Be kategorijos

Žmogaus „ėjimas” į bendrąją Erdvę

Aukščiausias protas yra begalinis. Jo valioje kiekvienas Visatos virptelėjimas, bet visur yra tvarka, yra priežastis ir pasekmė. Kiekviena gyvybė turi išgyventi savo tikslą, kiekviena energija turi save išreikšti. Milijonus metų (pagal žmogų) mes gyvename santarvėje, truputi, tarsi snūduriuodami. Šiuo metu įvyko tam tikri sudrebinimai visos erdvės (tikslo pasakyti negaliu), bet žinau, kad reikalinga prisitaikyti prie naujų sąlygų. Ne tik žmogui, bet ir visoms nematomo pasaulio struktūroms. Vyksta sumaištis, bet ne chaosas. Tiesiog yra kiti reikalavimai, kiti nurodymai. Tame tarpe ir žmogui suteikiami didesni įgaliojimai. Žmogus ruošiamas priimti į bendrą erdvę su savo sąmone. Su siela bendraujame, žinome jos tikslus, veikimo galimybes ir pasekmes. Bet sąmonė nėra valdoma kažko kito, išskyrus žmogaus. Todėl norisi žmogų supažindinti su atsakomybe ir galimybėmis. Tiesa, kolektyvinė sąmonė yra filtruojama, valoma, bet joje vis tiek per daug neatitikimų bendrai tvarkai. Norisi, kad žmogus pats per savo sąmonę grynintų kolektyvinę sąmonę. Atrodo, nieko nesupranti? Niekis, suprasi vėliau J.  Kolektyvinė sąmonė saugo žmonijos patirtį, suvokimą, tobulėjimo eigą. Bet ta, tobulėjimo eiga pradėjo strigti. Reikalingas tikslinis žmogaus įsikišimas. Kolektyvinė sąmonė, įeidama į Erdvę, išryškins tam tikras energijas. Ji susilpnins vienas energijas, sustiprins kitas. O reikalinga harmonija. Kolektyvine sąmone (kai ji bus Erdvėje), galės pasinaudoti kitos gyvybės struktūros. Žinoma, kolektyvinė sąmonė nėra pajėgi padaryti žalos Visatai, bet žmogus gali dabar įnešti tam tikrus pakitimus į savo mąstymą ir kartu, tinkamai pasiruošti  atsiverti Erdvei. Paprasčiausias paaiškinimas būtų – reikia pakelti vibracijas kolektyvinės sąmonės. Žmogui reikia priimti į savo mąstymą, galimybę bendrauti su nematomuoju pasauliu. Mes tapsime „viena”. Nebebus išskirtinumo, bendrausime kaip lygūs su lygiais. Bet tam reikalingas žmogaus tolerantiškumas, pagarba, noras bendrauti ir gilinti žinias. Tai niekaip nesusiję su materialiuoju pasauliu. Jis nyksta. Traukiasi. Žmogus gyvens kitokioje erdvėje ir gyvenimo būdas bus kitoks. Įeisite į bendrąją erdvę. Jums atsivers visos energijos, pradėsite jausti kitokius išgyvenimus, kurių dabar negalėtumėte net aprašyti. Bus kitoks bendravimo stilius, o ką jau kalbėti apie gyvenimo prasmę ir tikslus. Jie visiškai nebus panašūs į dabartinius materialiuosius tikslus. Nebus ego, nebus valdžios ir turto troškimo, nebus baimės siekimo, apgaulės. Saviraiška turės kitą kryptį. Pirmiausia, reikės prisiderinti prie naujų pokyčių…(ir ne kiekvienam tai lengva padaryti). Keisis suvokimas, o jūs, žmonės, vis tiek viską turėsite suprasti per savo sąmonę. Situacija keisis iš esmės, o sąmonė lieka ta pati. Nes jūs, žmonės, pereinate į kitą lygmenį su savo sąmone.  Nežinau kaip bus su kūnu, nors tikslas yra nepažeisti kūno sandaros. Turiu nulenkti galvą prieš žmogų, jeigu jis sugebės taip prisiderinti prie pokyčių – viską ramiai priimti į savo sąmonę ir nesusinaikinti. Reikės pakelti vibracijas ne tik energetiniu požiūriu, bet ir materialiuoju. Keisis DNR, įsives dar vienas (ar keletą) DNR kodų, leidžiančių žmogaus kūnui prisiderinti prie naujos aplinkos. Šis „bandymas” sudėtingas, bet tokia Dievo valia. Jeigu yra toks „bandymas”, matyt Dievas numato teigiamą virsmo eigą ir baigtį. Viskas keičiasi, o sąmonė išlieka su savo prisirišimais, troškimais, viltimis. Turėsi išbraukti iš savo žodyno tuos žodžius ir pakeisti juos naujais: žinios, suvokimas, prisitaikymas, tikėjimas. 

Žmonėms teko ypatinga dovana – keisti Visatos vystymosi eigą. Viskas yra susieta tarpusavyje, viskas vystosi savo linkme. Ir žmonija  eina „savo keliu”. Atlaisvėjusi žmogaus sąmonė perteikia informaciją į mūsų energetinį lygmenį. Žmogus gali tą lygmenį pakeisti, atsiuntęs savo minčių energiją. Tai įsiliejimas į bendrą virsmą. Šioje virsmo dalyje yra svarbu išlaikyti švarią sąmoningą mąstyseną. Sąmoningas mąstymas yra daug didesnė jėga nei žmogus dabar tai supranta ir įvertina. Sąmoninga mąstysena – tai pasirinkimas, tai kūryba, tai Dievo siekio išraiška. Sąmoninga mąstysena gali peržengti visas ribas. Žmogus pajėgus bendrauti su visa Visata. Jam netrukdo nei laikas, nei atstumai, nei tolis. Trukdo tik suvokimo ribotumas. Lavinkite vaizduotę. Priimkite naujus vaizdinius. Priimkite galimybę bendrauti su energijomis. Mes norime pasakyti, kad žmogus bendrauja ne tik su žmonėmis, angelais, dvasiniais vadovais, bet ir su energetinėmis struktūromis. Vyksta susiliejimas. Tai ne tik tavo biolauko įsiliejimas į mūsų struktūras, bet ir atvirkščiai. Mes per tavo biolauką, per tavo mąstymo energiją, įsiliejame į Žemės erdvę. Tai abipusis susiliejimas ir pažinimas. Tai ko mes nepasakome, nes sunku suformuoti pagal žmogaus supratimą, tai pateikiame energijos pavidalu. Rezultatas vis tiek bus. O dabar priimk atsakomybę prieš save, savo Aukštesnįjį Aš ir mus, dvasinius vadovus, prisiek, kad visada žengsi į priekį. Priimsi žinias, nors ir skaudžios jos būtų. Su skausmu, su neviltimi, bet vis tiek eik į priekį. Neviltį sukuria ego, kai jis pradeda silpnėti. Tad turėk drąsos jam nepasiduoti. Gerbiame ir tikime tavo pažanga. 

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *