Be kategorijos

Šviesos Legiono Valdovas

Aš esu Šviesos Legiono Valdovas.

Kiekvienas Valdovas turi savo paskirtį. Jūs ką tik susipažinote su Gailestingumo Dievu Sajumi, su Išminties Valdove San CHrit. Beribėje erdvėje yra daugybė Valdovų, kurie stebi žmogaus gyvenimą Žemėje. Tiesa, žmogus – tai tik galutinė išraiška subtiliosios gyvybės formos, kuri taip džiuginą Visatą. Žmogus gali įvertinti tik tai, ką mato. Mes galim įvertinti tik tai, ką matom, bet matyti Žemės gyvybės formą visumoje mums nėra problema. Žmogui tai problema. Kai į Žemės erdvę nusileidžia Išminties Valdovai, ar kiti Valdovai aukštesnės hierarchijos, tai tik tam, kad padėtų bendrai visumai: padėtų žmogui, kaip individui, padėtų jo nemirtingai sielai ir kartu padėtų pačiai tos gyvybės širdžiai – esybei.

Aš, Šviesos Legiono Valdovas, ir atėjau tam, kad padėčiau tavo sielai atsilaisvinti nuo žemiškojo atsiribojimo nuo visumos. Ką tai reiškia? Kiekvienas žmogus į Žemę ateina su savo žemiška paskirtimi. Jis gimsta tam tikroje šeimoje, tam tikru laiku ir su tam tikru karmos bagažu. Siela į Žemę ateina su užduotimis, kurios yra skirtingų lygmenų. Yra užduotys, kurias jos turi įvykdyti žemiškame lygmenyje ir yra užduotys, kurias jos turi įvykdyti aukštesniame energetiniame lygmenyje, nors pačios yra žemiškame įsikūnijime. Žmogus turi savo žmogiškus įsipareigojimus. Siela turi žmogiškus įsipareigojimus ir įsipareigojimus aukštesniam lygmeniui. Jūs, gyvendami Žemėje tuo pačiu metu egzistuojate tiek sielos, tiek esybės lygmenyje. Ir pasitaiko taip (kaip šiuo atveju), kad siela sąmoningai gali atlikti užduotis nematerialiame pasaulyje. Šis lygmuo jums nepažįstamas, bet tai nereiškia, kad jis neegzistuoja. Siela yra nemirtinga, ji visados gyvena. Tiek žmogaus kūnui mirus, tiek jam esant gyvam, siela egzistuoja savo lygmenyje. Kai žmogaus sąmonė atlaisvėja ir kūno energetika pasikeičia, yra galimybė žmogaus dėmesio energiją panaudoti tiesiogiai sielos lygmenyje. Tai nėra įsiklausymas į vidinį balsą ar dvasinis tobulėjimas. Šios užduotys priklauso prie sielos žmogiškų įsipareigojimų. O darbas sielos sąmoningumo lygmenyje, tai nauja pakopa žmogaus sąmonės vystymosi eigoje.

Mėginsiu apie tai pakalbėti paprasčiau. Kai Violeta buvo meditacijoje, ji matė, kaip perima kito žmogaus sielos įsipareigojimus ir ji buvo įsitikinusi, kad tai jos gyvenimo užduotys. Šias užduotis ji sėkmingai įvykdė (suformuota nuostabi komanda, suburtas nemažas skaitytojų ratas) ir tie perimti įsipareigojimai buvo grąžinti tam žmogui iš kurio buvo paimti. Bet jie grąžinti kaip įvykdyti – tiesiog atiduota ataskaita apie nuveiktus darbus. Kai pagrindinė žemiškoji misija atlikta sėkmingai, tada atsiranda galimybė atlikti sielos užduotis eteriniame plane. Čia jau prasideda nauja veikla. Aš, nusileidęs į jos žemiškąją erdvę, įsakiau priimti naujus įsipareigojimus, kurie kartu atitinka jos sielos aukštesnio lygio įsipareigojimus. Kodėl įsakiau? Nes tai Dievo valios išraiška. Siela nediskutuoja priimdama Dievo valią. Yra įsakymas ir yra įsipareigojimas tą įsakymą vykdyti. Prisiminkite, tik žmogus turi laisvą valią rinktis, siela tokios valios neturi, nes ją sudaro Dievo valia.

Violetos sielai buvo įsakyta pradėti darbą sielų lygmenyje. Ji gavo įpareigojimą suvokti tikrąją žmogaus struktūrą, suvokti visumą žemiškosios gyvybės formos ir dirbti sielų lygmenyje. Gal būt jums tai dabar atrodo labai painu, bet žinokit, kad tai Violetai, viskas taip pat painu. Ji negimė su žinojimu, kuris lengvai ir paprastai skleistųsi per ją. Ji gimė su ribota sąmone. Ji nuolat išgyvena sąmonės blokų persilaužimą. Bet kartu ji laužo tokius blokus, esančius kolektyvinėje sąmonėje. Juk šis tinklapis daugumai jūsų pakeitė požiūrį į gyvenimą, pakeitė ir patį gyvenimą. Ir tik todėl, kad vienas žmogus perlaužė savo suvokimo blokus. Ką reiškia veikla sielos lygmenyje, galėsite paklausti Violetos po pusės metų, kai ji tai bus suvokusi ir galės apie tai kalbėti.

Kodėl būtent Aš atnešiau tuos įsipareigojimus? Nes dieviškąją šviesą Aš saugau ir tik Aš turiu teisę padidinti jos kiekį materijoje. Gailestingumo Dievas Sajus turi teisę nuimti karmos dalį nuo sielos įsikūnijimo, neatsižvelgiant į karmos dėsnį. Aš turiu teisę įnešti dieviškosios šviesos galią į jūsų veiklą. Galios sustiprinimas suteikia galimybę žmogui pereiti į kitą energetinį lygmenį ir veikti tame lygmenyje, jį suvokiat žemiškuoju protu.

Iš Violetos reikalaujama dabar tik vieno dalyko: pamiršti bet kokį žinojimą kas yra žmogus, Žemė, Visata. Žmogus gyvena tam tikro suvokimo ribose, to iki šiol pakako. Pagal tą suvokimą ir vystėsi gyvenimas. Buvo įvairių kontaktuotojų, daugybę įvairių diktavimų apie nematomas jėgas ir neregimąjį pasaulį. Ir tai buvo dalis tiesos. Bet norint suteikti galimybę žmogui tapti tiesioginiu Visatos gyventojų, nebegalima žiūrėti į Visatą iš žmogaus pozicijų. Reikia ją suvokti iš tos pozicijos, kuri jau prieinama žmogui. Kadangi žiūrėjimo kampas keičiasi, tai keisis ir matymo horizontas. Žiūrint iš to kampo, žmogus bus betarpiškai susietas su visa savo struktūra. Neįmanoma bus vertinti žmogaus, be jo bendros struktūros. Bus imama žmogaus struktūros visuma, apie kurią jūs dar nelabai suvokiant, nors žinote, kad yra žemiškoji sąmonė, sielos sąmonė ir esybės sąmonė. Tai trys banginiai ant kurių stovi žmogiškoji struktūra, bet yra daugybė niuansų, kurie papildo tą struktūrą, apie tai ir bus kalbama vėlesniuose laiškuose. Ir nesvarbu, jei dalis skaitytojų tų laiškų nesuvoks. Paskleista informacija stiprės ir keis kolektyvinę sąmonę. Šiuo metu, tai labai svarbu. Jei Violeta įvykdys šią misiją, ji taps mano legiono nariu. Ir jos pagrindinė struktūra evoliucionuos į kitą lygmenį. Esate girdėję, kad Pakylėtieji Valdovai turi savo Mokytojus ir turi savo užduotis. Kai jas atlieka jie pakyla į aukštesnį energetinį lygmenį. Violeta nėra Pakylėtasis Valdovas, nes ji yra žmogus, bet jos struktūra persipina su Pakylėtaisiais Valdovais, kaip ir daugumos žmonių. Kai žmogus atlieka tam tikras užduotis, atsilaisvina siela, atsilaisvina esybė ir atsilaisvina grynoji esmė. Ir tik ta esmė gali tapti mano legiono nariu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *