Be kategorijos

Subtiliojo pasaulio energijų įsiliejimas į žemiškąją erdvę

Mūsų pasaulyje šiandien šventė. Atėjo metai (2011 m.), kurie atvers didžiules galimybes žmonėms pasirinkti Dievo siūlomą kelią. Daugelis žmonių patirs įvairiausius potyrius. Įvairiausias galimybes, energijas. Žmonės matys spalvas, girdės garsus, jaus pojūčius, kurių anksčiau nepažinojo. Subtilusis pasaulis įgis jėgos. Atsivers nauji pasaulio pažinimo būdai. Visa tai stiprins žmogaus kelią link Dievo. Šie metai turi stiprią energiją. Atsiveria vartai iš Visatos su stipresne Dieviškąja jėga. Vibracijos kilo pamažu, šiuo metu jos kils visu pajėgumu. Žemei tai sunkus išbandymo laikotarpis. Tavęs taip pat laukia ilgai lauktos permainos darbe. Turėsi galimybę atsipalaiduoti nuo įtampos (nors ją galėjai ir suvaldyti) ir pasinerti į subtiliojo pasaulio pažinimą. Su tavimi nori bendrauti „Mokytojai”, bet kol kas esi per silpna. Jie tave moko ir stebi tavo sugebėjimus. Juk buvai pakviesta (per Leonardą da Vinčį) į Pasitarimų salę. Tave ištyrė, išanalizavo ir nustatė tavo sugebėjimus šiame įsikūnijime. Tavo įsikūnijimas šioje Žemėje turi atverti naują požiūrį į Visatos sandarą. Į tai, kad Dievas tikrai sukūrė Visatą ir ji priklauso tik dievui. Žmogus yra mylimiausias dievo kūrinys, todėl jam suteikta daugiausia galios., Mes norėjome pasakyti, kad žmogui suteikta daug daugiau galių, nei jis suvokia ir supranta. Todėl jam ir reikalinga dvasinių mokytojų pagalba, nurodant gyvenimo būdą, stilių. Tu esi žmogus ir tavo gyvenimas šiuo metu Žemėje turi tam tikrą tiesą – tikslą. Ne kiekvienas žmogus žemiškajame gyvenime gali išreikšti savo tikrąją paskirtį. Žemės vibracijos yra per žemos. Jos gali greitai sunaikinti žmogų, jeigu jis bus nepasiruošęs. O pasiruošti reiškia – praplėsti sąmonę. Gyvenant Žemėje tarp Žemės vibracijų, pakeičiant mąstymą, reikia pakelti vibracijas ir įsilieti į subtilųjį pasaulį. Subtiliojo pasaulio informaciją perteikti Žemės gyventojams. Transformuoti šią energiją. Žmogus tik per savo vidinius išgyvenimus gali transformuoti subtiliojo pasaulio energiją į Žemę. Žmogus nuo pradžių galėjo gyventi „rojuje”, bet jis pats pasirinko nuodėmę ir susikūrė karmą. Ši karma per tūkstančius metų sustiprėjo, apaugo neigiamomis energijomis, todėl subtiliojo pasaulio energijai ir tapo neįmanoma įžengti į Žemės atmosferą. Dabar, to norint Dievui, Žemės vibracijos kyla ir skaldo neigiamą energiją. Stiprėja karminiai veiksmai – žmogus greičiau ir stipriau turės atsakyti už kiekvieną nedievišką poelgį ir mintį. Drebėjimas vibracijų lygyje tik kils. Ne veltui buvo kalbama apie pasaulio pabaigą. Nes ji ir bus: senojo, sunkiojo, kupino neigiamos energijos pasaulio pabaiga. Todėl Žemei reikalingi šviesos skleidėjai. Jie padėtų išlaikyti Žemę, kaip tokią formą, žmogų, kaip tokią idėją. Šviesos skleidėjai – tai yra žmonės, galintys sąmoningai ar nesąmoningai bendrauti su subtiliuoju pasauliu. Jie, savo vidiniu išgyvenimu, suvokimu, skleidžia į  Žemės erdvę subtiliojo pasaulio vibracijas. Jeigu žmogus nesukils ir nenorės keistis pats iš vidaus, tai jį gali išjudinti išorinės jėgos, atsiusdamos ligas, stichines nelaimes ir t.t. Tai tarsi galimybė, esant ekstremaliai situacijai, pervertinti savo įsitikinimus ir juos keisti. Jeigu žmogus ir tą akimirką nesugrįžta į save, o kaltina aplinką – tai jis žus, be galimybės įsikūnyti. Bloga staigi mirtis, kai žmogus nespėja atsiprašyti, atleisti, susitaikyti su Dievu. Jam sugrįžti į subtilųjį pasaulį praktiškai nėra galimybės. Jis lieka tamsoje. Amžiams. Ir nežinia, koks bus Dievo sprendimas su tomis, į tamsą išėjusiomis sielomis. Tu  skaitai Pakylėtųjų valdovų laiškus, medituoji, meldiesi, o vis tiek nenori pripažinti sau, kad tavo kelias veda tiesiai link subtiliojo pasaulio. Tau lengviau tuo, kad tu savo praeitais gyvenimais esi pasiekusi aukštų vibracijų lygį. Ir jeigu tau dabar pavyks atsikratyti žemų vibracijų spaudimo, tai nuo tavęs nukris slegianti našta ir tu galėsi pakilti. Suvokti pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Tu galėsi bendrauti su subtiliojo pasaulio mokytojais, galėsi betarpiškai įsilieti  į Dieviškos meilės energiją. Žmonės tave sunkiai supras. Bet tu žinosi kodėl ir ką veiki, kaip elgtis. Vėliau kiti, stebėdami ir analizuodami tavo veiksmus, priims sprendimus ir keis savo mąstymą. Tavo gyvenimas Žemėje yra nuostabus, kupinas Dieviškos meilės, supratimo jėgos. Dabar svarbu sulaužyti, sunaikinti aplink tave ir tavyje esančią neigiamą energiją. Mėgink sugrįžti į save. Į savo buveinę subtiliajame pasaulyje. Patikėk tuo pasauliu. Daugiau nieko nesakysime, tai dovana tau, prasidedant Naujiems metams. Tu žinai savo kelią ir eik link jo.  Juo labiau keisi sąmonę, juo daugiau žinių gausi, informacijos ir potyrių. Bet tu puikiai žinai, kad tavo ego, kartu su tamsiosiomis pusėmis, visada yra šalia. Ir visados tykos tave sunaikinti. Tikrąją tave. Negali būti jokios puikybės, kaip ir nepasitikėjimo. Pamiršk tai. Dievas yra kartu su tavimi. Tu nesi žmogus iš daugumos. Tu esi žmogus iš mažosios dalies, turinčių jėgą subtiliajam pasauliui atverti vartus į Žemę, per savo širdį. Esi šviesos nešėja. Atsimink tai.

Kaip gyventi, kad atsivertum?Įsiklausyk į kasdienį sielos mokymą. Kai kada tu gali nebesuprasti, kur tiesa, o kur tik tavo vaizduotė. Tam esame mes, rašytojai, informacijos perdavėjai. Galime pakoreguoti tavo žinias. Paaiškinti, ko nesugebėjai suvokti. Mylėk mus ir nenusigręžk. Kai nori sėsti rašyti, tai sėsk ir rašyk. Mes tave kviečiame bendravimui. Atsiliepk, net kai to ir nenori (nes nenori tavasis ego). Energiją koncentruok į gėrį, grožį. Meilę. Per meditacijas išgyvensi tai, ką protas atsisakys priimti. Nes rašant būna sakinių, kurių protas nenori priimti. Prisimink, tu negali kitaip elgtis, toks tavo gyvenimo tikslas. Jis yra nubrėžtas ir aiškus, parodytas ir tau. Todėl nesumenkink savęs. Tu nesi žmogus su žemomis vibracijomis, tad ir nesielk taip. Tavo vibracijos gali žymiai kilti ir duoti naudą Žemei. Tam yra visos galimybės, lieka tik tau nuspręsti kaip elgtis. Iš tiesu, tu turi savo ‚laisva valia” pasirinkti šį kelią, bet nėra net abejonės, kad jo nepasirinktum. „Laisva valia” tarsi formalumas, tarsi pasirašymas sutarties: „aš atveriu savo sielą Dieviškai meilei, Dieviškai energijai”. Savo pasikeitimus darai daug metų, esi patikrinta ir tu pati turi suvokti, kad jau gyveni šiame kelyje. Neapsimetinėk, kad taip nėra ir neleisk tamsiosioms jėgoms tave klaidinti. Tu žengi Dieviškos meilės keliu link ir tau suteikiamos galios stebins ne tik tavo artimuosius, bet ir tave pačią. Viską priimk natūraliai ir lengvai. Ir dar viena pamoka: jauskis laiminga, galėdama stiprinti ryšius su dievu, su subtiliosiomis energijomis. Mylėk save. Tikėk dievu ir būk laiminga. Privalai jaustis laiminga. Tai viena iš sąlygų. Tai stiprina mūsų bendravimo ryšį. Laimė kelia vibracijas. 

Subtiliajame pasaulyje esanti informacija yra visaapimanti. Ji nėra suskirstyta į suvokimo lygius. Ji yra visaapimanti ir dieviškos idėjos krypties. Tik žmogaus sąmonė suskaldo šią informaciją į mažas dalelytes, kas galėtų suprasti. O ką gali suprasti, jeigu matai  ir suvoki mažą dalelytę. Todėl ir sakoma : žmogus planuoja – Dievas juokiasi. Žmogus planuoja, sujungdamas vieną jo suvokiamą dalelytę su kita. Bet tie sujungimai gali būti klaidingi, netikslūs. Dievas žino visumą. Jis suteikia informaciją per vidinę nuojautą. Žmogus labai save sureikšminęs, net nepagalvoja, kad elgiasi neprotingai viską smulkiai planuodamas. Didžiausia bėda žmogui – tikėjimas tik savo jėgomis, savo materialiu pasauliu. Iš tikrųjų, tai reikalinga atlaisvinti protą, mintis. Jausmus, kad erdvės energija pratekėtų pro tave. Sunku gali būti ir kūnui, ir protui, ir jausmams. Skausmai laužys, verksi, nesuprasdama kas darosi. O darosi tai, kas ir turi darytis: keisis energija. Tu į savo „apvalkalą” įsileisi naujas energijas. Dabar tave sudaro trys pagrindinės energijos: kietoji – kūnas, jausmų ir minčių energijos. „Kažkur” giliai tavyje paslėpta subtilioji energija – Aukštesnysis aš. Būtent šią energiją ir norėsi sustiprinti, praplėsti. Ji laužys senąsias energijas. Praplėtus subtiliojo pasaulio matmenų energiją, pasikeis aplinkos suvokimas. Keisiesi tu, paralelei keičiasi ir aplinka. Sek mintis ir kreipk jas į „teigiamą pasaulio suvokimo” pusę.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *