Be kategorijos

Vystymosi branda

Aš, Abraomas Linkolnas, ateinu į jūsų erdvę pokalbiui apie Visatos energijų įtaką žmogui ir žmogaus įtaką Visatai.

Žmogus nėra vienas, atskirai gyvenantis individas, apsiribojęs nuo aplinkos. Kad ir kokį uždarą gyvenimo būdą gyventum, vis tiek tu įtakoji aplinkinius ir tave įtakoja aplinka. Vadinasi, neįmanoma žmogui gyventi, nesidalijant ar nesikeičiant savo energija. Tu apie kažką mąstai – vadinasi tam atiduoti energiją. Apie tave kažkas mąsto – tau atiduoda energiją. Tu mąstai apie Dievą – jis tave sustiprina, mąstai apie šventuosius, apie  angelus – jie tave sustiprina.

Mintys, jausmai yra materialūs. Jie įtakoja tą, kam jie skirti. Tai materialios energijos dalelytės ir jos teka tam tikrais kanalais. Šie kanalai būna užsiblokavę, būna atviri ir būna labai stiprūs. Tada žmogaus mintys pasiekia ir labai toli esančius žmones. Tu skaitai knygą ar straipsnį – vadinasi energetiškai susijungi su autoriumi. Tu domiesi kažkurio žmogaus gyvenimu – tu energetiškai su juo susijungi. Ir į save įleidi jo energetiką. Todėl reikėtų atidžiau pažvelgti į tai, ką iš tikro skaitote (tiek knygos, tiek informacija internete), ką žiūrite, ko klausotės. Jūs taip susiliejate su kito žmogaus energetika. Jeigu jūsų energetika susilieja, jūs į save įleidžiate jo energetiką, o savąją jam atiduodate. Vadinasi, tampate tuo, su kuo bendraujate. Taip jūs, atrodo, nieko blogo neveikdami, savo energetiką sužeminate. Galite ją ir paaukštinti tinkamai pasirenkant kuo domėtis. Domėkitės kultūra, menu, domėkitės išradimais, filosofais, mąstytojais. Yra daugybė būdų, kaip netiesiogiai pakelti savo vibracijų lygį. Skaitykite Šventą Raštą (jeigu jums tai priimtina), skaitykite Pakylėtųjų Valdovų laiškus, klausykitės geros muzikos. Visa tai pakelia vibracijas. Žmogus negali egzistuoti vienas. Nes jis yra energija. Energija juda ir sąveikauja su kita energija. Kad ir kaip apribotų save žmogus, jis vis tiek sąveikauja su aplinka. Vadinasi bendravimas, tarpusavio santykiai – tai labai svarbi žmogaus išraiška. Esminė išraiška. Ne namo pastatymas ar vaiko užauginimas svarbiausia užduotis.

Svarbu tinkamas bendravimas su aplinkiniais. Ir tas bendravimas turi atspindėti Dievo energiją. Tai yra, turi būti pagrįstas Dievo tiesa ir meile. Kas yra Dievo tiesa ir meilė teks aiškintis nuolat. Nes nuolat kinta jūsų suvokimas. Ir tie  patys žodžiai įgyja kitą reikšmę, prasmę. Taip žmogus nuolat bendrauja su aplinka. Su artima ir tolima aplinka. Artima – tai tave supanti aplinka. Tolima – tai aplinka, kurią tu pasieki savo nematomais, subtiliais energetiniais kanalais. Juo energetinis kanalas švaresnis ir praleidžia subtilesnę energiją, tuo plačiau jis išsiskleidžia Žemės erdvėje. Ir tuos kanalus gali pajusti kiti žmonės, kurie nieko nežino apie tave ir tu apie juos nieko nežinai. Bet sąveika gaunasi. Tuo labiau, kad kituose įsikūnijimuose bendravai su  kitais žmonėmis, o ryšiai tai liko. Juo senesnė siela – juo daugiau ryšių. Ir juo labiau sugebi išskleisti subtiliąją energiją, tuo daugiau kitų sielų ji pasiekia ir įtakoja. Jeigu tu, kažkada pradėjai skaityti Tatjanos Mikušinos užrašytus Pakylėtųjų Valdovų laiškus, tai tie energetiniai srautai pasiekė tave. Išjudino tavo virpesius ir tau, darant teisingus pasirinkimus, sustiprėjo tavo energetinis laukas į kurį galime įžengti ir mes, energijos, norinčios ir galinčios padėti sielai, esančiai įsikūnijime. Juk mes esame viena. Tik vieni esame įsikūnijime, kiti subtiliajame pasaulyje. Bet, atsiveriant galimybei bendrauti, nebėra didelės atskirties tarp materialumo ir nematerialumo. Energijų ryšiams nėra sienų. Tik gali būti energetiniai užsiblokavimai arba tiesiog, brandos stoka. Ne visi žmonės pajėgūs bendrauti su Pakylėtaisiais Valdovais tiesiogiai. Bet tai tik dėl brandos stokos ir dėl neteisingų pasirinkimų. Užprogramuota, kad visi, esantys įsikūnijime vienu ar kitu momentu pajėgs bendrauti su nematerialiuoju pasauliu tiesiogiai.

Tai štai, energetiniai ryšiai egzistuoja tarp žmonių, esančių įsikūnijime, tarp žmonių ir sielų, kurios yra neįsikūnijime. Tarp žmonių ir subtiliųjų energijų, kurios yra aukštesniame energetiniame lygmenyje, tarp žmogaus ir Dievo. Ateis laikas, kai šie ryšiai dar labiau prasiplės ir atsiras bendravimas su kitų civilizacijų atstovais ir su kitomis struktūromis. Bet tam reikalinga branda. O ji ateina su laiku, su teisingais įsikūnijimais. Vystymosi branda – tai įsikūnijimo vertinimo kriterijus. Jeigu nesuformuoji brandos – tavo įsikūnijimas bevertis. Turi daug savo energijos panaudoti klaidoms ištaisyti – karmai atidirbti. O kai sukauptos energijos mažai, tai sąmoningumas bus žemas. Suvokimas neleis suprasti Dievo tiesos. Siekite sielos brandos ir pasiruoškite kitam įsikūnijimui jau dabar. Nėra atskirų gyvenimų.

Yra vientisas vystymosi kelias. Sėkmės jums visiems, einantiems suvokimo link.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *