Be kategorijos

Nekurkime tamsios energijos šeimoje

Mes norime padėti žmonėms gyventi. Šioje erdvėje yra daug energetinių skylių, duobių, kur gaunasi sūkuriai, ir energija dingsta. Taip atsiranda žmonės, kuriuos valdo „tamsiosios energijos”. Jie įneša disbalansą į Žemę. Kiekvienas žmogus yra prisijungęs prie tam tikrų energijų, nes ir jis pats yra energijų derinys. Žemėje yra daugybės „atspalvių” energijų. Bet žmonės, linkę daugiau blogai mąstyti, pykti, liūdėti, neapkęsti, suformuoja „bloguosius” energijų srautus. Patys srautai nėra nei blogi, nei geri. Tiesiog jie susiformuoja, žmonėms vienaip ar kitaip mąstant, ir tie srautai tada patys įtakoja žmonių jausmus. Gaunasi uždaras ratas, bet iš jo visada gali išeiti pakeitęs mintis. Kalbant apie „tamsiąsias” energijas, negalime sakyti, kad jos yra blogos. Jos tik skatina pasireikšti tai, kas yra blogo žmonėse. Jeigu žmogus yra liūdnas ir pilnas nuoskaudų, jis atsiveria tamsiajai energijai, kuri jį pradeda spausti dar labiau. Visa tokį žmogų supanti erdvė yra tamsi. Ir ne tik mintimis. Jūs galite keisti santykius, keisti žmones, kurie jus supa, jūs galite keisti savo gyvenamą aplinką, kad tik tamsioji erdvė išsiskaidytų ir nevaldytų jūsų pačių bei artimųjų. Šeimos, kuriose nėra santaikos, kuriose nėra pagarbos, nėra supratingumo, gyvena „tamsioje” erdvėje. Labai daug žmonių laikosi nuostatos (vieni dėl religinių įsitikinimų, kiti dėl saugumo jausmo), kad sukūrus šeimą reikia kartu  gyventi iki mirties. Ar teisinga ši nuostata? Žinoma, turite prisiimti atsakomybę už tinkamą vaikų auklėjimą ir priežiūrą. Menas sugebėti bendrauti taip, kad laimingi būtų  ir vaikai, ir tėvai, nežiūrint į tai, ar kartu gyvena šeima ar išsiskyrę. Dėmesys ir meilė vaikams turi būti visada. Pasakykite nuoširdžiai: ar daug laimingų vaikų, kurie turi abu kartu gyvenančius tėvus? Ar jie nemato tėvų neapykantos vienas kitam, ar jie nemato nepagarbos, ar jie nemato, kad tėvai nesistengia kurti įdomaus ir gražaus jų bendro gyvenimo. Gal nieko neieškodami, o būdami „iki mirties kartu”, jie „apkerpėja”, aptingsta ir nebekuria santykių, pagrįstų naujumu, polėkiu, meile. Jokiu būdu nesame prieš gražią darnią šeimą, kurios nariai tolerantiški vieni kitiems, kurie paskatina vienas kitą tobulėti, atsiskleisti. Kurie viens kitam sukuria saugumo jausmą, išmoksta mylėti ir tą meilę skleidžia aplinkiniams. Tai yra nuostabu ir tokia šeima gali ilgai ir laimingai gyventi. Bet jeigu šeimoje jus žlugdo, niekina ar net patiriate fizinį ar psichologinį smurtą, tai pagalvokite: ar jūs gyvenate teisingai? Sakote, negalima bėgti nuo likimo. Jeigu  nesuvokiate savo situacijos, nesuvokiate, kodėl iškyla tos problemos, tai mokykitės. Stenkitės suvokti, ką  darai ne taip, kad esi tokioje situacijoje. Bet ar visada verta aukoti save, aukoti vaikus vardan „šeimos”? ar tikrai išmokysite vaikus būti laimingus tokioje aplinkoje? Išmokyti vaikus būti laimingais gali tik savo pavyzdžiu – tu turi būti laimingas. Šeima yra svarbi struktūra. Ją reikia įvertinti ir dėl jos reikia stengtis. Bet negalima leisti šeimai degraduoti. Kai šeimos nariai gyvena vien dėl įpročio ar materialinio turto – dar galima tai pateisinti, nes čia dar išlaikoma tolerancija ir pagarba. Bet fizinis smurtas, patyčios – jos įmanomos tada, jeigu tu tai priimi ir laikai gyvenimo norma. Bet kitu atveju, reikia rasti jėgų pasipriešinti tamsiajai jėgai ir išeiti iš uždaro rato. Tamsioji jėga tik ir skatina skausmą, liūdesį, baimę. Ji taip maitinasi. Žmogaus pareiga kurti aukštesnių vibracijų gyvenimą – tai yra laimingą gyvenimą. Todėl būkite malonūs ir pagalvokite, kokioje energetinėje aplinkoje gyvenate. Nes ta „tamsi jėga” įsuks į savo verpetą ir jūsų mylimus vaikus. Nes jie, matydami jūsų skausmą, taip pat liūdi ir bijo. Vadinasi, atsiveria „tamsiajai energijai”. Kodėl dažnai žudosi jauni žmonės? Jie jau ilgai gyveno „tamsiosios energijos” apsuptyje ir tereikėjo kibirkštėlės, kad juos kas nors dar labiau įskaudintų (nelaiminga meilė, patyčios, blogi mokslo įvertinimai…) tada jie atsiveria, teisingiau, leidžiasi užvaldomiems „tamsiosios jėgos” ir nusižudo. Negalime sakyti, kad toks žmogus kvailai pasielgė. Jis negalėjo kitaip pasielgti. Per ilgai jį kaustė „tamsioji energija”, jis vienas nepajėgė išeiti iš uždaro rato ir ta blogio energija jį užvaldo. Todėl, mieli tėvai, mylintys savo vaikus, pagalvokite, kokią atmosferą kuriate savo namuose? Kokie jūsų tarpusavio santykiai? Jūsų emocijos persiduoda vaikams. Jeigu manote, kad vaikai nieko nesupranta – klystate. Jie širdimi jaučia visas blogas emocijas. Jie mėgina priešintis įvairiausiais būdais, bet dažniausiai jūs juos apkaltinate blogu elgesiu. Vaikų elgesį lengviausiai pakeisti, pasikeičiant patiems tėvams. Vaikai – veidrodis jūsų kuriamų santykių. Tai gal mylėdami vaikus, jūs pajėgsite išsiskirti ir susikurti kitokį gyvenimą: išardyti „tamsųjį ratą” ir suformuoti tinkamus gerus santykius tiek su vaikais, tiek su suaugusiais buvusiais giminaičiais. Nereikia vadovautis religinėmis dogmomis ar griežtais papročiais. Pirmiausia turite blaiviai įvertinti savo gyvenimą: su kokia energija esate sujungę savo gyvenimą: griaunančiąja ar kuriančiąja. Jei griaunančiąją – tai griausi visus santykius, ne tik šeimos, bet ir kitus. Taip formuosi karmą ir ilgai, ilgai teks gyventi Žemėje, kol išmoksi prisijungti prie kuriančiosios energijos. Bet gali viską greit pakeisti: pirmiausia mintimis prisijunk prie kuriančiosios energijos. Jeigu aplinkos valdyti dar neturi jėgų, mintį pakeisti visados gali. Rask gyvenime grožio ir mėgink jį iškelti, paskatinti jį vystytis. Išeik iš savo uždaro rato, pagalvok apie gerus dalykus, kurie, galbūt, tavęs net neliečia. Bet taip tu pamėginsi prisijungti prie „gerosios energijos”. Tai suteiks tau jėgų išlipti iš „tamsiosios jėgos” sūkurio. Sugebėdami pasidžiaugti kitų žmonių sėkme, jus prisijungsite prie tų žmonių sėkmės srauto – tai taip pat pagalba jums. Tik džiaugtis turite nuoširdžiai ( be pavydo, be nuoskaudų). Kai mintimis pajėgsite išeiti iš „uždaro rato”, tada suprasite ką reikia keisti savo gyvenime, kad nežlugdyti savo ir savo vaikų gyvenimo.

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *