Be kategorijos

Visada yra tinkamas laikas save keisti

     Kiekviena žmogaus kūno ląstelė nuolat atsinaujina. Kiekviena siela, ateidama į įsikūnijimą – atsinaujina. Kūrėjas suformavo tokią galimybę – nuolat atsinaujinti. Žmogaus mintis taip pat turi galimybę atsinaujinti. Žmogus gali daugelį metų gyventi pagal vienus savo įpročius, vieną supratimą, bet gali bet kokiu momentu atsinaujinti ir pakeisti savo vertybes, savo įpročius. Žmogus nėra įstatytas į rėmus, jis yra kūrybingas ir jo mintys gali nuolat atsinaujinti, bei keisti savo gyvenimo būdą. Viską stabdo tik karma. Ji apsunkina žmogaus gyvenimą ir sulėtina jūsų minčių realizaciją. Kai žmogus atsilaisvina nuo negatyvios karmos, jo minties greitis tampa didesnis, suvokimas aiškesnis ir minties realizacija greitesnė.

Subtiliojo pasaulio gyvybės formų minties greitis prilygsta jūsų šviesos greičiui. Ir ta mintis ne tik mintis, bet automatinė realizacija. Su mintimi iš karto eina ir veiksmas. Jeigu pagalvotum, kad nori būti mėnulyje, tai gyvenant subtiliajame pasaulyje – jau ir būtum mėnulyje. Ten nėra apribojimų. Bet turi būti aiškus suvokimas ko norėti ir kokių pasekmių gali sulaukti nuo realizuotos savo minties. Jūsų žemiškasis gyvenimas pradeda susilieti su subtiliuoju pasauliu. Vadinasi, ten esančios gyvenimo taisyklės taps jūsų gyvenimo norma. Ir jūs turite išmokti suvaldyti savo mintis, nes realizacija bus momentali. Ką pasiektumėte su dabartinėmis mintimis? Chaosą, pasaulis sugriūtų, nes vieni kitus išnaikintumėte per 10 minučių.

Kol neišmoksite sąmoningai gyventi – neįmanoma atverti vartų į subtilųjį pasaulį. Bet numatytas virsmas vis tiek turi realizuotis ir jūs turite išmokti valdyti savo mintis ir gyventi sąmoningai kiekvieną minutę. Kol kas tai utopija. Sąmoningumas reiškia, kad tu kiekvieną sekundę žinai ką mąstai, kodėl taip mąstai ir už kiekvieną mintį prisiimi atsakomybę. Jeigu atsikeli ryte nepatenkintas (gal sapnas buvo blogas, gal pagalvė kieta) ir tavo mintys būna piktos, liūdnos, ar greitai atsilaisvinate nuo tokių minčių ir sukuriate džiaugsmingą, ramią minties formą? Iš tiesų, jūs puikiai žinote, kad valdyti savo minčių nemokate. Galite suvaldyti esmine mintį, kuri aiškiai apčiuopiama, bet daugybė minčių gyvena tarsi fone. Jos nuolat praplaukia, suformuoja tam tikrą dienos vibraciją ir tu nesupranti, kodėl taip nesiseka tą dieną. Nes fone egzistuojančios mintys turi tokią pačią realizacijos galią, kaip ir pagrindinės mintys. Pavyzdžiui, dirbate darbe prie projekto, visos mintys tik ten, bet fone plaukioja mintys: nervina, tas kolega, pykstu ant vyro, nes šuns nepavedžiojo, baiminuosi dėl vaiko, kaip jam seksis mokykloje, nerimas, ar tėvų sveikata nepablogės ir t.t. Dirbate prie projekto, atrodo, visos mintys kūryboje, o fone plaukioja nerimastingos, piktos, liūdnos mintys ir jos formuoja tavo aurą. Jos formuoja vibracijas, kurios pritraukia tokias pačias aplinkos vibracijas ir tu jau gyveni žemų virpesių pasaulyje, nors, atrodo, dirbai kūrybingai, net gerą darbą. Foninės mintys tau neleidžia pakylėti savęs. Todėl ir reikia būti nuolat budriam ir sąmoningam, kad foninės mintys negriautų jūsų gyvenimo ir nekurtų karmos.

Karma slegia ir slopina jūsų minčių realizacijos jėgą, vadinasi, slopina ir Žemės virsmą. Pati Žemė milijonus metų švytėjo savo šviesa, švytės ir toliau, bet žmogus gali pritapti prie to švytėjimo, bet gali susiformuoti sau pragarišką gyvenimą ir gyventi nuolatinėje baimėje, liūdesyje, pyktyje. Pasaulis yra dualus. Jame yra tamsa ir šviesa, gėris ir blogis. Bet žmogus visados gali rinktis kaip jam gyventi. Jis gali gyventi tose pačiose situacijose kaip kitas žmogus, bet vienas bus laimingas, o kitas gali būti nelaimingas. Vienas matys, kad tai kas bloga yra suvaldoma ir galima ramiai ir gerai toliau gyventi, kitas matys tik tamsiąją pusę ir nuo savo minčių įsivarys sau ligą, baimę ir gyvens savo negatyvume. Tada jam pasaulis atrodys blogas. Bet pasaulis nėra blogas, tik tavo mintys jį gali apgaubti tamsiu atspalviu ir paversti jį amžina kančia.

Bet žmogus nuolat atsinaujina, jo mintys gali atsinaujinti ir jis gali keistis. Jis gali keistis bet kurią minutę, jeigu tik priims tokį sprendimą ir patikės savimi, patikės tuo, kad išorinis pasaulis, kuriame jis gyvena, vis tik priklauso tik nuo jo minčių, nuo jo sukurtų baimių, nuo jo egoistinių troškimų. Tik save pakeitus, galima išbristi iš tos nuolatinės tamsos ir nuolatinio skausmo.  Per ilgus metus jūs sugebate susiformuoti tokią sudėtingą karmą, kad jūsų mintis praranda realizacijos greitį, todėl pokyčiai neatsiranda per vieną naktį. Reikalingas nuolatinis darbas su savimi, su savo gebėjimu sąmoningai gyventi ir reikalingas tikėjimas tuo dėsniu, kad tik nuo jūsų priklauso jūsų gyvenimas. Ar lengva save keisti, kai visą gyvenimą mokėjai tik vadovauti ir nurodinėti kitiems, jei visados leidai save valdyti savo pykčiui? Tikrai sudėtinga, įpročiai stiprūs, suvokimas ribotas, bet esant siekiui – viskas įmanoma. Tik nusižeminkite, atsikratykite savojo ego ir pasaulis keisis. Ego yra didžiulis, jo perlipti neįmanoma, galima tik nusižeminti ir įeiti į tą erdvę, kur ego neegzistuoja, kur jam nėra kas veikti ir toje erdvėje daryti teisingus pasirinkimus, toje erdvėje susivokti savo mintyse ir mokytis gyventi teisingai. Ne prieš kitus nusižeminti, o prieš save, prieš Dievą. Kiti žmonės neturi įtakoti jūsų pasirinkimų, nes jūs gyvenate savo gyvenimą ir turite išmokti patys priimti sprendimus ir už juos atsakyti, o ne gyventi pagal visuomenines normas, ar „ką kaimynas pasakys“. Išmokę priimti teisingus sprendimus niekados nepakenksite kitam žmogui. Jūs gyvensite savo erdvėje ir ta erdvė gali visai nesusikirsti su kito žmogaus erdve, nors gyventumėte arti vienas kito. Pasauliai prasilenkia vibracijų lygmenyse. Jeigu gyvenate tame pačiame vibracijų lygmenyje, tai nuolat susikirs jūsų keliai ir nuolat teks bendrauti, o jeigu vibracijų lygiai nevienodi, jūsų gyvenimai tarsi prasilenkia. Jeigu tave kitas žmogus užgauna – tai į jo vibracijų lygmenį iš karto patenki. Tereikia išreikšti nepasitenkinimą, susierzinimą ar gailestį – ir tu jau jo vibracijų lygmenyje, jūsų pasauliai susikerta. Atsiduri jo suformuotame „pragare“. Todėl nuolat ir mokome savikontrolės, savidisciplinos ir gebėjimo išbūti ramybės būsenoje, kad ir kas vyktų jūsų pasaulyje. Jūs bet kokiu atveju gyvenate iliuziniame pasaulyje, tai bent gyvenkite laimingame pasaulyje. Pyktis, baimė, neapykanta – tai taip pat iliuzija ir jai nereikia duoti pirmenybės. Laimė, meilė, džiaugsmas, kūryba yra arčiau realiojo pasaulio, tai rinkitės tą pasaulį, kuris labiau padės save pažinti, save atrasti ir save kurti savo minčių ir jausmų pagalba.

Gailestingumo Dievas Sajus

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *