Be kategorijos

Minčių iškrovos diena

Jeigu pasaulyje yra grožis, tai jis skleidžiasi žmogaus širdyje. Tas grožis – tai meilė. Meilė žmogui. Žmogus patiria dvejopą meilę: meilę artimui, paremtą tikėjimu ir meilę žmogui, paremtą aistra. Matai, mylėti yra labai žmogiška, juk tam ir duotas tas jausmas. Meilės žlugdyti nereikia. Tik neprisirišk prie žmogaus, ir nereikalauk aistros. Mylėti nėra nuodėmė. Nuodėmė įskaudinti kitą žmogų, bet tas skausmas gali būti jau suplanuotas ir nelabai ką galėsi pakeisti. Ne visi žmonės moka mylėti tyra ir atvira meile. Net gyvendamas ilgus metus šeimoje, žmogus gali neišmokti mylėti. Šeima – tai prisirišimas prie konkrečios situacijos, sugebėjimas išlaikyti nuoširdžius, pagarbos vertus santykius, auginant vaikus, ir padedant vienas kitam tobulėti. Bet ir čia negali būti prisirišimo, kaip negali būti reikalavimo aukotis.

Šeima, tai suformuoti santykiai, paremti materialine gerove. Šis klausimas yra labai svarbus ir prie jo tikrai grįšime, šiuo metu galiu pasakyti, kad dabartinis požiūris į šeimą turi keistis, kaip ir visas požiūris į gyvenimą. Yra klaida varžyti nuoširdų bendravimą, nesvarbu ar tai paremta meile, ar neparemta, bet du žmonės visada turi teisę bendrauti atvirai ir nuoširdžiai. Kasdieniame žmogaus gyvenime ne tiek jau daug būna nuoširdžių akimirkų, ne tiek jau daug atsiskleidžia gražių jausmų.

Nuoširdžios meilės egregoras turi didžiulę galią, nes mes jį palaikome. Bet žmogus bijo būti laimingu ir suranda daugybę priežasčių ir pateisinimų, kad neatskleistų savo jausmų. Gal todėl, kad nemoka jų valdyti. Jeigu tavo jausmai paremti troškimais, kad ir kaip meilė skleisis, bet ji atneš tik problemas. Žmogus įsiskaudina, suformuoja nuoskaudą, kai nepatenkina savo troškimų. Čia pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug nelaimingų santuokų. Jei tavo meilė suteikia žmogui laisvės, jei ji paskatina džiaugtis gyvenimu, jei ji padaro žmogų nors truputį nuoširdesniu ir geresniu visiems aplinkiniams – tai nuostabi meilė, ir jos žlugdyti savo nuostatomis nereikėtų. Mes tave tikrai išmokysime mylėti žmogų. Reikia suprasti ko vertas žmogaus gyvenimas, kokia garbė ir laimė gyventi.

Mums truputėlį skaudu matant kiek klaidų daro žmonės, kaip profesionaliai sukuria sau problemas. Tikiuosi, mums pavyks suprasti viens kitą…

Jeigu tau atrodo, kad blogai elgiesi, tai blogai ir bus… Negalima galvoti blogai apie normalius kasdienius dalykus. Tavo mintyse pilna „negerukų”. Pirmiausia – liūdesio, nepasitenkinimo savimi ir gailesčio sau. Kažin kodėl? Kodėl tau gailėtis savęs? Nejauti? Kur tavo džiaugsmas, pasitenkinimas. Griauži savo sielą dėl neveiklos ir įvairių kitų dalykų, bet tai nėra esmė. Jausk gamtą, jausk pavasarį. Jausk žmonių mintis, norus ir negalvok apie save. Pamėgink rytoj negalvoti apie save, savo rūpesčius, nei darbinius, nei asmeninius. Tik klausykis kitų, stebėk aplinką, analizuok perskaitytas mintis (jeigu nesugalvoji apie ką mąstyti), tik negalvok apie save. Galvok apie idėją, apie kosminį mąstymą, egzistencijos esmę. Bet nesuasmenink. Nepritaikyk visko sau. Leisk mintims tekėti. Padaryk iškrovos dieną.

Minčių iškrovos dieną.

Pamatysi, atsikratysi gailesčio savo gyvenimui.

Nors šis gailestis yra mažas, bet labai stiprus. Tu net nepastebi kai kurių žmonių jausmų. Matei tik save ir tik tai, ką norėjai pamatyti. Bendravimas tau nėra vien tik rankos paspaudimas ir šypsena. Tau tai yra teigiamos informacijos perdavimas. Bet norint sužinoti ko žmogui reikia, turi pažvelgti į jo sielą. Žmonių sielos yra labai gražios ir todėl tu gali labai greitai juos pamilti. Bet nepajėgsi jų visų priimti į žmogišką širdį. Turi išmokti paliesti kito žmogaus širdį, pakylėti jo idėjas, siekius ir paleisti. Neprisirišti. Tikiuosi, kad teisingai suvoksi bendravimo esmę, šypsotis ir klausytis nepakanka, turi suteikti paramą, viltį, paguodą, bet taip, kad to aplinkiniai nelabai suvoktų. Tas žmogus turi pasijusti laimingu. Laimingas, bendraudamas su tavimi.

Eik per gyvenimą tvirtai, žinok savo vertę, ne kiekvienam duota laimė pažinti tikrąjį gyvenimą. Tau reikalinga bendrauti su žmonėmis per mūsų požiūrį, per mūsų siūlomą supratimą. Nekariauk su savimi, nesiek amžinybės anapus. Tu dabar gyveni amžinybėje. Dabar yra tavo laikas atsiskleisti. Kaip tai padaryti? Mėgaukis gyvenimu. Džiaukis tuo ką tau duoda likimas. Tu jau dabar turi viską, kad būtum laiminga: draugus, šeimą, turtus (kuriuos galėtum turėti ir didesnius, jei atsivertum). Patikėk nors dieną likimui ir Dievui. Nieko neplanuok, tik stebėk ir džiaukis gyvenimu. Tau nereikia kovoti prieš save, nesutrypk savęs. Tu esi nepakartojama ir eik galvą pakėlusi aukštai. Kaip sunku save įvertinti? Argi ne? O ar pastebėjai, kiek problemų atsiranda tada, kai žmogus savęs neįvertina, kokios didelės ir nepagrįstos jo ambicijos, kokie reikalavimai iš gyvenimo ir jokių savų pastangų. Tik nesuvokdamas dabartinės situacijos, žmogus susikuria blogybes ateičiai. Betgi, nei vienas žmogus nenori nelaimės sau. Sąmoningai tai tikrai. Tik nežinodamas ir nesuvokdamas gyvenimo principų, sukuria sau bėdas. Už savo gyvenimą tik pats žmogus atsako. Tik pats. Ar pastebėjai, kad pagal esamą žmogaus gyvenimą, galima spręsti ar jo mintys švarios, geros, ar tiki Dievu ir savo sėkme, savo idėja, svajone?

Tu esi laisva moteris, gimusi po Vėžio ženklu. Tai reiškia, kad tavo tylus užsispyrimas gali labai padėti žmogui. Tavo ramybė, tyla, tavo tobulas užsisklendimas savo stiprybėje leis tau pažvelgti į kitą asmenį iš šono. Norint jį suprasti, nereikia tau jo įsileisti į širdį. Kiekvienas gyvena savo tikslais paremtą gyvenimą. Ne tau kažką smerkti, kaltinti ar gerbti. Visi yra lygūs, visi įdomūs ir visi turi savo kilnių tikslų. Tau reikia juos palaikyti, leisti patiems atsiskleisti. Nebijok kalbėtis ir ne tik apie ligas ar gyvenimiškas problemas. Kalbėk apie tai, ką žmogus jaučia, kaip supranta savo siekius, savo gyvenimą; ar tikrai siekė to, ką dabar turi, ar nežada keistis – drastiškai, pasitikinčiai. Leisk žmogui pasakyti, ko jis nori. Nereikia tau imtis atsakomybės už patarimus, už įsikišimą į žmogaus likimą. Žinoma, yra atsakomybė už tai, kad įeini į energinį lauką, kai kalbiesi su žmogumi, kai gaivini mintis, gražini likimą. Tavo principas – laikytis kosminio dėsnio: gėris visada nugali. Meilė visada atskleidžia gėrį, o grožis atgaiviną sielą ir kūną. Tau nereikėtų imtis papildomų darbų. Tu turi skirti labai daug laiko mūsų mokymams. Ateis laikas, kai tavo pagalbos reikės daugeliui žmonių. Tiesa, tai ne vien tiesioginis darbas su žmogumi. Tai minties kūrimas, kuri prisijungs prie kitos minties ir taip kursis gėris. Tau teks didžiulis darbas. Jis – tas darbas, susijęs su gyvenimo būdo keitimu. Tu žinai, mūsų yra daug ir mes tau padėsime. Visur ir visados. Koks pirmiausias tavo noras? Susitvarkyti su troškimais? Nekovok su jais, tiesiog, atsiribok nuo jų. Kova su savo troškimais, tai kova su vėjo malūnais. Jie egzistuoja ir yra labai stiprūs. Juo labiau įsijauti į savo troškimus, juo didesnę įtaką jie tau turės. Bet tik tu pati gali su jais susitvarkyti. Sakai, sunku suvokti savo troškimus? Ogi jie labai greitai pasirodo situacijose. Pagal situacijas gali atskleisti troškimus. O pagal troškimus – mintis, kurias reikia keisti. Svarbiausia, žmogui pasirinkti ko jis nori, o tada ne taip sunku ir susitvarkyti su troškimais. Sakai sunku žinoti ko norėti? Svarbiausia žinoti, kad KIEKVIENAS ŽMOGUS PAJĖGUS PAKEISTI SAVO LIKIMĄ, SAVO GYVENIMĄ. TIK REIKIA RYŽTO, TVIRTO APSISPRENDIMO SIEKTI GYVENIMIŠKOS IŠMINTIES, KOSMINIŲ TIESŲ IR TIKĖJIMO DIEVU.

Viskas, siek savo tikslo neabejodama, pasitikėk vaizduote ir paprašyk troškimų pasitraukti, jei jie kada nors sugalvos tau trukdyti. O kai troškimai pasitraukia, atsiranda laisva erdvė naujai minčiai, naujai idėjai, laisvas kelias rinktis ką ir kaip dirbti. Mes neleisime nuklysti nuo tam tikro kelio, bet vieškelį renkiesi pati. Tik tau spręsti, eiti per dykumą ir matyti miražus, ar tiesti tvirtus tiltus, kuriais žengtų milijonai žmonių. Mes pasakysime viską, ką tau reikia žinoti ir tu nesijaudink.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *