Be kategorijos

Žmogus yra gėrio ir blogio skleidėjas

Maharadža Ali.

Aš sveikinu tave ir tavo draugus su žengimu nauju keliu. Per tūkstantmečius daugelis įsikūnijimų labai tiksliai ir sklandžiai vykdė Dievo valią. Tai darote ir jūs. Tyliai ir sklandžiai vykdote Dievo valią. Jūsų sukurta ir išskleista energija suvirpins Žemės energetiką ir leis žmogui nepasiklysti tamsos labirintuose.

Žmogus yra gėrio ir blogio skleidėjas. Šias energijas skleisti jūs galite vienodai gerai ir stipriai. Ką jūs išskleidžiate, priklauso tik nuo paties žmogaus. Gal jūs ir mąsto teisingai, bet ar elgiatės taip, kaip mąstote? Jeigu nesielgiate, vadinasi išskleidžiate blogio energiją. Ką išspinduliuoji į erdvę, tas ir lieka. O jūs dar klausiate, iš kur tiek blogio? Iš jūsų vidaus. Iš jūsų minčių, jausmų, veiksmų.

Dievas sukūrė gėrį ir blogį. Bet tai visai ne tas pats, kas žmogaus skleidžiamas gėris ir blogis. Dievo suformuota gėrio ir blogio energija yra vienodai aukštų vibracijų lygio. Tai du skirtingi energijų poliai, kurie vienas kitą papildė. Žmogaus skleidžiamo gėrio ir blogio poliai taip pat jungiasi. Gėris ir blogis gaus kitokią išraišką. Bet žmogaus gėris ir blogis yra žemų vibracijų. O blogosios energijos dar labiau žemina bendrą energetinį lygmenį. Todėl labai svarbu, ką žmogus iš savęs išspinduliuoja, ką išspinduliuoja jo darbai. Mes jungiamės, kad galėtume išspinduliuoti savo energiją per jus. Bet jūsų indas turi būti švarus, kad galėtume pro save perleisti mūsų stiprias energijas. Bet, jūs žinote, kaip elgtis ir manau, sklandžiai eisite pirmyn.

Prieš 3 tūkstančius metų, kai buvau įsikūnijime, buvo labai svarbu žmogaus bendravimas su aukštesnėmis jėgomis. Bendravimas buvo kupinas abipusio supratimo ir palaikymo. Gyvenimo įvykius derinome su subtiliosiomis energijomis. Bet žmogaus sąmoningumas buvo ribotesnis nei dabar, todėl, kūrybinė išraiška buvo silpna. Dabar, kai jūsų kūrybinė išraiška stiprėja su lyg kiekviena diena, mes siekiame bendradarbiavimo. Įeidami į jūsų informacinį lauką, siekiame atskleisti suvokimą, kaip reikėtų gyventi, kas žmogui svarbiausia. Kaip aš gyvenau prieš tuos 3 tūkstančius metų nėra reikalo kalbėti, nes tai gili praeitis ir ji nėra svarbi dabartiniam žmogui. Bet, tai, kokią jėgą aš jums galiu suteikti dabar – tai svarbu. Ir aš noriu pasakyti, kad subtiliajame pasaulyje vyksta pasitarimai, diskusijos, „verda“ gyvenimas. O tai didžiulė dovana mums. Kai kurios energijos, kurios dabar jungiasi ir siekia bendravimo, snūduriavo erdvėje kelis tūkst. metų. Įsivaizduokite, kaip sunku snūduriuoti ir nieko neveikti. O neveikti todėl, kad buvote per silpni priimti žinią. Mums, žinoma, tas laikas nėra toks ilgas, bet vis tiek skausmingas.

Žemėje gyvenusios sielos taip pat yra suformavusios didžiulius klodus gerosios energijos ir ji gali būti paaukojama dabartiniam žmonių gyvenimui. Paaukoti savo energiją, vardan dabartinio žmogaus virsmo, tai tokia pat garbė ir laimė, kaip vėl įsikūnyti ir siekti pažinimo. Todėl, kai mirę artimieji atiduoda gyvajam žmogui savo energijos sankaupas – tai procesas, kuris džiugina abi puses. Žmogų ši energija sustiprina, apvalo, o siela gali save išreikšti, net negimdama. Įeiti į Žemės erdvę, į tinkamas situacijas, darosi sunku. Nes situacija sunkėja dėl bendro Žemės žemo energetinio lygio. O daugelis sielų yra labai pakėlusios savo vibracijų lygį ir negali įžengti į Žemę – įsikūnyti. Todėl jos taip pat snūduriuoja. O jeigu atsiranda galimybė per tarpininką perduoti savo energijos sankaupas – tai didžiulė laimė. Žmogui – tai didžiulė atsakomybė. Tu atsakai už save ir už tuos, kurie tau perduoda energiją. Tokia energija neduodama nereikalingam iššvaistymui. Ji duodama su tikslu, su konkrečia pagalba. Todėl, reikalinga įvykdyti su energija gautus nurodymus, kad neiššvaistytumėte energijos ir nesuformuotumėte dar didesnės karmos. Pakylėtieji Valdovai savo energijos nedovanoja, o ją tiesiogiai išskleidžia per žmogų, per kurį dirba. Mirusieji artimieji dovanoja energiją. Ją atiduoda, patys ją prarasdami. Todėl reikia gerbti šias dovanas ir gyventi tvarkingai.

Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko išjudinti mano „mokinio“ energetiką ir aš galėjau ateiti į jūsų energetinę aplinką. Mylėkite, branginkite vieni kitus. Visi esame Dievo vaikai, nežiūrint į skirtingų vibracijų lygius. Visi vieno tėvo ir vienos motinos vaikai. Nes Dievas – tai tėvas ir mama. Tai Absoliutas. Aukščiausias Protas.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *