Be kategorijos

Vibracijų kaita

Tavo likimas formuojasi tam tikrame žvaigždyne. Jame gali atrasti atsakymus kas buvo, yra ir bus. Nebūk skeptikė. Pažinimas reiškia galimybę išgyventi. Tu atėjai į žemę su žvaigždyne suformuota idėja. Tavo mintis (kaip ir kitų) keičia ne tik tavo, kaip žmogaus gyvenimą, bet ir Visatos. Mūsų pagalba tu gali gauti žinias. Tik problema, kad viską suasmenini ir sureikšmini. Ne tam žinias gauni, kad patenkintum savo ego, o tam, kad įsilietum į Visatos virsmą ir prisijungtum prie „baltųjų magų”, kurie siekia išsaugoti gyvybės darną Visatoje. Nebereikia Visatai užkariautojų, o jų tokių yra pilna. Ir ne visi NSO, pasirodantys Žemėje, yra taikūs. Yra ateinančių su mirties – sunaikinimo- tikslu. Sunaikinimu amžiams. Tavo tikslas susisiekti su Visatos prižiūrėtojais ir formuoti išlikimo idėją. Žmogaus energija yra ypač stipri, (tai jau žinai)  nes Dievas sukūrė žmogų ir suteikė teisę jam kurti Visatą. Visata yra beribė. Ji telpa į kaštono kevalą ir, kartu, aprėpia begalines erdves. Tavo, kaip žmogaus, gyvenančio Žemėje, tikslas yra nuolat skleisti vibracijas, skatinančias naujumą, išvalymą, gražumą. O konkrečiai, tai tavo užduotis viską išgyventi savyje. Jeigu tu sugebėsi suvaldyti savo emocijas, troškimus, nuoskaudas ir kitas blogas ypatybes, tada tai sugebės ir kiti. Prasivalo blokai. Energetiniai dariniai, egregorai silpsta. Turi skleisti teigiamą energiją per save. Ne teoriškai, o praktiškai. Kiekviena emocija turi būti atpažinta ir išgyventa. Kai ją atpažini ir su ja susitvarkai, ją paleidi. Apsivalai. Tada energijų srautai tekės pro tave, kaip pro skaidrų indą ir jos neužklius už tavo neigiamų (ar labai teigiamų) emocijų. Turi būti emociškai švari, tolerantiška, rami, pasitikinti savimi ir tikinti Dievu. Tavo žinios įgaus kitokį pobūdį ir galėsi įtakoti aplinką. Jei nebūsi „švari”, tai įtaka bus klaidinga. Mes žinome, kad gali išmokti būti švari. Tik tai nereiškia,kad reikia tapti „davatka”. Svarbu išmokti atpažinti savo jausmus ir su jais susitvarkyti. Tu turi nusiraminti, viskas yra sekama, kiekvienas tavo pasiruošimas žengti pirmyn, yra užfiksuojamas ir duodama parama. Sugebėjimai. Mokykis iš savęs ir savo aplinkos. Tu turi ją suprasti ir pažinti. Taip įgausi pasitikėjimą savimi. Visas pamokas turi padaryti pati. Mes visada duodame daugiau nei gali paimti. Tad mėgink suprasti kas ir kodėl vyksta. Ir džiaukis išsiaiškinusi.
Leonardas da Vinči tuo ir didis, kad jis daug dirbo, daug išmoko, daug suprato, daug kūrė. Ir visai nesuko galvos dėl to, kad jo išradimai nesuvokiami jo kartos žmonėms. O tu tuoj ieškai prasmės. Taip nereikia elgtis, nes pažinimas tik prasideda ir negali vertinti, ko dar nepažįsti. Jeigu kyla abejonių dėl savo suvokimo galios, tai galime atsakyti – suvokimo galia yra beribė. Kiekvieną kartą kažką naujo suprasdama, tu pajusi savo suvokimo galios ribas. Juo daugiau žinosi, tuo aiškiau suprasi, kad nieko nežinai. Erdvė pilna informacijos. Jos susisteminti proto pagalba neįmanoma. Nes informacija yra begalinė – į vieno žmogaus ribas nesutalpinsi. Kad ir koks genijus būtum, visos Visatos informacijos neperduosi žmonijai. Kiekvienas žmogus kuria savo informaciją, kuri įsijungia į Visatos klodus. Tik ji erdvėje grupuojasi: kas laikosi „aukštesnėje” erdvėje, kas „žemesnėje”. Ir nuo žmogaus priklauso, iš kur jis semiasi informacijos. Jo sąmoningumui augant, atsiveria galimybė informaciją gauti iš „aukštesnių” klodų. O ten informacija yra nauja daugumai žmonių. Tai, ką suvokia dauguma žmonių, tai nereiškia, kad yra vienintelė tiesa. Todėl daugelis nepripažįsta mokslų apie žmogaus energetiką, apie subtilesnių būtybių egzistavimą, apie išminties klodus. Todėl suprask, visados jausis suvokimo galios ribos. Bet visada stenkis tas ribas peržengti. Žinios ateina tik tada, kai žmogus pajėgus jas priimti. Ir ne anksčiau. Tu, kaip ir visi kiti, vystaisi individualiai. Kiekviena tavo patirtis skirta tavo suvokimui praplėsti. Turi tik prisiminti: svarbiausia mokyti save, auklėti save, stebėti save. Pats geriausias mokytojas – tai tu pati. Niekas kitas neišgrynins tavo jausmų, neatskleis tavo ydų, kaip tu pati. Tu žinai slapčiausias savo mintis ir žinai, kaip su jomis elgtis. Subtilusis pasaulis yra nuostabus. Tu, susipažindama su dvasios mokytojais, tik atskleidi užuolaidas į subtilųjį pasaulį. O ten gyvenimas vyksta nuostabiai, įdomiai, prasmingai, džiugiai. Subtilusis pasaulis pasiruošęs tau atsiverti, jeigu tu savęs nepavesi, neapsileisi, neatmesi gaunamų žinių. Brangink gaunamas žinias. Visatos išmintis tau dovanoja po kristaliuką savęs. Kad suprastum gaunamą išmintį, ji turi rasti atgarsį tavo širdyje ir prote. Kristaliukai ir padeda tą išmintį lengviau perduoti tau, tavo protui, tavo širdžiai. Ateities šviesa atsispindės dabartyje

Dievas sukūrė virsmo energiją. Su jos didėjimu, stiprėjimu- stiprėja Dievo energija. Toks jau dėsnis. Nei žmogus, nei dvasiniai vadovai niekada nepranoks Dieviškos idėjos. Ji yra visagalė, visaapimanti. Žmogus yra nuostabus tuo, kad idėja yra kuriančioji. Pats žmogus nėra svarbiausias elementas Visatoje. Svarbiau yra tai, ką vadiname siela. Ji turi galimybę egzistuoti tiek sąmoningame materialiajame pasaulyje, tiek ir amžinybėje. Ši „ląstelė” pajėgi sukaupti daug informacijos ir ja pasidalyti su Visatoje egzistuojančiomis energijomis, ląstelėmis.  Dvasiniai vadovai – tai tiltas, padedantis žmogui susisiekti su kitu pasauliu. Jie  reikalingi, kad nepaklystumėte, kad padėtų suvokti sielos kelią, kad padėtų sielai išsireikšti amžinybėje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *