Be kategorijos

Mokytojų perduoti pranešimai susitikime su skaitytojais Kaune (II dalis)

    Mano laikas atėjo. Aš esu Hermis Trismegistas. Aš apgaubiu jus. Aš šypsausi ir džiaugiuosi galėdamas su jumis būt, galėdamas bendraut, galėdamas įnešti savo išminties vibraciją į jūsų enrgetinį lauką. Neliūdėkit ir neišsigąskit. Viską jūs galit. Jūs esat tokie išmintingi, kad negalit tuo net patikėti. Jūs viską galit. Prisiminkit įvykius, ekstremalius, nutikusius gyvenime, sugebėjot visi labai protingai pasielgti. Iš kur tas žinojimas? Todėl, kad jūs viską galit, jūs viską žinot. Netingėkit ir nemiegokit, jūs viską galit. Aš taip džiaugiuosi, kad galiu bendraut su jumis ir aiškiai griežtai pasakyti: NETINGĖKIT, MĄSTYKIT, ANALIZUOKIT, KELKIT KLAUSIMĄ IR GAUKIT ATSAKYMĄ PER SAVO ŠIRDĮ, PER APLINKĄ. BŪKIT ŽINGEIDŪS KAIP VAIKAI. Analizuokit, domėkitės ir gausit vis daugiau žinių. Nes jeigu tingėsit kaip aš iki jūsų prisibelsiu?  Kaip aš jums atsakysiu į tai, ką norėčiau atsakyti jeigu jūs nekeliat klausimo? Kelkit klausimą ir ateis atsakymas, nes aš galiu daugybę atsakymų duoti, o jūs net dėmesio neatkreipiat į tai. O kai keliat, tai laukiat atsakymo. Tada jūs sutelkiat dėmesį į aplinką ir aš paduodu atsakymus. Bendraukit. Neužsidarykit tik savuose kasdieniniuose rūpesčiuose, kiek jūs daug energijos jiems atiduodat, kiek jūs nusilpstat, kiek jūs suvargstat. Ir kam to tiek reikia? Patikėkit DIEVU. Paprašykit Jo, kad suteiktų jums ir saugumą, ir tvirtumą, ir viską, ką geriausio gali suteikti, kad jūs galėtumėt augti, o ne kentėti. Ne kenčiančiam dangus, o mąstančiam, besidžiaugiančiam gyvenimu. Nes tai atveria sąmonę, tai pakylėja jūsų sąmonę, Todėl tai atveria dangų mąstantiems. Ir nesvarbu kokie vaikiški tie klausimai gali būti, bet jie nėra vaikiški, nes jie kyla tau. O jie kyla tau, nes tau kažkas yra neaišku ir tai trukdo tavo virsmui. Tai kelk klausimą ir lauk atsakymo. Ir aš atsakysiu. Aš tavo gyvenime, aš atsakysiu. Juk jums yra duotas protas analizuoti, pasvarstyti, sudėti taškus ant ,,I . Tai pasvarstykit ir kai nesugalvojat nieko – klauskit. Jūsų klausimai ir gauti atsakymai atlaisvins blokus į tą žinojimą apie kurį buvo kalbėta.

Tik žinokit, kai aš pradedu bendrauti, aš neatleidžiu tam tikrų klaidų, neatleidžiu tam tikrų ego užsispyrimų. Todėl ten kur jūs darot, atsiprašau, nesąmones, aš griausiu. Jūs turit augti, jūs turit būti sąmoningi. Šalia manęs visada yra Armagedono jėga. Bet tai nėra gąsdinimas, tai yra pagalba jus atlaisvinti. Kad jūs išliptumėt iš sunkumų ir atsilaisvinę suprastumėt kas yra Aukščiausioji sąmonė. Mes kiekvienas dirbam savo darbą. Kiekvienas duodam savo vibraciją, bet tik visuma, tik visuma jus pakylėja. Jeigu reikalinga mano išmintis ir mano griežtumas, tai šalia visada bus Pasaulio Motina su savo meile ir švelnumu. Visada šalia bus tai, kas tą akimirką jums reikalinga, nes mes jus MYLIM BESĄLYGIŠKAI. Mylim ir saugom. Tik nemylim taip jau labai jūsų to ego. Truputėlį su juo būnam griežtesni. Ir kitaip neįmanoma. Todėl jei kažkas ir grius jūsų gyvenime tai lengvai ir paleiskit. Lengvai ir paprastai, nes tai nereikalinga jūsų brandai. Vieną praradę jūs dešimtis gausit gero. Vieną blogą praradę gausit dešimt gero. Tai, ką reikia rinktis? Todėl negailėkit praradę to, ko jums nereikia. Nuraminkit savo ego, nuraminkit savo vidinius skausmus, nusišypsokit DIEVUI ir sakykit: aš  toliau gyvenu, aš toliau mokausi, aš toliau džiaugiuosi, bręstu. Džiaugiuosi, nes kiekvienąkart aš galiu daugiau suprast, daugiau išgyvent, daugiau pajust. Nes tas pasaulis toks begalinis, tiek daug ten visko, ten taip įdomu – tiek čia gyvenime, tiek ten nematerialiam pasaulyje. Bet visi šie pasauliai apsijungia, apsijungia tavo, žmogau, širdyje, prote. Galbūt nesitikėjot to griežtumo, bet taip reikia. Tiesiog taip reikia. Taip, aš galiu iš jūsų ištraukti tą užkietėjusį bloką, kuris trukdo jums vystytis. Taip, aš jį galiu suskaldyt ir atlaisvint jus. Ir leisti iš jūsų išsiskleisti jūsų Aukščiausiajai sąmonei, jūsų sielai, jūsų dvasiai, jūsų Dieviškajai dalelytei. Ką padarysi, kad atėję į žemę daug ką pamiršot ir mums reikia jums kaip vaikams aiškinti ką daryt. Juk taip aišku, kad reik valdyti jausmus ir mintis. Bet ar tai lengva? Nėra lengva. Bet tai tokie paprasti dalykai. Ir jūs taip užsižaidžiate tame paprastame kasdieniniame gyvenime, kad pamirštat jog atėjot kūrybai, atėjot Dieviškosios ugnies išskleidimui ir suvokimui kas tai yra. Todėl labai smagu, kad galim kreiptis į jus, kad galim tiesiog kalbėtis, kad galim pasakyti : žmogau, tu esi toks nuostabus, toks didingas, tu sugebi tokią subtilią energiją spinduliuoti, kuri pereina per visą kosmosą, nusileidžia kituose pasauliuose. Žmogau, tu esi didingas, tu esi nuostabus! Ir tu esi vertas pagarbos mano ir kitų kosminių būtybių draugystės, palaiminimo, apkabinimo. Ir tada mes visi kartu vienodai, vienodam lygmenį keliaujam per gyvenimą. Ir vienodai kartu išskleidžiam tai, kas reikalinga tą akimirką skleist. Ir jeigu tu esi žemėj – vadinasi tu žemėj turi atlikti tam tikrus savo įsipareigojimus. O tam reikia atsipalaiduot, patikėt savim ir tikėt Aukščiausiąja išmintimi, tikint Dievu, tikint visatos Kūrėju, tikint Pasaulio Motina. Kaip norit įvardinkit, bet tas tikėjimas sustiprina jūsų vidinę jėgą. Tas tikėjimas išskleidžia galią, jūsų tikrąją galią.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *