Be kategorijos

Mylėk savo šalį, tėvus ir Dievą

Aš esu Vairočanos įsikūnijimas. Mano esybė sujungta su daugybės šalių vadovų įsikūnijimais. Mes formavome žmonijos gyvenimo  principus.  Gandi, Tadži Kajonas (Japonija?), Vašingtonas, Mandela ir daugelis kitų vadovų susieti vienu principu – esybės principu – žmogaus dvasinės laisvės atskleidimas. Žmogus negali būti valdomas kito žmogaus, negali būti smerkiamas kito žmogaus. Kiekvienam pagal nuopelnus ir sugebėjimą dirbti  vardan bendros gerovės.

Dabartinis žmogus mėgaujasi jam suteiktomis privilegijomis, bet visa tai sukurta buvo peržengiant daugybę suvokimo blokų. Ir ne vien žmogaus, o valstybės mastu. Revoliucija keitė revoliuciją, žmogus ieškojo dvasinės laisvės ir bet kokia priespauda jo netenkino ir netenkina. Bet, kad Žemėje vyrautų demokratija, pagarba, pasitikėjimas iki tol teko paaukoti savo gyvenimą daugybei žmonių. Todėl reikalinga gerbti dabar jums laisvai prieinamą laisvės jausmą. Kažkada tai buvo prabanga. Vertinkite savo ir kito žmogaus laisvę. Laisvę išpažinti tikėjimą, laisvę dirbti mėgiamą darbą. Laisvę keliauti po visą pasaulį, pažinti jį, bendradarbiauti, padėti, paremti vienas kitą.

Garbė – tai Dievo išraiška. Garbė būti Žemės gyventoju, garbė savyje nešiotis Dievo dalelytę, garbė išskleisti meilę ir išmintį.

Laisvė – tai Dievo išraiška. Laisvė mylėti, laisvė kurti, laisvė išreikšti savo mintis. Laisvė gimdo toleranciją, pagarbą tiek žmogui, tiek kitoms valstybėms. 

Lojalumas Dievui ir tik Dievui. Žmogus turi gerbti ir vertinti savo šalį, savo kultūrą, savo šalies vertybes, bet prisirišimo neturi būti. Žmogus taip pat turi gerbti ir vertinti kitos šalies tradicijas, istoriją, vertybes, gerbti kitos šalies žmones, taip, kaip ir savo.

Reikia mylėti savo kraštą, nes tai vieta, kur tu gimei ir augai. Tai vieta, kur išsiskleidė tavo dieviškoji energija. Ji kupina aplinkos energetikos. Todėl nereikia jos užteršti savo nešvariomis mintimis. Lai meilė ir pagarba tėvynei leidžia lengvai kvėpuoti į Žemę atėjusiai naujai gyvybei. Lai tolerancija ir laisvės pojūtis būna pažįstamas naujai gyvybei. Jūs čia ir dabar formuojate aplinką, kur nuolat įsitvirtina naujos gyvybės. Leiskite joms kvėpuoti, leiskite joms vystytis. Jeigu mylite savo vaikus, jūs privalote mylėti savo kraštą, gerbti ir vertinti jį. Jeigu niekinate savo kraštą, jūs sumenkinate aplinką, kurioje gyvenate jūs ir jūsų vaikai. Tad nesakykite, kad labai mylite savo vaikus ir dėl jų viską padarote. Iš tiesų, jūs dėl savo mylimų vaikų labai mažai ką padarote. Jei nemyli savo krašto  – tu „pakerti šaknis“, jei nevertini savo tėvų – tu „pakerti šaknis“. Jei netiki ar ignoruoji Dievą – tu „pakerti šaknis“. Tu pakerti pačias svarbiausias sritis – gyvenimo pagrindo sritis. Nebūtina aklai kovoti už tėvynę, kad įrodytum savo meilę jai. Ne, reikalinga pagarba Žemei, kurioje tu gimei ir augai. Kaip tu išreikši pagarbą Žemei, jei nemyli savo tėvynės? Neapsigaudinėkite, sakydami, kad svetur geriau. Niekados svetur nebus geriau. Nes tu pasitrauki iš mylimų žmonių rato, pasitrauki iš tau parinktos gamtos ir klimato sąlygų. Jeigu tu gimei, pvz. Lietuvoje, vadinasi tai pasirinko tavo siela. Ji numatė galimybę vystytis būtent toje šalyje, toje aplinkoje. Ji pasirinko patį geriausią variantą tau gimti ir tau pasireikšti. Todėl nereikia eiti prieš širdį, prieš paskirtį ir niekinti savo šalį. Aš nekalbu apie emigraciją. Žmogus gali dirbti ir gyventi kur nori, bet mylėti savo šalį – privalo. Privalo pasistengti, kad jo šalyje žmonėms būtų gera gyventi. Dar blogiau, jeigu tu gyveni savo šalyje ir jos nevertini. Nebūkite veidmainiai. Gyvendami naudojatės viskuo, ką gimtinė duoda, o dar aiškinate, kad jūsų tėvynė nieko neverta, joje nepatinka gyventi. Save visur rasite. Gal jūsų krašte ir nėra labai lengva gyventi, bet kiek yra kraštų, kur gyvenimas daug sunkesnis: vandens stoka, maisto stoka, uraganai, cunamiai, šaltis, nuolatiniai žemės drebėjimai, karai. Yra daug sudėtingų vietų, kur žmonės gyvendami patiria sunkumus, kurių kiti niekados nepatirs. Bet siela renkasi kur jai gimti, kad geriausiai galėtų atitaisyti padarytas klaidas, kur geriausiai galėtų save išreikšti. Pagalvokite apie savo kraštą, įvertinkite jį. O jei nerandate ko vertinti, tai vėl prisiminkite posakį: ne aplinka kalta – o tu pats. Tavo ego, tavo troškimai, tavo prisirišimai.

Mylėkite savo kraštą. Mylėkite ir gerbkite savo tėvus. Jie gali jūsų nesuprasti, jie gali jus nuskriausti ir neįvertinti, jie gali būti netobuli – bet jie tik žmonės su savo įsitikinimais ir su savo suvokimu. Bet jie yra tavęs dalis. Jei nevertini tėvų, neįvertini ir savęs. Tu tik sureikšmini savąjį ego: „tu geresnis, nei tėvai“. Siela pasirinko ir tėvus. Ji numatė, kad būtent jų karminiai ryšiai labiausiai padės tau atitaisyti savo karmą ir išskleisti dieviškąją energiją. Tėvai yra tavęs dalis, kaip ir Dievas yra tavęs dalis. Todėl nevertinti ar ignoruoti Dievą – taip pat negalima. Tu pasmerki save susinaikinimui jeigu: netiki Dievu, nemyli tėvų ir negerbi savo gimto krašto… Tu naikini save ir padedi pamatus savo vaikų susinaikinimui. Tai, kaip tu myli savo vaikus? Ar tu dėl jų padarai tai, kas svarbiausia? Ar tu teisingą aplinką suformuoji naujai ateinančiai kartai?

Džordas Vašingtonas

P.s.

Mohadas Gandi (1869-1948 )Indija . tautinio išsivadavimo judėjimo lyderis, nesmurtinio pasipriešinimo politinės taktikos pradininkas.

Nelson Mandela (1918-2013) Pietų Afrikos Respublikos Prezidentas.

Džordžas Vašingtonas (1732-1799) Pirmasis JAV Prezidentas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *