Benjaminas

Apsaugos ratas

Sveika, čia Benjaminas.

Aš atėjau pakalbėti apie Saulės energijos poveikį kiekvieno žmogaus subtiliajam pasauliui. Yra vidinis pasaulis ir yra subtilusis pasaulis. Jie turi savo skirtumus. Ir kai pradedate įžengti į vidinio pasaulio erdvę, aktyvuojasi subtilusis pasaulis. Vadinasi, visa aplink esanti atmosfera keičia pozicijas. Derinasi prie virsmo. Žmogui, esant viename vibracijų lygmenyje, atmosfera vienaip reaguoja, o atsiveriant  kitiems pasauliams – atmosfera taip pat turi prisitaikyti, nes ji turi praleisti kitokią Saulės spinduliuotę. Aiškesnę, stipresnę. Saulės pliūpsniai, pasiekiantys Žemę, nuolat keisdavo atmosferos struktūrą. Ir dabar, atsiveriant naujoms galimybėms žmogui, ši atmosfera turi keistis. Nes ji privalo ne tik apsaugoti žmogų, bet ir kontroliuoti tiek ateinančių spindulių jėgą, tiek išeinančios energetikos kokybę. Šiame tarpiniame sluoksnyje, virš atmosferos yra energetinis tinklapis. Šiame tinklapyje (voratinklyje) egzistuoja tam tikra sąmoninga gyvybės forma, kuri sugaudo žmonių siunčiamus impulsus ir juo perleidžia į didįjį kosmosą. Ir, kartu, apsaugo žmogų nuo kosmoso energetinių pliūpsnių. Čia kalbama ne apie tą materialią atmosferos dalį, kuri saugo nuo tiesioginių Saulės spindulių ir kosmoso dulkių. Bet apie tą tarpinį sluoksnį, kuris išskaido energetiką į tam tikras erdves. Tai sąmoningos dalelytės, kurios reaguoja į žmonių skleidžiamus impulsus, juos pakoreguoja ir paleidžia į erdvę. Į subtiliojo pasaulio erdvę. Taip pat, per šį sluoksnį turi pereiti visa Pakylėtųjų Valdovų energetika ir visa energetika, kuri siekia įtakoti Žemės virsmą. Tai Dievo sukurtas apsaugos ratas. Kuris neleidžia energetiškai pažeisti Žemės ir kartu neleidžia užteršti Visatos erdvės žmonių suformuotu neigiamumu. Tai labai greitai reaguojančios dalelytės, kurios išskaido, sujungia, sustiprina ar sukuria tam tikrą formą iš gaunamų impulsų, tiek iš žmonių erdvės, tiek iš Visatos erdvės. Tai pakankamai materiali erdvė, todėl ji ir apsaugo tiek žmogų, tiek jo vidinį ir subtilųjį pasaulius.

Jums bus aiškinamos galingos Visatos tiesos tiek filosofine, tiek materialia prasme ir jūs pasaulį pamatysite visai kitokios formos. Kaip visados, pirmiausia tai  priimkite kaip mistiką, o vėliau, kai pajėgsite daugiau suvokti, suprasite tiesą. Šis energetinės apsaugos sluoksnis yra labai aukštų vibracijų. Jis nepraleidžia neigiamumo į Kosmoso erdvę. Todėl žmogaus kolektyvinė sąmonė egzistuoja tam tikroje erdvės riboje. Ji neišeina iš zonos virš apsaugos sluoksnio. Visa kolektyvinė sąmonė su visu žemišku gyvenimu lieka po apsauginiu sluoksniu, kurį ir sudaro energetinės, iš dalies, sąmoningos dalelytės, kurios pagauna impulsus ir sukontroliuoja padėtį. Aukštų vibracijų impulsai, einantys iš Žemės, gali pereiti per tą sluoksnį ir „apvilkti“ tam tikra informacija, pereiti į kitą erdvę. Šiandieną pakanka žinoti, kad toks sluoksnis yra. Kaip pasireiškia to sluoksnio sąmoningų dalelyčių veikla – aptarsime vėliau. Nes tai, taipogi, labai reikalinga suvokti. Šiandieną, seanso metu, mums pavyko tave palydėti į tą apsauginį sluoksnį. Tos dalelytės tave dabar pažinos ir kai ateis laikas, jos tave praleis. Žmogaus minties vibracijos yra žemos, bet iš tos minties, aukštų vibracijų idėja įeina į tą tarpinį sluoksnį, ji yra tam tikru būdu apdirbama ir paleidžiama į tam tikrą erdvę. Tas sluoksnis nepripažįsta žmogaus, teisingiau, negali įleisti į savo teritoriją žemų vibracijų derinio. Bet, seanso metu, tu būni apgaubta viena iš stipriųjų energijų ir jų pagalba gali įžengti į tą erdvę. Tai vėl tikslingas darbas, kurio tau dabar nesuprasti. Pagrindinė idėja buvo ta, kad tu fiziškai pajustum tą erdvę, tų dalelyčių darbą, jų judėjimą, impulsų pagavimą ir perdirbimą. Tokia erdvė yra. Ir aš, Benjaminas, tau padėsiu pereiti tą erdvę. Teisingiau, įeiti į ją ir gauti labai rimtą informaciją apie subtilųjį pasaulį.

Mes neklaidiname žmonių. Mes sakome, kaip yra. Tik žmogui visados sunku suprasti kam to reikia ir kas iš to išeina. Lieka Tikėti ir Pasitikėti. Ir tada, po kurio laiko, suvoksite apie ką mes pradėjome kalbėti. Dabar tik priimk informaciją ir ją išgyvenk. Jei tau pirmiau nebūtume parodę to sluoksnio, tai visai nesuprastum apie ką kalbame. Bet tu pajutai tų dalelyčių egzistavimą ir mes trumpai paaiškinome, ką jos reiškia. Vadinasi, formuosi mintį, kad taip gali būti. O visa kita tai mūsų darbas. Būk stipri ir laiminga. Mums reikalingas tavo dėmesys, susikaupimas ir džiaugsmas, kad gyveni. Džiaugsmas kelia vibracijas – taip lengviau bendrauti su tavimi. Ugdyk šį tyrą džiaugsmą ir mes vėl susitiksime.

Benjaminas

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *