Be kategorijos

Suderinamumo principas

Žmogaus gyvenimas susideda iš kasdienybės, kur jis turi išmokti rasti savo paskirtį ir iš subtiliojo pasaulio zonos, kur jo paskirtis aiški. Tuos du dalykus suderinti darosi sunku, nes žmogaus sukurtas tikslas visai nesiderina su subtiliajame pasaulyje suformuotu tikslu. Žmogus šio tikslo nesupranta, nes tai visai kita sfera. Nes tai nėra aiški kasdienybė ir nėra patirties. Todėl to ir nenori priimti į savo supratimą. Tai, kam nėra  suformuota patirtis, sunku suvokti. Bet tai suvokti yra menas. Menas suvokti esmę. Mes visados kalbame apie mažą idėją, nes visumos žmogus nėra pajėgus suprasti. Bet žmogui nuo to nėra lengviau, nes be visumos jam sunku priimti dalelytę informacijos. Žmoguje yra dieviškoji energija, kuri suvokia esmę, todėl ji sudaro sąlygas žmogui suvokti ir tą mažą dalelytę iš visumos. Tai yra užkoduota žmoguje. Mes galime perteikti daug žinių, bet kol nėra tam tikro suvokimo, tos žinios gali būti suprastos iškreiptai. O ant „iškreiptų pamatų” gero namo nepastatysi. Siekiame informuoti ir kartu keisti suvokimą. Kad žmogus galėtų priimti tai, kas jam neįprasta, bet širdimi jaučia, kad tai tikra.

Kiekvienas žmogus yra labai savitas ir tas savitumas juo labiau einant į subtilųjį pasaulį, tuo labiau ryškėja. Materialioje plotmėje viskas buvo daugmaž panašu: žmogaus kūno sandara, bendri jausmai, panašios emocijos, panašus suvokimas apie pasaulį. Mokslas suderindavo teorijas tarpusavyje, todėl buvo galima nubrėžti panašius tikslus ir panašias galimybes. Žmogui, einant į subtilųjį pasaulį, atsiveria energijos, kurios yra savitos, jos skiriasi. Ir tas savitumas išryškės žmogaus gyvenime. Todėl reikalinga ypatinga tolerancija ir pagarba kito žmogaus suvokimui (ypač tam, kuris žengia subtiliojo pasaulio keliu). Pagarba – tai ne garbinimas, o sugebėjimas įvertinti jo žinias ir jų neatmesti, nors ir kaip tai gali atrodyti nepriimtina. Į kiekvieną žmogų įeina daugybė energijų, jos sudaro savitas kombinacijas ir joms atsiveriant, ryškėja skirtingas požiūris į gyvenimą ir kitokie jo sugebėjimai. Tai nemažas iššūkis naujajai kartai: rasti  bendrus sąlyčio taškus, tarp naujų sferų. Nesusikalbėjimo čia negali būti. Bet, kol žmogus vadovausis racionaliu protu, šalta logika, tol susikalbėjimo ir nebus. Teks peržengti per savo ego ir priimti nuomonę, kad kitas žmogus, kad ir kaip skiriasi nuo tavęs, gali būti teisus ir jo tiesa neturi kirstis su tavąja tiesa. Jos turi papildyti viena kitą. Tai puikus laikotarpis. Prie to taipogi mėginsime jus „pratinti”…

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *