Be kategorijos

Pagreitintas karmos atidirbimas ( II dalis)

Tu atgimsi Žemėje ir manysi, kad niekas nepasikeitė, žinosi Žemės istoriją, bet iš tikro, ji bus nebe ta Žemė. Tai bus Pragaro Žemė, kur vyraus tamsa, nesantaika, pasityčiojimas. Tai labai apsunkintos sąlygos žmogaus sielos kilimui, bet vis tiek tai bus įmanoma. Bet kuri siela, atsigręžusi į Dievą, bus išgelbėta ir sugrąžinta į tą Žemę, kur vyraus aukštos vibracijos. Jūs sąmoningai nesuvoksite ir nesuprasite, kad viename įsikūnijime jūs gyvenate vienoje Žemėje, o kitame įsikūnijime – kitoje Žemėje. Taip, Žemės bus materializuotos kelios. Žemų vibracijų, aukštesnių (dabar jūs joje esate) ir labai aukštų vibracijų, kur projekcijas ten gimti yra susiformavę kai kurie žmonės. Žmogus gims tam tikroje Žemėje, prisimins Žemės istoriją, tik labai nusimins, kad Žemė pasiekė tokį lygmenį, tokią nelaimingą būseną. Ir žmogus klys. Nes ne Žemė pasiekė tokį lygmenį, o jis pats ir jis gims tose sąlygose, kurių bus vertas. Nes už jį karmos niekas neatidirbs. Jau dabar įsikūnijime esantys žmonės yra atlaisvinami nuo šeimos karmos įtakos. Ta karma, kurią buvo prisiėmusi siela įsikūnydama yra grąžinama ją suformavusiai sielai ir nesvarbu ar ji dabar įsikūnijime, ar tik laukia įsikūnijimo. Ir jeigu „netikėtai“ jūsų gyvenimas pradės griūti, tai supraskite – karma grįžta visu pajėgumu. Ir toje griūtyje turite išlikti ramūs, harmoningi, pasitikintys Dievu. Visiškai pasitikintys Dievu. Nes jei bus abejonė Dievo veiksmais, jei bus nusivylimas savo gyvenimu, jei suformuosite savigraužą – jūs neatsilaisvinsite nuo užgriuvusios karmos. Pvz., karma jus užgriuvo ir pasireiškė nesantaika šeimoje. Yra du keliai: arba suvaldote savo ambicijas, nuoskaudas, įsiskaudinimus ir ramiai priimate sprendimą kaip toliau gyventi, arba „išdraskote“ sau ir savo vaikams širdis ir neatidirbę karmos ją perkeliate atidirbti į dar sunkesnes sąlygas. O tada nelaimė veja nelaimę, kol nesustabdote to proceso pakeisdami savo ambicijas į nuoširdumą, savo agresiją į toleranciją, savo neapykantą į meilę, savo gyvenimo beprasmybę į meilę Dievui, į pagarbą gyvenimui ir sau.

O subrendusios sielos, kurios prisiimdavo įsipareigojimus atidirbti kitų karmą, nuo šio įsipareigojimo bus atlaisvintos. Jų gyvenimai jau dabar ženkliai pagerės, atsilaisvins nuo daugybės sunkiai išsprendžiamų kasdienių problemų – pagerės šeimos santykiai arba sutuoktiniai galutinai pasuks skirtingais keliais, pagerės materialinės sąlygos, atsiras mėgiamas darbas, atsiras geras draugas ir t.t. Tų sielų įsikūnijimų gyvenimai ženkliai pagerės. Ir tai suformuos išbandymus: ar žmogus tuo pasinaudos ir dar labiau atsivers Dievui, esančiame jo struktūroje, ar jis sukels savo egoistiškumą, savo susireikšminimą. Bet čia jau tų sielų įsikūnijimų sprendimai. Siela visados žengtų koja kojon su Dievu, tik žmogiškasis protas visados pakiša tam koją savo egoistiškumu ir nebranda. Atsilaisvinusios sielos, priėmusios teisingą gyvenimo kryptį, išnaudos susidariusias palengvintas jų gyvenimo sąlygas ir galės formuoti (kurti) savo gyvenimą pagal Dievo valią, pagal širdies vedimą. Ir, žinoma, sekantis įsikūnijimas jos laukia gražiojoje Žemėje arba net toje Žemėje apie kurią kalbėjau praeitame laiške. Žemėje, kuri materializuojasi ir kuri lygi su pačiomis aukščiausiomis civilizacijomis. Štai toks dabartinis jūsų žmonijos gyvenimo etapas. Čia ir dabar jūs atsakysite už neteisingus savo sprendimus. Čia ir dabar jūs mėgausitės kūryba, vidine laisve. Kiekvienam pagal jo atidirbtą arba neatidirbtą karmą. Tai supratote, kad įvykių gausa išmuš jus iš dabartinio gyvenimo varianto. Saugaus, patogaus ir nusistovėjusio gyvenimo nebebus. Visi turite prisitaikyti prie naujų sąlygų. Tik vieniems tos sąlygos bus skaudžios, o kitiems geros. Bet pokyčiai laukia visų. Ir tiems, kurių sąlygos gerės, laukia nauji išbandymai. Nes reikės prisitaikyti prie naujų reikalavimų sau, prie naujo požiūrio į gyvenimą, prie naujos gyvensenos. Dalis, nors gyvens ir „griūtyje“, bet pasirinks gyventi seno suvokimo sąlygose. Jos skaudžios, bet pažįstamos. Naujo suvokimo sąlygos kirsis su senosiomis pažiūromis, todėl nuolat iškels abejones, nuolat bus formuojami įvykiai dėl teisingų pasirinkimų ir teisingo požiūrio priėmimo. Gyvenimo aplinka bus geresnė, gražesnė, laisvės daugiau, džiaugsmo daugiau, bet psichologiniai prisitaikymai tai gali apsunkinti. Daug ką reikės suprasti, naujai įvertinti. Bet siekiantys žengti nauju keliu ir atlaisvinę savo prisirišimus prie buvusio gyvenimo stiliaus, žengs per gyvenimą lengvai ir paprastai. Mes nuolat priminsime tiems, kurie pasiklydo savo karminių nuosėdų apsunkintame gyvenime, kur jie daro klaidas. Bet pagrindinis mūsų uždavinys – išvesti teisingu keliu tuos, kurie atsiveria Dievui, kurie priima ir prisiderina prie aukštų vibracijų. Mes padėsime susivokti naujose aukštų vibracijų reikalavimuose. Ir tie, kurie žengsite nauju atlaisvintu keliu, supraskite, kad tie, kurie pasilieka žemų vibracijų pasaulyje, jūsų nesupras, kad ir kaip stengtumėtės išaiškinti tikrąją tiesą. Jie jūsų neišgirs. Jie gali jus išgirsti tik tada, kai savo dėmesį sutelks į klausimą: o gal aš klystu, gal reikia paklausti kur mano klaida, ką aš darau ne taip?… tik tokiam žmogui galite paaiškinti tai, ką jau supratote ir kas suteikia jėgų būti laimingiems.

Gyvenkite ir savo pavyzdžiu išveskite iš tamsos, esančius jums artimus ir tolimus žmones. Tik savo pavyzdžiu, o ne mokymu ir ne savo tiesos sureikšminimu. Tavo tiesa svarbi tik tavo brandai ir tiems, kurie ją supranta. Ir nepamirškite, kad dabartinė tavo tiesa taip pat keisis, tobulės, gryninsis ir tai, kas tau šiandieną visiškai priimtina, rytoj gali būti jau nereikalinga. Tai kam kitą apsunkinti savo tiesa, jeigu ji greitai bus pakeista kita tiesa? Ji reikalinga tavo pažangai. Kitas žmogus gali rinktis – eiti jau pramintu lengvesniu keliu ar eiti savo keliu, kuris nežinia, nuves ar nenuves į šviesą. Ne visi keliai veda į šviesą. Mirštantieji ir tie sako, kad tunelio gale yra šviesa. Taip ir jūs turite matyti šviesą į kurią einate. O ta šviesa – tai dieviškoji šviesa. Patikėti ir Tikėti Dievu jau nepakanka. Reikia žinoti, kad jis yra. Yra čia ir dabar, jis yra tavyje. Tu esi Jo dalis. Ir tavo gyvenimas turi  išspinduliuoti dieviškąją jėgą. O šis išspinduliavimas dar labiau kels tavo ir aplinkos vibracijas. Vis geriau ir aiškiau materializuosis naujasis pasaulis. Naujoji Žemė. Naujo suvokimo, naujos gyvensenos Žemė.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *