Be kategorijos

Mistinio pasaulio prisilietimas

Negalima tiek įsileisti baimės į save. Pražudysi savo energetiką. Privalai keisti nuotaiką, neliūdėk. Tu dabar tiesiog sunykai akyse (energetiškai). Tokiu atveju, pritrūkstant energijos rašymui ir bendravimui. Kontaktas silpsta. Todėl negali pykti ant mūsų, kad nenorime bendrauti. Tai tu sunaikinai savo energijos atsargas ir kontaktas neįvyksta. Jeigu nekontroliuosi savo jausmų, pažeisi savo galimybes. Pritrūks jėgų tinkamu momentu atsiskleisti. Negalima taip pasiduoti liūdnai nuotaikai. Gyvenimas yra gražus. Turi kelti nuotaiką, o ne liūdėti ir liūdinti kitus. Visas žmogaus grožis, visas pasaulio grožis slypi žmoguje. Jo požiūryje, jo nuotaikoje. Nepamatysi stebuklų, jei iš liūdesio akis laikysi nuleidusi… taisykis, ir tai priimk rimtai. Tai ne pamoka, o reikalavimas.Tu mums reikalinga stipri ir galinti bendrauti, galinti kontaktuoti tiek informacija, tiek energijos srautais. Mes norėsime tau nuolat duoti naujos informacijos, o tavo baimė ir liūdesys žlugdo šį planą. Laikotarpis neleidžia kažko laukti. Reikia veikti dabar. Žmogus viską gali. Tik turi norėti pasiruošti keistis ir veikti. Be laisvos valios išraiškos nieko nebus, negausi jokios informacijos ar žinių. Laisva valia turi būti išreikšta bet kokiu klausimu. Pirmiausia, mes norime pasakyti, kad žmogus pajėgus (struktūriškai) gyventi laimingai, būti sveiku ir protingu, bei kūrybingu. Tam trukdo tik ego, visuomeniniai įpročiai, nuotaikos ir t.t. Manau, kad iki šiol viskas tau suprantama, todėl eisime prie antro punkto. Tai bendradarbiavimas. Mes galime suteikti informacijos kaip patobulinti Žemės žmonių gyvenimą, jūs suteikiate galimybę išreikšti Dieviškąją energiją per savo kūną. Reikalinga daugiau dieviškos energijos įleisti į materialiąją aplinką. Meditacijos, maldų, susikaupimo pagalba. Keičiasi žemės biolaukas, keisis ir Visatos energetinis laukas. Juo materialesnis taškas sugebės išreikšti Dieviškąją energiją, juo stipriau ji veiks visą Visatą. Tai yra vystymosi esmė. Reikia pamažu išskleisti Dievišką energiją, ir tai žmonėms pavyksta. Su paklaida, bet pavyksta. Gaudama žinias, bet nesugebėdama išskleisti į kasdienę aplinką meilės energijos, tu blokuoji kontaktą. Kasdienybėje reikia išreikšti meilę. Ne vien tik prieš miegą pasimelsti. Reikalinga kasdienybėje išreikšti Meilę. Sukoncentruok savo mintis ties ta idėja ir ją įgyvendink.darai klaidą savo suvokime- manai, kad užteks perduoti gautą informaciją. Ne, tu tu privalai IŠGYVENTI tai ką mokome. Tokia tavo paskirtis. Visa kita tik priedas prie suvokimo praplėtimo. Kiekviena išgyventa akimirka keičia vibracijas aplinkoje. Būk drąsi ir atsakinga už savo veiksmus. Kiti tave parems, gal tylomis, gal abejodami, bet parems…

Visata nėra tuščia erdvė. Visata – tai materija: žvaigždynai, planetos, oras. Visata – tai Dvasinė buveinė. Tai Dievo sukurtų mąstančių energijų buveinė. Žmogus – viena išmąstančių energijų rūšių. Tokių rūšių yra milijonai ir jie gyvena Dvasinės buveinės erdvėje. Visatoje daug išmintingų būtybių, pagarbių, ramių, mąstančių. Yra ir kitokių būtybių, kurios, beje, yra labai išmintingos, bet apgauna ne tik žmogų, bet ir kitas Visatos būtybes. Jos išbando visus, kas egzistuoja Visatoje. Negali vadinti jų blogosiomis jėgomis, nes jos atlieka Dievo valią: kelia išbandymus meilei, pagarbai, švelnumui, gėriui. Pagrindinė žmogaus vystymosi kryptis nesikeis. Žmogus turės išmokti bendrauti ne tik su Dievu, bet ir jo pagalbininkais iš aukštesnio pasaulio. Kad ir kas vyktų pasaulyje, negalima pamiršti:nori išlikti – sugrįžk į save, į savo harmoningą būseną, į meilę ir tikėjimą. Logikos negali būti, tik vidiniai išgyvenimai. Logika priskiriama šiuolaikiniam pasauliui. Ateities pasauliui priskiriame širdies balsą. Savo vidinio Aukštesniojo Aš balso suvokimą. Pradėkite naują gyvenimą be įtampos ir baimės.Tau ir toliau teks bendrauti su mumis. Tokią informaciją gauti teoriškai pajėgūs visi žmonės, praktiškai – vienetai. Todėl ir svarbus tavo gyvenimo variantas. Reikalinga sumažinti kasdienio gyvenimo įtaką žmogaus išgyvenimuose (mintyse). Žmogus turi nukreipti mintis į Visatos erdves, o ne į uždarą žmogaus gyvenimo ratą. Uždaras ratas naikina žmogaus esmę, neleidžia prasiskleisti teisingai gyvenimo idėjai. Gyvenimas pradės keistis tada, kai dalį savo minčių atitrauks nuo kasdienybės ir nukreips jas į amžinybės suvokimą. Kai mintys atlaisvės, jas reikia nukreipti teisinga linkme, kad būtų užsiėmusios. Žmogui sunku išbūti „švaria galva”, jis vis kažkuo rūpinasi. Lai rūpinasi dvasine išmintimi ir gerove, prasidės vertybių perkainojimas, kuris paskatins elgsenos pokyčius. Perkainoti vertybes ir pakeisti gyvenimo būdą, nėra paprasta. Vis pabrėžiu, kad kalbu pasaulinio masto atžvilgiu. Įsivaizduok, kiek lengva įtikinti žmones nekariauti, nenuodyti narkotikais ar vaistais, negaminti ginklų ar maisto produktų, kurie kenkia žmogui? Kiek lengva natūraliai šypsotis ir palinkėti kitam žmogui gėrio, ne žodžiu, o širdimi… kai pagalvoji, yra ką keisti. Net pasaulinis žemės drebėjimas nepaskatins žmogaus persigalvoti ir tinkamai mąstyti. Manys, kad tai eilinis kataklizmas ir gana. O mums svarbu, kad žmogus panorėtų keistis. Laisva valia pasirinktų gražų gyvenimo stilių, kur svarbu nuoširdumas, atjauta, pagalba ir pagarba. Per vidinius išgyvenimus, per širdį žmogus gali pasikeisti. O ne per uraganus ar cunamius. Tik per širdį. Kas gali paskatinti žmones pasikeisti? Juk informacijos yra daug ir įvairios, o noro keistis nėra. Yra būdas, kaip paskatinti žmogų pasikeisti – tai padėti „paliesti” mistinį pasaulį. Pajusti jo energiją, pamatyti auros spalvas, pajusti savo dvasinius vadovus ir t.t. Tik taip neliks žmogui abejonės, kad pasaulis yra truputi kitoks, nei įpratę jį matyti ir suprasti. Bet koks procesas vykstantis su tavimi ir tavo artimaisiais, tik į gerą. Nors ir kaip kvailai atrodytų, po būsimų skaudžių pokyčių. Svarbu viską natūraliai priimti ir išgyventi. Jokiu būdu neatmesti, o išgyventi, išlaukti. Tik taip vyks pokyčiai. Atleisk, jei kas nors bus skausminga, ar per daug skaudu protui. Išbandymas lieka išbandymu. Mes taip pat tik dabar formuojame patirtį. Tokių pokyčių, tokiose sunkiose sąlygose (dėl materialumo ir blogų minčių) dar neįgyvendinome. Teoriškai viską žinome, bet praktiškai gali būti nesklandumų…:) 2012 11 29.

                      Virsmo laikotarpis prasidėjo. Jis bus tiek gražus, kiek ir bauginantis. Tai priklausys nuo to, kaip būsite pasiruošę jį priimti. Tu negali sau leisti atsipalaiduoti ir nekreipti dėmesio į virsmą. Į viską žvelk per mistiškumo prizmę. Nei vienas žmogus neliks nepaliestas šios virsmo bangos. Visi gaus savo „dozę”. Vienus ji išjudins, kitus vėliau pažadins iš sąstingio. Reikia tikėti Dievu ir susikaupti ramybei, nepasiduoti panikai ar baimei. Reikalinga pokyčius priimti, neleisti sau abejoti ar juos menkinti. Pokyčiai vyksta. Šiuo laikotarpiu labai svarbus ryšys su Dievu, tai tarsi inkaras, padedantis išsilaikyti audringoje jūroje.. sunku pasakyti, kaip reikėtų pasiruošti ar ko tikėtis. Viskas labai kinta. Dar nežinia, kokios bangos atsivers Visatoje ir kokios bangos palies Žemę. Žinome, kad jauti nerimą, nes ir mums truputi neramu ir nesmagu, kad negalime tau patarti kaip elgtis. Palauk, mėginsime paprašyti pagalbos iš „aukščiau”. Taip, permainos artėja. Tavo gyvenime vyks lūžis, kurio pasekoje turėsi paaukoti savo dabartinę situaciją, savo darbus ir truputi atitolti nuo žmonių. Žmonių šurmulys trukdo išgirsti Visatos virpesius. Iš tikrųjų, tai keičiantis vibracijoms, geriau pabūti vienumoje su savo dvasiniais vadovais, su tais, kurie tave globoja. Iš tiesu, bendraujančiųjų gretos gali padidėti, nes pasauliai suartėja. Tau tik reikia suvokti dabartinį tikslą. Turi pamiršti seną mąstymą ir senus tikslus. Apibrėžti naujus tikslus yra sunku, nes pokyčiai Žemėje tik prasideda. Nėra paprasta gyventi žemišką gyvenimą ir padėti skleistis savo esybei. Nes bet kokiu atveju, tavo protas privalės suprati kas vyksta ir išlikti ramiam, žingeidžiam. Tai tarsi dvigubas gyvenimas: gyvenimas realybėje ir gyvenimas iliuzijoje. Tik tu čia gyveni abiejuose gyvenimuose. Ir abiejuose turi išmokti išlikti, prisitaikyti. SUSIDERINTI čia ir dabar su visa amžinybe ir begalybe. Ir turi suprasti, kad savo protu ar perskaitytomis žiniomis prie naujos erdvės nepritapsi. Todėl bus reikalingas kontaktas su „mokytojais”. Būtų lengva, kad galėtume visados bendrauti, bet materialioji energija yra labai stipri ir blokuoja kontaktą. Bet nuostabu tai, kad Visatoje magnetiniai smūgiai vis labiau laužys materialiąją energiją ir žmogiškasis virsmas vyks lengviau. Turėsi rasti būdą, kai atsijungti ir iš vieno gyvenimo pereiti į kitą: iš žmogiškojo į bendravisuotinį. Tavo žemiškajame pasaulyje atsiveria du gyvenimai. Ne psichologiniai vaidmenys ar įsikūnijimai, tiesiog du gyvenimai: žemiškasis su kasdienybe ir erdvinis, mistiškasis, kuriame tu turėsi jaustis taip pat realiai ir lengvai kaip ir žemiškajame. Turėsi išlikti protinga, jokių šizofrenijų… negali sau to leisti. Tu dabar jį (vadinkime tai kosminiu gyvenimu) įsileidi tik kokiu 0,02 proc. Į savo gyvenimą. Norėtųsi, kad pasiektum kokis 15 proc. Mes keliame kartelę aukštai ir su viltimi, kad ją galėsime dar pakelti. Praktiškai turėsi išgyventi du gyvenimus, o antrasis dar net nėra normaliai pasireiškęs. Suprantu, kad bijai, bet pasitikėk mūsų nustatyta vystymosi eiga. Iš tiesu, tu bijai netekti prisirišimo prie Žemės, prie žmogiškojo gyvenimo. Tu jautiesi nesaugi, prarasdama prisirišimą prie visuomeninių normų, žmogiškų tikslų. Atsiras kiti tikslai ir jie nekonfliktuos su žemišku pasauliu, tik įsiterps į jį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *