Be kategorijos

Sąmonės šuolis

Ateina laikas,

Kai tenka susimąstyti:

Gyventi taip, kaip mokė tėvai ir protėviai

Ar gyvent, kaip moko tava širdis?

   -/-

Ar lengva griauti namus ir pamatus,

To statinio, kurį sukūrė tave mylintys tėvai?

O Dievas taria tau šiandieną:

Negalim kurt rytojaus, ant seno įpratimo.

   -/-

Negalim kurt rytojaus

Ant išminties, sukurtos žmonių.

Rytojų lemia Išmintis,

Kurią jums Dievas suteikia šiandieną.

   -/-

Pasaulis nuostabus ir įvairus,

Pažvelgt į jį išmokit,

Pajusti vėjo dvelksmą neužtenka,

Reik pajusti Dievo balsą savyje.

   -/-

Kasdien mane jūs išjaučiate

Ir suvokimą praplečiat naujom žiniom,

Tad drąsiai kilkit į rytojų,

Šiandieną keisdami save.

   -/-

Norėtus jums ištarti drąsiai,

Palaimą jūs patirti galit,

Pajusti žmogišką gerumą galit

 Ir dovanoti Meilę galit jūs.

   -/-

Taip noris peržengt jūsų suvokimą

Ir pasakyt Tiesos žodžius.

Bet jūsų žinios, patirtis ir įpročiai

Slopina žinią, kurią aš perteikt noriu.

   -/-

Aš noriu pasakyti:

Jūs žengiat nuostabiu keliu.

Pajuskit tai, patirkit išgyvenimus

Ir atsiverkit Dievui visa širdim.

   -/-

Kiekviena akimirka kartu su meile Dievui,

Leis jums pasiekti rezultatų gan gerų,

Bet patikėkite nėra lengva žengti

Naujai jums siūlomu keliu.

   -/-

Ko norime iš jūsų, jūs paklausit,

O mes jums atsakysime – Tiesos.

Mes norim, kad suvokti tiesą,

Galėtumėt širdim ir protu, ir dvasia.

   -/-

Aš čia, aš jums lenkiuosi,

Tariu jums žodį: „Pagaliau“.

Gal būt, išgirsite jūs Dievo balsą

Ir pažinimas atsivers jums širdyje.

   -/-

Aš noriu pasakyti:

Mylėkite gyvenimą, branginkit jį,

Ir tegul nieks nedrįsta pasakyti,

Kad neverti laimingais būt širdį.

   -/-

Jeigu jums slegia širdį bėdos,

Palikite tai man, sakau jums atvirai.

Padovanokite tą skausmą savo

 Ir nebedrįskite sugrįžti prie jo mintims.

 -/-

Aš, Visagalis Dievas,

Galiu sudegint blogį tavyje,

Bet tik tada, kai šito tu norėsi,

Nes aš kitaip galiu pažeisti karmos dėsnį.

   -/-

Jei tu galvoji apie skausmą,

Tai tave jis sups kasdien ir visados.

Bet jei išdrįsi atiduot jį man,

Širdį pajusi palengvėjimą ir viltį.

   -/-

Nuo to prasideda gyvenimas,

Nuo džiaugsmo ir vilties, kad tu galėsi,

Išreikšti Dievo meilę savyje

Ir dovanoti ją visiems, to trokštantiems.

   -/-

Žmogau, tu visagalis, tu kūrėjas

Savojoj Žemėj ir dangaus platybėj,

Bet niekada neženk prieš Dievą,

 Nes  jis kūrėjas tavo ir tavosios Žemės.

   -/-

Mes susitiksim pokalbiui rimtam,

Apie Visatos subtilųjį grožį,

Apie energijų kelius ir takelius,

Apie galingą sąmonės šuolį.

   -/-

To šuolio laukėme seniai,

Dabar atėjo metas tam

Ir su džiaugsmu mes stebim tai,

Tarsi gimimą mylimojo vaiko.

   -/-

Mes laukiame akimirkos šios,

Kai tu, žmogau, suvoksi Dievo tiesą,

Tu pamatysi Žemę, Dangų ir erdves,

Kurioj gyvuoja sąmonės energija.

   -/-

Daug žodžių mes naujų

Tau pasakysim ir visus tau teks suvokti,

Nes Dieviškos erdvės beribėj,

 Yra dalykų žmogui nesuvokiamų.

   -/-

Apie tai kalbėti net nereiktų,

Jeigu nekiltų Žemei grėsmė sunykti,

Todėl mes atskleidžiam daugiau nei galim,

 Atsižvelgiant į jūsų suvokimą, patirtį ir įprotį.

   -/-

Mes siekiame pažeisti jūsų filtrą

Ir perduoti jums žinią, suvokiama kalba,

Todėl, nulenkite jūs galvą prieš vienybę,

Vienybę Dievo ir žmogaus širdies.

   -/-

Žmogus, sukurtas Dievo,

Ir savyje nešiojas jo energetinę dalelę,

Todėl vienybę rasti būtina ir privalu

Ir žengt viena kryptim – tai svarbu.

   -/-

Svarbu suvokti savo egzistencijos tikslus,

Suvokti sielos ir esybės siekius,

Suvokt ir įgyvendint tai,

Ką jums numatė Dievas pradžių pradžioj.

   -/-

Pradžių pradžioj jūs atspindėjot Dievą,

Jūs Išmintį suvokėte lengvai,

Jūs skleidžiat gėrį, meilę ir švelnumą,

Jūs patirtį formavote lengvai.

   -/-

Kai jūs sukūrėte savo žmogiškąjį ego,

Aplankė jus ir skausmas, ir nelaimės,

Tad jūs supraskit pagaliau,

Jūs galite suvaldę ego,

Patirti laimę ir gerovę savo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *