuotos neigiamos energijos srautus, pakeisti energijos srautus tiems žmonėms, kuriuos jūs įtakojote ir jeigu tai įmanoma, situacija jums pagerėja. Nėra anuliuojami jūsų prasižengimai tik jums paprašius. Karminės Valdybos narių sąmonė yra daug aukštesnė nei žmogaus ir jų suvokimas yra daug platesnis ir gilesnis nei jūsų. Todėl jie aiškiai mato ir žino, kada ir kaip galima pagelbėti žmogui konkrečiu atveju.

Karminė sąmonė veikia labai atsakingai tuo metu, kai pajaučia žmogaus gebėjimą būti sąmoningu ir gebėjimą naudoti minties galią tikslingai. Artėja laikotarpis, kaip žmogaus sąmonė susigrąžins tą lygį, kuris buvo Atlantidos laikotarpyje. Bet dar ne tame, gražaus auksinio amžiaus laikotarpyje, o tada, kai Atlantidos gyventojai pradėjo elgtis ne visados tikslingai. Jums sugrįš atmintis ir gebėjimas to negerojo laikotarpio ir jūs turėsite tas savo suformuotas energijas transformuoti į teigiamas. Žodžiu, Karminė sąmonė labai akylai stebės ir saugos jūsų gebėjimą giliau naudotis dieviškosios energijos suteikiamomis galiomis.  Jums gali pablogėti gyvenimas dėl dviejų dalykų: arba jūs dabar naudojate dieviškąją energiją neteisingai, arba kyla Atlantidos sąmonė ir jūs turite per savo pasirinkimus ir gyvenimo būdą transformuoti savo pačių suformuotus neigiamus srautus Atlantidos laikotarpyje. Todėl šiuo metu jums ir gali kilti vidinė neaiški baimė, neturinti pagrindo, bet ir neleidžianti laisvai atsiverti naujų žinių atėjimui. Jūsų vidinė atmintis prisimena tą skausmą, kurį teko išgyventi neteisingai panaudojus dieviškąją energiją Atlantidos laikotarpyje. Jūs geriau pasirenkate nežinoti, nei žinoti, prisiminti, išgyventi skausmą ir transformuoti savo sukurtas neigiamas vibracijas. Kol kas jūs tai galite vilkinti, nepriimti į save savo buvusios sąmonės. Bet tai tik ėjimas prieš srovę. Jūs vis tiek pateksite į tą laikotarpį, kai akis į akį teks susidurti su savimi iš kitų įsikūnijimų. O susidūrimas su Atlantidos sąmone ypatingai reikšmingas jūsų brandai, nes tai truputį kitokios vibracijos, nei jūsų dabartinės civilizacijos ir buvusių jūsų įsikūnijimų šioje civilizacijoje. Atlantidos laikotarpio žmonijos sąmonė buvo pasiekusi aukštą energinį lygmenį. Teisingiau, tuo laikotarpiu žmogus į Žemę atėjo su aukšta energine įkrova ir gebėjimai buvo nepalyginimai aukštesni nei dabarties žmonių. Vien atsilaisvinimas tos sąmonės jumyse dabar – tai didelis iššūkis jūsų loginiam protu, jūsų gebėjimui vertinti aplinką ir prisirišimui prie nekintamumo. Atlantidos sąmonė gali sukelti gebėjimus, kurie žmogui yra duoti, bet kurie šioje civilizacijoje visai nenaudojami ir net nepriimtini. Tik maža dalis žmonių geba tais gebėjimais naudotis ir ne visi naudojasi vardan šviesos išskleidimo.

Dabartiniai jūsų šamaniški užsiėmimai ar dvasinės praktikos visiškai neprilygsta tiems gebėjimams, kuriuos turėjote Atlantidos laikotarpyje. Dabartines praktikas ir alchemijos panaudojimą galima būtų pavadinti vaikų žaidimais. Bet tik per vaikų savarankiškus žaidimus ir užauga savarankiškas žmogus. Taip ir jūs dabar bręstate. Aš nenorėjau sumenkinti jūsų gebėjimų, tik noriu pasakyti, kad dabartinė jūsų sąmonė visiškai nėra pajėgi atsiverti to laikotarpio sąmonei ir tos žinios labai prieštarauja jūsų mokslui, jūsų priimtinai gyvenimo normai.

Apie Atlantidą jūs labai mažai žinote ir žinote tik tiek, kiek gali suprasti dabartinis jūsų protas. Iš tiesų, jūs labai mažai žinote apie tą laikotarpį ir tai ką žinote yra labai paviršutiniška, negilu. Bet, kai jūs suaugsite ir gebėsite giliau suvokti dabartinį gyvenimą, atsivers suvokimas ir tų žinių, kurias turėjote Atlantidos laikotarpyje. Kylant jūsų sąmoningumui atsiveria kanalai į aukštesnę jūsų pačių sąmonę. O norint pasiekti savo aukščiausiąją sąmonę ir ją įvaldyti materijoje, jūs turite pereiti savo buvusių įsikūnijimų laikotarpius, turite sinchronizuoti buvusių įsikūnijimų žinias: pasiekimus ir nuosmukius. Jūs turite transformuoti didžiulį kiekį savo neigiamos energijos į teigiamą ir įtvirtinti dabartinėje sąmonėje visus savo suformuotus pasiekimus per visus įsikūnijimus, tame tarpe ir Atlantidos įsikūnijimo. Aš, Zera, esu Violetos įsikūnijimo sąmonės dalis iš Atlantidos laikotarpio. Bet šiuo metu esu suformavusi tik dalį savęs, kad galėčiau kalbėti apie tuos dalykus, kurie jums suvokiami ir kurie leis atlaisvinti jūsų ribotą mąstymą. Aš įėjau į Violetos dabartinę sąmonę ir per ją galiu išreikšti savo mintis. Per ją galiu kalbėtis su jumis, taip, kaip tai daro Pakylėtieji Valdovai. O ką reiškia sąmonės susiliejimas, tai bus vėliau išgyventa ir aprašyta. Šiuo metu yra daug lengviau man bendrauti kaip atskirai sąmonės daliai, nei pažeisti Violetos sąmonę savo vibracijomis ir visiškai užblokuoti bendravimą. Tai nėra užvaldymas. Tai yra tiesiog galimybė aukštesnei sąmonei pasinaudoti žemiškais įrankiais – žmogaus kūnu, kad galėtume išreikšti mintis. Taip ir pačios Violetos siela naudojasi tuo žemišku įrankiu. Juk visi žinote, kad žmogui mirus, t.y. aukštesnei sąmonei pasitraukus, kūnas tampa neveiksnus ir nereikalingas. O kol kūnas yra veiksnus ir kai, šiuo atveju, Violetos aukštesnioji sąmonė neprieštarauja, aš, jos buvusio įsikūnijimo sąmonė, dabar su jumis bendrauju jos kūno dėka. Aš, Atlantidos žynė ir Violeta, esame iš vieno sąmonės kanalo atskiros šakos. Mes nesame tas pats žmogus, bet esame to paties kanalo aukščiausioji sąmonė. Mes turime savas užduotis, bet kai kurios užduotys yra tikslingos ir panašios per visus įsikūnijimus.

Mūsų sąmonės kanalas turi tam tikrą struktūrą ir tam tikras tikslias užduotis, kurias turime išreikšti Žemėje. Ir kiekvienas įsikūnijimas tuo reikšmingas, kiek jis tą užduotį atskleidžia ir įgyvendina. Nors priemonės gali būti pačios įvairiausios, bet esmė ta pati. Šiuo atveju, pagrindinis tikslas neleisti žmonijos sąmonės vibracijai visiškai atitolti nuo Kūrėjo skleidžiamos vibracijos. Tai yra ne tik informacijos perdavimas, bet ir žmonių energinis įtakojimas, kad aplinkos vibracijos derintųsi prie dieviškųjų vibracijų virpesio. O kad žmogaus energinio lauko vibracijos derėtų su Kūrėjo skleidžiamomis vibracijomis, reikalingos ne tik žinios, bet ir tiesioginis energinių virpesių suderinimas. Kol sąmonė nėra aukšto energinio lygmens, tų virpesių netransformuosi per savo kūną. Todėl reikėjo suformuoti žmogaus įsikūnijimą, kuris atitiktų daugumos žmonių energinį lauką ir sąmoningumą atitinkantį lygmenį ir tą žmogų keisti, kartu keičiant ir aplinkos vibracijas. Todėl šio žmogaus (Violetos) sąmoningumas visiškai atitiko daugumos žmonių sąmoningumo lygį. Jo energinio lauko virpėjimo dažnis visiškai atitiko daugumos žmonių virpėjimo dažnį. Nebuvo atskirties ir pasipriešinimo. Ir susiliejus su kolektyvine sąmone ją buvo galima pradėti keisti iš vidaus, keičiant pačios Violetos įsikūnijimo sąmonę.

 Violetos – Maitrėjos sąmonė, tai visai kito lygmens, tai daug aukštesnė sąmonė, tai pagrindinis sąmonės kanalas  ir aš, kaip ir Violeta,  esu iš to  kanalo sąmonės. Vadinasi, ta dabartinė Violetos – Maitrėjos sąmonė,  ėjo ir per mano, Zeros, įsikūnijimo sąmonę, kaip aukštesnioji sąmonė. Atėjus laikui Violetos – Maitrėjos sąmonė suaktyvino mano, kaip Zeros sąmonę ir aš įvykdžiau to gyvenimo užduotis ir keičiau žmonių energinius laukus, bei kėliau jų sąmoningumą. Tą patį dabar daro Violeta. Mūsų įsikūnijimai sinchronizavosi. Mes abi atliekam tam pačias užduotis. Ir visai nesvarbu kad laikotarpiai ne tie. Amžinybėje laiko nėra. Todėl dabartinė mano sąmonė lengvai bendradarbiauja su Violetos sąmone ir per jos pasaulėžiūrą man padeda pažinti dabartinį pasaulį ir galiu įnešti pokytį tame pasaulyje, kuriame dabar gyvenu. Atlantidos, tokios, kokią ją dabar suvokiate, aš pakeisti negaliu. Nes tai ta praeitis, kuri suformavo dabartį. Bet aš galiu keisti kitą Atlantidą, kuri dabar formuoja kitokią jūsų ateitį. Painu? Bet taip yra. Jūs atsiveriate dieviškajai išminčiai ir meilei. Jūs formuojate kitokią ateitį. Bet ta ateitis nesusiformuos, jei ją įtakos praeities tam tikri blokai. Vadinasi, praeityje tų blokų neturi būti. Štai taip, aš atėjusi į ateitį, suvokiu dabartinius jūsų pokyčius ir būsimas jūsų gyvenimo gaires, grįžusi į Atlantidą, keičiu jos  gyvenimą ir keičiu jos ateitį. Ir ateis laikotarpis kai jūs žinosite apie Atlantidą ne kaip apie žlugusią civilizaciją, o kaip civilizaciją davusią pagrindus aukso amžiaus sukūrimui jūsų laikotarpyje.

Žodžiu, veiksmas vyksta abiejuose gyvenimuose. Kai Violetos sąmonė pasiruoš, ji pati nukeliaus į Atlantidą pasižvalgyti, kaip tame laikotarpyje dabar gyvena žmonės. Bet iki to laiko aš turiu ją ir jus supažindinti su esminiais dalykais, su tiesomis, kurios egzistuoja.

Dar kartą, kad įsisąmonintumėte, pakartoju: aš esu Violetos –Maitrėjos kanalo dalis ir atskiras įsikūnijimas Atlantidoje, kuri realiai egzistuoju ir dabar. Violeta yra Violetos – Maitrėjos kita sąmonės dalis, kuri susiformavo šioje civilizacijoje ir kuri egzistuoja dabar. Tai, kaip atskiros sielos vienos esybės. Vieno aukštesniosios sąmonės kanalo. Ir mes abi galime save suvokti kaip savarankiškus įsikūnijimus, galinčius bendradarbiauti ir kurti kartu ateities pasaulį, atitinkantį dieviškosios energijos virpesius.

 Su meile, Zera

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *