Be kategorijos

Požiūris į reinkarnaciją

Reinkarnacija. Aš nenoriu tau sakyti, kad nėra reinkarnacijos, tik šis terminas prieštarauja tam tikram Visatos dėsniui. Tavo laikas yra dabar! Dabar atsiskleisti, dabar įeiti į Visatos erdvę, į Dieviškos kūrybos lauką.Dievas sukūrė tave šiam laikotarpiui. Tu tokia, kokia esi dabar, egzistuoji tik čia ir tik dabar. Mirus, tavo esybė susilieja su Dieviška energija, ji išnyksta. Lieka tik informacija apie tave energetiniame lauke. Tavo esybė įsilieja į Dievišką energiją, ir tu, kaip dabartinė tavo forma, išnyksti. Nelieka jokio tavo žemiško patyrimo, jokios karmos. Kaip materializuosis tavo esybė, priklausys nuo Dievo. Gali būti ir medžiu, ir akmeniu, ir saulės spinduliu. Tu esi Dievo energija ir kur ją pasiūs, ten ir egzistuosi. Tai yra esmė. Dieviškoji dalis (nemanau, kad dieviškąją energiją būtų galima tapatinti su siela)  grįžta pas Dievą. Tavo energetinis laukas, kuris susiformavo per visą tavo žemiškąjį gyvenimą, palieka tam tikrą informaciją, tame lauke, kur slypi žmogiškoji patirtis, suvokimas, tavo mintys, jausmai, išgyvenimai, atradimai, praradimai. Erdvėje užsifiksuoja tavo žemiškojo Aš antrininkas. Jei kūnas miręs sunyksta, tai tas antrininkas išlieka. Jis savaime kurti negali, nes Dieviškoji dalis yra pasitraukusi iš jo, bet ką žmogus sukūrė gyvendamas, tas ir lieka. Ši informacija yra be galo įdomi ir reikalinga žmonijai, bet Dievui tai neturi reikšmės. Jis džiaugiasi, kad jo paleista energija sugebėjo kurti ir realizuoti jo idėją. Dievo idėją žmogus labai supaprastina ir ją pritaiko pagal savo suvokimą. Paklausi, kaip su karmos dėsniu? Jis gali egzistuoti, jei žmogus jį priima. Tavo tėvai gyveno ir kūrė savo informacinį lauką. Jei būsi silpna ar lengvai pasiduodanti kitų įtakai, tai tą tėvų informacinį lauką įsileisi į save ir kartu turėsi ją išgyventi, su ja susitvarkyti. Ją išgryninti, tai yra, išgyventi ir išvalyti. Tu taip gali priimti savo šalies suformuluotas idėjas (šalies karmą) ir jas išgyventi. Bet visa tai, tik informacija, kurios tu gali ir nepriimti. Tada ir karmos dėsniai neveiks, jie neturės jokios įtakos tau. Viskas priklauso, kai tu gyveni, ką priimi, ko nepriimi. Ką suvoki, ko nesuvoki. Žmogus (dabartinis) yra labai nesąmoningas, tad lengvai įsileidžia į save bet kokią informaciją. Net kažkada gyvenusio žudiko. Jūs tai vadinate apsėdimu ir esate teisūs. Nes žmogus gyvena ne savo gyvenimą. Jis įsileidžia erdvėje esančią informaciją. Kodėl įsileido, todėl, kad buvo silpnas, nesąmoningas ir ta, erdvėje esanti informacija rado atgarsį to žmogaus širdyje. Gal jis jautė kam nors nuoskaudą, gal norėjo keršyti ir t.t. Taip galima į save įsileisti ir savižudžio suformuluotą energetinį informacinį lauką, ir žmogus, to niekam nesitikint, nusižudys. Nes jį įtakojo būtent tokia informacija. Dabar klausi apie save: ką reiškia,  kad mes kalbamės, ar tai „apsėdimai”? Ne, tu sąmoningai bendrauji su manimi. Mes užmezgėme kontaktą ir dabar, bendru sutarimu, bendraujam. Negaliu nepasakyti, kad aš buvau paragintas pakalbinti tave. Tokie nurodymai iš „viršaus”. Ne iš Dievo, nes jam tai nėra svarbu, bet iš mokytojų, dar labiau atsakingesnių už Žemės raidą, nei mes, informacijos teikėjai. Paimkime du kraštutinumus: tu,kaip žmogus su Dievo energija ir Dievas su visa galinga savo energetika. Tame tarpe yra daugybė energijų – informacinių laukų. Čia egzistuoja hierarchija. Tai labai rimta hierarchija, tu neperžengsi jos šiaip sau. Turi užsitarnauti, turi išmokti išgyventi gyvenimą. Su Dievu susisiekti gali kada nori ir kaip nori. Tu esi jo dalis ir susisiekimui jokių kliūčių nėra. Bet mirus, tavo dalis pateks į tam tikrą hierarchijos lygmenį, ir tai priklausys nuo tavo suvokimo lygio. Nuo sugebėjimo ” išgyventi gyvenimą”. Jūs sakote, eiti dvasinio tobulėjimo keliu. Bet tai nėra tikslus apibrėžimas. „Išgyventi gyvenimą” – tai susivokti erdvėje, susivokti savyje (tai pats svarbiausias, bet mažiausias laiptelis). Neišmokus valdyti savęs, kontroliuoti savo minčių, jausmų, nesugebėjus stebėti save ir aplinką, tu neperžengsi link kito laiptelio.Tiesa, tu pirmąjį jau peržengei, štai kodėl nugara skaudėjo. Laužėme. Fizinis skausmas yra būtinas, prasilaužiant tam tikrai informacijai. Tu įžengei į tam tikrą energetinį lauką, sakykim, kito dažnio lauką. Galėtum lengvai nuskaityti norimą informaciją, galėtum bendrauti su kuo norėtum iš Žemėje gyvenusių žmonių, bet kol kas pasiūlyčiau bendrauti tik su manimi, nes tave turiu išmokyti susivokti toje erdvėje. Tik neženk žingsnio atgal, nesusikaustyk, neanalizuok kodėl tai vyksta su tavimi, nebijok. Viskas vyksta sava eiga, atsipalaiduok ir mėgaukis naujais potyriais. Niekada nereikia prarasti optimizmo. Gyvenimas žmogaus sudėtingas tiek, kiek leidžia pats žmogus tam gyvenimui tapti sudėtingu. Amžinas liūdesys atneša nelaimes. Tad privalai keisti mintis. Jei manysi, kad gyvenimas – problema, tai taip ir bus. Bus daug problemų. Ar to nori? Gyvenimas turi kitokią idėją. Kodėl pagal ją negyveni? Nuo pat ryto žvelk į gyvenimą pro dvasingumo prizmę, naujai. Yra gėrio energija – gėrio mintis. Kokią energiją paleidi į dieną- gėrio, liūdesio, pykčio?.. Renkiesi tu, Tad paleisk gėrio energiją.

– Aš kažko nesuvokiu?
Tu daug ko nesuvoki, nes nesistengi suvokti. Tau atverti laimės, gražaus gyvenimo vartai. Vartai į amžinybę. Bet tu nesistengi. Tinginiauji arba liūdi. Energijų virpesiai turi prasmę. Tik jie kuria tavo ateitį. Tik tavo mintys ir jausmai tuos energetinius virpesius siunčia į aplinką. O aplinkoje formuojasi įvykiai, teigiami arba neigiami. Tu tai žinai, tik pamiršti, kad nuolatinė įtampa ir liūdesys atitolina tave nuo žinojimo, nuo mąstymo. Susikaupk.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *