Be kategorijos

Kas yra Pakylėtieji Valdovai?

Pakylėtieji Valdovai – tai Didžiosios Dvasios, kurios užbaigė Žemės kelią. Didieji Baltieji Broliai, kurie trokšdami padėti žmonijai, savanoriškai atsisakė pasiektos Aukščiausios Būties pakopos – Nirvanos, ir užuot, pasitraukę į tolimus Aukščiausiuosius Pasaulius, su didžiausia kantrybe tūkstantmečius moko Žemės žmoniją.  Pakylėtuosius Valdovus „pažįsta“ dauguma žmonių. Tai Sanat Kumara, Jėzus, Marija, Gautama Buda, Guan In, N. Ir E. Rerichai  ir daugybė kitų. Kiek jų yra – tikrai nežinau. Per mane diktavimus davė apie 60 Pakylėtųjų Valdovų, arkangelų ir kitų Kosminių būtybių.

– Kodėl jie padeda žmonėms?

Pirmiausia, jie myli žmogų. Antra, jie suvokia Dievo esmę ir žino, kad žmogus vienas pats nebeturi jėgų suformuoti laimingą savo gyvenimą, todėl duodama nauja/sena tiesa, kaip reikėtų gyventi.
„Pakylėtieji Valdovai kalbina daugybę žmonių Žemėje, bet retas kuris išgirsta tą šnabždesį. Noriu pasakyti, kad Dievo sūnus kreipiasi į visą žmoniją, padeda visiems įsiklausyti į save, kontakto ieško su visais. Ir labai džiaugiasi atgarsiu. Mes matome tikrąsias žmonių pastangas ir labai jas vertiname. Ne todėl, kad jūs „mažesni“ ir gerai elgiatės, o todėl, kad jums pavyksta suvokti Dievo Tiesą ir tą Tiesą išgyvenate. Jums sekasi išreikšti dieviškąją dalelytę, esančią jumyse savo veiksmuose, mintyse, kūryboje. Su tuo ir sveikiname. Mūsų visų siekis vienodas – išreikšti Dievo Tiesą. Ir kiekvienas mėginame tai išreikšti pagal savo galimybes. Jūs Žemėje, mes – subtiliajame pasaulyje.” (Viešpats Surja) – tie intarpai, tai eilutės iš mano užrašytų laiškų, o toliau įdedu intarpą iš dabar užrašomos knygos „7 ciklai“:

Pakylėtaisiais Valdovais tampa labai mažai sielų, palyginus su tuo skaičiumi, kiek jų yra. Nes vis tik tai labai ilgas procesas ir reikalaujantis begalinio įdirbio tiek Žemėje, tiek kituose pasauliuose. Turi būti pažinimas ir kitų pasaulio formų, kitų gyvenimo tiesų, kad galėtum suformuoti pakylėtą sąmonę. Sielos, kurios yra atlaisvinusios savo sąmonę iš žemiškosios sąmonės gniaužtų, gali formuoti savo gyvenimą kituose įsikūnijimuose jau kitose planetose ir vėliau grįžti į pakylėtos žmogaus sąmonės būseną, į penktąjį lygmenį. Pakylėtieji Valdovai yra išgyvenę visus lygmenis, pradedant nuo paties žemiausio ir einant į aukštesnius nei žmogaus sąmonė – į ketvirtą, penktą, šeštą lygmenį. Pakylėtieji Valdovai jau 7 – 9 lygmens sąmonės gyventojai. Vadinasi, jie kažkur turėjo būti įsikūniję, kad pereitų ir tuos lygmenis, kurių nėra Žemėje. Todėl čia ir galiu paaiškinti, kuo skiriasi žmogaus tobulėjimas ir jo perėjimas į kitą žemės gyvavimo lygmenį, nuo žmogaus tobulėjimo ir perėjimo į Pakylėtųjų Valdovų sąmonės lygmenį. Norint pasiekti Pakylėtųjų Valdovų sąmonės lygį, reikia įsikūnyti ne vien tik Žemėje, nes Žemės erdvėje dar nėra susiformavę 4-5-6 lygmenys, kuriuos turi išgyventi siela, kad subręstų. Todėl, būnant žmogumi, pasiekti Pakylėtųjų Valdovų sąmonę, praktiškai neįmanoma. Bet, būnant Pakylėtuoju Valdovu, gali įsikūnyti, kur nori. Jie pasirenka kur ir kada įsikūnyti ir kokią idėją skleisti žmonijai, kad padėtų pakelti žmonijos sąmonę. Didžioji dalis Pakylėtųjų Valdovų savo tobulėjimo kelią pradėjo Lemūrijos laikais, kai kas save ugdė ir Atlantidos laikais. Dabartinėje civilizacijoje nebuvo įmanoma suformuoti tokio aukšto energetinio lygmens, kad žmogaus sąmonė pakiltų iki Pakylėtųjų Valdovų sąmonės. Literatūroje aprašyti Pakylėtųjų Valdovų įsikūnijimai nereiškia, kad būnant tais įsikūnijimais jis save „augino“, tobulino ir pasiekė tą lygmenį. Tai reiškia, kad Pakylėtieji Valdovai jau susiformavę ir priėmę sprendimą padėti žmonijai – įsikūnydavo tam tikrame laikmetyje, kad savo veikla įneštų į Žemės gyvenimą naujumo ir taip atlaisvintų užsiblokavusią sąmonę. O naujumą įnešti galėjo bet kokia forma: per dailę, muziką, filosofiją, politiką ir t.t. Lemūrijos laikais su žmonėmis bendravo labai daug Pakylėtųjų Valdovų tiesiogiai, nes jų vibracijos atitiko viena kitą. Pakylėtųjų Valdovų didžioji dalis yra daug senesni nei Žemės gyventojai. Jų galia susiformavo kituose pasauliuose, jų patirtis didžiulė, suvokimas platus. Jie mato žmogaus vystymosi galimybes, bei tikslus visai kitaip, nei tai suvokia žmogus. Todėl žmogui visados rekomenduojama įsiklausyti į jų nurodymus, į Dvasios Mokytojų nurodymus.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *