Be kategorijos

Žemų vibracijų išjudinimas

Sveika, čia Izantropas.

Noriu pakalbėti apie galimybę žmogui pažinti savo gyvenimą. Žmogaus žema energetika neleidžia pažinti, pajusti tikrojo gyvenimo. Todėl žmogus dažnai jaučia nusivylimą, nepasitenkinimą tikruoju savo gyvenimu, dingsta prasmė vardan ko gyventi, jaučiamas skausmas ir liūdesys. Tokios mintys susiformuoja žemame energetiniame lygmenyje, bet tik žmogus pajėgus tą lygmenį pakeisti. Pakilus energetiniam  lygmeniui, žmogus pradeda matyti paprastus, nuoširdžius gyvenimiškus dalykus: vaiko šypsena, saulės šildantis spindulys, geri santykiai, graži gamta. Liūdesys, jei ir užpuola, bet nebežeidžia viso mąstymo, visų jausmų. Ir tai yra gerai, bet žmogaus vystymasis, kaip tornadinė spiralė kyla aukštyn. Ir kildama vibracijų lygmenyje, pakelia žmogaus sąmoningumą į aukštesnį lygį. Žmogus jaučia kūrybos malonumą. Gyvenimo kūrybos malonumą. Pajaučia davimo – gavimo principo veikimą. Ką atiduodi, tą ir gauni. Gali džiaugtis, atiduodamas meilę ir šilumą, nes ji netikėtai (ar tikėtinai) grįžta atgal ir tave sušildo. Gali pajausti bendravimo malonumą. Niekas nesukurs geresnės atmosferos, kaip vienas kitą suprantantys ir palaikantys žmonės, kurie skleidžia švelnų supratingumą ir šilumą. Žmogus išskleidžia vibracijas pats. Ne mes įtakojame jų kilimą ar kritimą. Žmogus savo mintimis, jausmais ir elgesiu suformuoja vibracijas: aukštas arba žemas. Žmogus gyvena tame vibracijų lygmenyje, kurį pats susikuria arba leidžia įtakoti kitų žmonių sukurtam energetiniam laukui.

Atsispirti „rudeniniam“ liūdesiui galima tik suvokus, kad tai yra laikina būsena ir ją įmanoma pakeisti. Tik neleiskite tam liūdesiui visai save suvaržyti. Ar padeda vaistai? Atleiskite, tai ne problemos sprendimas, tai tik problemos sprendimo atitolinimas. Kai kada ir tai išgelbėja gyvybę, bet tik tuo atveju tie vaistai ir reikalingi. Bet kol jie nepažeidžia mąstymo, jų reikia atsisakyti ir keisti savo gyvenimo įpročius. Ieškokite šviesos kituose santykiuose, kitoje aplinkoje, pabūkite daugiau gamtoje. Atsirinkite su kuo bendrauti: ar žmogus įneša sumaištį į širdį, ar ją apraminą. Kalbu apie tai, nes daugeliui žmonių liūdna, sunku, bet visados prisiminkite – tai nėra amžina, tai jūs galite pakeisti, tai jūsų jėgoms. Jūsų jėgoms pakelti vibracijas, o jas pakėlus, keisis gyvenimas.

Energetinės bangos turi didžiulę įtaką žmogui, nes žmogus taip pat sudarytas iš energetinių srovių. Vienos jų cirkuliuoja horizontaliai – tarp žmonių, kitos vertikaliai – tarp žmogaus ir aukštesnių jėgų (aukštesnio sąmoningumo gyvybės). Susitvarkyti horizontalų lygmenį privalote jūs, mes galime padėti, jei to norite ir neabejojate mūsų egzistavimu. Kai abejoji, tai energetika krenta ir nesi pajėgus matyti „aukščiau“. Tas „aukščiau“ tarsi išnyksta. Kaip kad galėtų išnykti ir žemų vibracijų lygmuo, jei žmogus pajėgtų suvaldyti savo troškimus ir pakeistų įsitikinimus.

Vakar vyko seansas, kai susiformavo didžiulis energetinis kamuolys ir per jį į Žemės erdvę atėjo aukšto lygio sąmoningos energijos. Jos pasklido Žemės erdvėje. Viskas vyksta per žmogaus sąmoningumą. Sąmoningumo dėka keičiasi energijų lygis, sąmoningumo dėka per žmogaus energetinį kanalą į Žemės erdvę nusileido „kamuolys“ įvairių energijų. Brolio energetinis lygmuo leido suformuoti stiprų energetinį kanalą, kuriuo pasinaudojome mes ir suformavome komandą energijų, galinčių išjudinti Žemės žemą energetiką. Žemei laikotarpis bus sunkus. Jeigu kažkada kalbėjome, kad bus reikalinga jūsų ramybė, prasidėjus chaoso laikotarpiui, tai galiu pasakyti, tas laikotarpis atėjo. Žemę apgaubė stiprios energijos, jos „virpins“ žemas vibracijas. Žmonėms tai suteiks skausmo, bet suteiks ir didžiules galimybes. Žmogaus minties galia sustiprės. Jeigu jis norės keistis, norės gyventi – jis turės galimybę išgyventi sugreitintą karmos atidirbimo procesą, jis greičiau apsivalys nuo savo suformuotų blokų ir gaus naujų žinių, naujų potyrių. Žemų vibracijų išjudinimas iš tikrųjų yra skausmingas procesas. Pagalvokite, jeigu žmogus neteisingai mąstė – jo energetikoje susiformavo blokai – juos judinant sustiprės psichologiniai išgyvenimai. Bet jeigu tie blokai jau „nusėdę“ į kūną, tai suaštrės ligos. Ir ne vaistais šią padėtį išgelbėti. Žinoma, daktarų pagalba visados reikalinga, bet ji turi būti proporcingai lygi žmogaus savarankiškam apmąstymui savo elgsenos, savo įpročių atsisakymų, savo vertybių perkainavimui. Žmogus dirbs ta linkme – ligos išnyks be pasekmių (ir gydytojai padės). Nedirbs – anksčiau ar vėliau liga progresuos. Ir tai nebus vien tik kūno mirtis, tai bus sielos mirtis, kai kada net esybės sunaikinimas. Žmogui rinktis. Procesas prasidėjo ir ne žmogui jį sustabdyti. Žmogus gali arba prisitaikyti ir kilti, arba kovoti ir žūti. Čia žmogaus laisva valia rinktis. Keistas laikotarpis prasideda: vidinės sumaišties ir chaoso laikotarpis. Vienos vertybės nebeturės prasmės, kitų žmogus nesugebės susiformuoti ir pritaikyti prie savojo ego, nes siela neleidžia formuoti vertybių, kurios tenkintų ego užgaidas. Vidinė kova, nesusigaudimas situacijose, beviltiškumas. Žemos vibracijos bus judinamos ir išjudintos, bet pasekmės labiau reikšis ne per gamtos kataklizmus ar katastrofas, o per žmogaus išgyvenimus. Žemų vibracijų judinimas eis tiesiogiai per žmogaus širdį ir protą. Tik sąmoningas žmogus gali kelti vibracijas, gali žemas pakeisti aukštomis. Todėl ir procesas vyks per žmogų. Asmeniškai. Nebus nei vieno, kurio neužgautų šis procesas ir nesvarbu ar tu Arabijos princas ar Indijos lūšnyno gyventojas, ar eilinis europietis, besimėgaujantis gyvenimu. Energijos lies visus. Tik ne visi vienodai jaus šį procesą. Juo švaresnis žmogus, juo lengviau šis procesas praeis. Atvirkščiai. Jis pajus didžiules savo galimybes, jis labiau vertins gyvenimą, jis pajus geresnius jausmus, nei galėjo pajusti lyg šiol. Atsivers vaikų kūrybiškumas, žaismingumas, išmintingumas.

Problema tik ta, kad procentaliai žemas vibracijas skleidžiančių žmonių Žemėje yra daugiau, nei aukštas. Bet yra didžioji dalis žmonių, kurie tik bus truputi išjudinti, sužadinti greičiau priimti sprendimus. Jiems šis procesas taip pat gali atnešti mažas pasekmes, jei jie sugebės įsiklausyti į vidinį balsą ir pagal jį gyventi. Mes norime išmokyti žmones būti laimingais. Pasistenkite ir jūs. Ar tikrai dirbate tai, kas patinka, ar tikrai turite mėgiamų pomėgių, ar tikrai dovanojate artimiesiems savo nuoširdžią meilę? Ar mokate vertinti gaunančias dovanas (meilę, atvirumą, supratingumą). Išmokite viską vertinti pagal sielos prizmę: kokias energijas skleidi pats ir ką gauni iš kitų. Materialumo prizmė čia nebegalioja. Joks turtas neatneš naudos, jeigu jo gavimo metodai neina per širdį ir protą. Svarbu kokią energiją naudojate formuodami materialųjį turtą: kuriančią ar griaunančią. Jei „namą“ pastatysi ant griaunančios energijos pagrindų, tai tikrai tas „namas“  kažką sugriaus. Tik kiek tai svarbu bus iš tikrųjų tau? Gal sugriaus šeimos santykius, gal sveikatą, gal neteksi tai, kas tau svarbiausia? Todėl, pradėdami kurti, pažiūrėkite kuo remiatės: griaunančiąja ar kuriančiąja energija. Ar tai atitinka dieviškosios išminties kriterijus ar neatitinka? Vidinė etika būtina visuose darbuose. Tinkama motyvacija būtina darbuose ir santykiuose. Tai pagrindiniai kriterijai. Būkite laimingi, siekite savitumo, įvairiapusiškumo, nuoširdumo ir švelnumo. Su meile.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *