Be kategorijos

Rubininio Spindulio Budos energija

Kai ateina laikas, žmogus pažiūri į dangų ir suvokia, kokia begalybė jį supa. Žvaigždės mirga, jos kalba. Kalba apie žmogaus lemtį, kalba apie Žemės lemtį, kalba apie Visatos kūrėją. Kūrėją, nes jis ir dabar kuria. Kiekvieną akimirką. Jo išskaidyta dieviškoji kūrybinė energija skleidžia bangas, virpesius. Virpesiai srovena per beribę begalybę ir randa arba neranda atgarsio. Bet banga eina. Jos užgauna žmogų, užgauna visą pasaulį, užgauna vieną Saulės sistemą, užgauna Visatą. Dieviškoji energija virpa ir kuria gyvenimą. Žmogus panašus į savo kūrėją. Jis gali formuoti mintį, o mintis pildosi, formuojasi. Gyvendamas  savo erdvėje (Žemėje) žmogus kuria. Jo minties energija pasipildo jausmų energija. Išmintis ir Meilė. Šios dvi energijos visados eina išvien. Jos papildo viena kitą. Tai varomoji jėga. Amžinasis variklis. Išmintis ir Meilė.

Kiekvienai gyvybei reikalinga šviesa. Šviesa, tai meilė. Kiekvienai ląstelei reikalinga Meilė. Priimdama meilės energiją – ląstelė bręsta, dalijasi ir vėl bręsta. Taip gimsta nauja gyvybė – tiek gėlės, tiek medžiai, tiek žmogus. Bet žmogui reikalinga Išminties energija. Tai kūryba. Tai pažinimas, tai siekis, tai ieškojimai ir atradimai. Taip žmogus kuria. Jis siekia Išminties, jis siekia ją suprasti, joje gyventi. Yra dar viena energija – tai Rubininio Spindulio energija. Branda. Kai tavyje įsitvirtina Meilė ir Išmintis, susiformuoja branda. Atsiranda kiti potyriai, atsiranda kitokia išraiška. Pasaulis keičiasi. Rubininio Spindulio energija sušildo Žemę, sušildo žmogų. Ląstelėse įsitvirtina dar vienas komponentas, keičiasi struktūra. Keičiasi žmogaus kūnas, jo aura ir energetika. Žemiškasis ego labai suspaudė sielą. Asmenybė, paremta ieškojimais ir atradimais, galėjo suformuoti įdomų ir gražų žemišką pasaulį. Šiame pasaulyje žmonės galėjo išreikšti save pagal pomėgius, pagal savo vertybes. Tik asmenybė persiformavo į ego ir pomėgiai bei vertybės tapo iškreiptos, suasmenintos ir betikslės. Laikas širdyje pajusti brandą. Begalinę meilę sujungti su didžiąja išmintimi ir formuoti naują pasaulį, naują gyvenimą. Pakylėtieji Valdovai šalia tam, kad jums padėtų kurti naują pasaulį, bet jie ne tam, kad visados būtų šalia kaip mokytojai ir nuolat nurodinėtų žmogui kaip gyventi. Ne. Pakylėtieji Valdovai sunerimę dėl dabartinės situacijos ir jie visomis savo galiomis padeda žmogui. Bet brandus žmogus gali savarankiškai kurti pasaulį. Pakylėtieji Valdovai suteikdami pagalbą Žemei, įleidžia savo spindulius, savo energiją į žmogų, į Žemę. Bet esybė ir Pakylėtieji Valdovai, tai skirtingos struktūros. Jos vienaip ar kitaip persipina, kol susiformuoja siela ir žmogaus kūnas, bet tai nėra ta pati struktūra. Kai kurie Pakylėtieji Valdovai įgijo žmogišką kūną ir gyveno Žemėje, keisdami žmogaus sąmoningumą, keisdami suvokimą, darydami atradimus ir ieškojimus. Skleidė  Meilę ir Išmintį Žemėje dėl energetinių balansų išlaikymo. Ir dabar Žemėje yra įsikūnijusių Pakylėtųjų Valdovų, bet jie neatsiskleidžia aplinkiniams. Jie gyvena ramiai ir tyliai, įnešdami į Žemės erdvę naują suvokimą apie kasdienį gyvenimą. Taip keičia kolektyvinę sąmonę. Bet Pakylėtieji Valdovai ir Pakylėtųjų Valdovų Būrio gali suteikti savo pagalbą iš savo buveinių, neįsikūnydami, bet suteikdami savo energetinį palaikymą, suteikdami (įliedami) savo energijas į esybės suformuotą žemišką struktūrą. Reikalinga ne tik keisti žmogaus ir Žemės energetinį lauką, bet ir padėti formuotis žemiškai išraiškai. Padėti esybės išraiškai subręsti. Paprasčiau sakant, išmokyti žmogų savarankiškai gyventi. Yra daug nuostabių pasaulių, kur Pakylėtieji Valdovai padėjo subręsti ir kurie kuria savo gyvenimą, kupiną visaapimančios Išminties ir subtilios Meilės. Mes, Pakylėtieji Valdovai, esame šalia tų, kuriems reikia pagalbos, kurie gali ją priimti ir kurie mokės ja pasinaudoti ir subręsti. Todėl mes esame šalia jūsų – žmonių. Vardan to, AŠ  ESU, KAS ESU, esu atsakingas už pokytį Žemėje. Esu pasiruošęs aukoti save, vardan Kūrėjo išraiškos – žmogaus. Ši auka įmanoma tik dėl begalinės meilės žmogui. Jo tyra ašara, nuoširdus juokas, šmaikštus pokštas žavi mane. Jo švelnumas, tvirtybė, ryžtas – suteikia žinojimo – ne veltui padedame žmogui. Aš žinau tavo galią ir visiškai tavimi pasitikiu. Tu išlaikysi visus sunkumus ir suvoksi, koks turi būti naujasis pasaulis. Mes jį matome, mes žinome jūsų galią ir sugebėjimus. Kai jūs patys suvoksite šią galią ir įvertinsite savo sugebėjimus, jūs suformuosite nuostabų pasaulį. Įvyks energetinis Meilės ir Išminties sprogimas ir banga nuvilnys per pasaulius, per Visatą. Ir žmogus, atskleidęs savo esybę, išgyvens nuostabų laikotarpį savo mažiausioje materialiausioje išraiškoje. Labai džiaugiuosi naujais virpesiais, kuri tvirtinasi tavo energetikoje. Rubininio Spindulio Buda – tai pagrindinis Pakylėtasis Valdovas, kuris duos mokymą tau ir per tave. Reikia būti labai švariam, priimant šį spindulį. Jis skaudžiai degina nepasiruošusį.

„Savęs Ir Visatos Pažinimo Link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *