Bernardinas

„Keturmatis“ mąstymas arba žengimas į kitą lygmenį

Labas, čia Aš. Bernardinas.

Reikia pakalbėti naujomis temomis. Energijų virsmas yra tuo nuostabus, kad yra sudaroma žmogui galimybė peržengti dabartines proto ribas ir pamėginti suvokti žmonių ateities gyvenimą. Pokyčiai vyksta jau daugelį metų, bet šiuo metu šis virsmas ateina į „pirmąją pabaigą”. Žmogus turi būti pasiruošęs priimti naujas gyvenimo sąlygas ir naują suvokimą. Visą informaciją apdoroti ir įvertinti reikia „čia ir dabar”. Gyvenimas iš tikrųjų keisis. Aš negaliu ir nenoriu pasakyti, koks tas gyvenimas bus, nes žmogus labai prisiriša prie savo vaizduotės padarinių. O žmogus turi kuriamąją galią ir gali neteisingai formuoti ateitį. Mes nenorime dar kartą suteikti visišką veikimo laisvę žmogui ir tikėtis, kad jis sukurs gražų rytojų. Per daugelį amžių žmogus įrodė, kad nesugeba tinkamai išnaudoti kūrybinės galios. Todėl apie ateitį nekalbėsime. Kalbėsime, ką reikia daryti, kad ji ateitų tokia, kokios tikimės. Pirmiausia, tai reikia įpratinti žmones prie idėjos, kad žmogaus energetika yra susieta su visos Visatos energetika. Kad Žemėje susiformavusios energetinės bangos išjudina visas Visatos bangas. Ir jeigu yra dideli nukrypimai nuo normos, tai ir Visatoje formuojasi disbalansas. Tai neigiamai veikia visą Visatą. Todėl būkite malonūs ir priimkite atsakomybę už savo mintis ir veiksmus. Tolia, norime pabrėžti, kad energijos ne šiaip sau egzistuoja. Jos turi savo paskirtį ir jas reikia išugdyti. Tikriausiai supratai, kuo skiriasi seno stiliaus (trimačio) gyvenimas nuo naujojo (keturmačio). Visada reikės įvertinti, kokį poveikį tavo veikla daro aplinkiniams ir Žemei. Ar savo veikla aplinkiniams kuri komfortą, ar diskomfortą. Tai nereiškia, kad dėsi pastangas padėti apsileidėliams ar tinginiams. Bet normalus žmogus turi jausti komfortą dėl tavo poelgių. Išliks verslas tas, kuris orientuotas ne į pinigus, o į verslo darbuotojų, partnerių kūrybinę laisvę, pagarbą, toleranciją. Verslo planas turi būti paremtas ne pajamų – išlaidų balansu, o poveikiu aplinkai ir žmonėms: kokios sąlygos sudaromos žmonių kūrybai, poilsiui ir kokį malonumą iš tos kūrybos gaus tie, kurie pirks jų paslaugas ar prekes. Ir, žinoma, reiks atsižvelgti į tiesioginį poveikį aplinkai (gamtai). Tausojate ją ar ne. Kitu žodžiu apibūdinti naująją veiklą galime taip: ar skatiname vibracijų kėlimą savo veikla, ar ne. Jei neskatiname – ši veikla (verslas, politika ir t.t.) bankrutuos. Jei veikla kels vibracijų lygį, tai ji klestės, suteiks malonumą tam, kuris ją vykdys ir tam, kuris naudosis tuo produktu. „Keturmatis” suvokimas – tai vaizdas ne tik iš konkretaus žmogaus pozicijų, bet įvertinimas, kas vyks aplinkoje, atliekant tam tikrą veiksmą. Perspektyvus žvilgsnis iš aplinkinių pozicijų. Pasaulis keičiasi: reikia priimti ne tik energijų įtaką, vibracijų kėlimą, bet ir naują požiūrį į savo žmogišką gyvenimą. Nesvarbu, kad aplinkiniai kol kas gali ir nesuvokti ir nesuprasti naujų idėjų, bet taip gyventi reikia. Tos idėjos palaipsniui įsitvirtins. Reikia būti pranašu naujo gyvenimo stiliaus. Ne kalbant apie jį, o jį jau dabar išgyvenant. Nuo šiandien reikia pradėti mąstyti „keturmačiu” stiliumi. „Naudą” sau galima pasiekti, sukuriant „naudą” aplinkai. Tik dovanodamas gėrį gali išgyventi naujomis sąlygomis. Tai nereiškia, kad laukia „saldus” gyvenimas. Kol nepasikeis visos visuomenės požiūris – bus daug skausmo ir nesusipratimų bei nusivylimų. O nusivilti – negalima. Jums – labiausiai negalima. Esate naujo gyvenimo pradžioje, pažengę vieną žingsnį toliau, nei kiti, todėl jūsų veiksmai turi būti atsakingi ir tikslūs. Priimate „mokytojus” ir formuojate naują požiūrį į kasdienį žmogaus gyvenimą. Pagarba ir supratimas turi egzistuoti visoje veikloje. Ir suvokimas, ar ta veikla kelia vibracijas. Ar toli perėjimas į ketvirtą lygmenį? Jūs jau čia ir jūs žengiate tuo keliu jau dabar ir pagreitintu tempu. Pozicijos keičiasi. Jūs priimate sprendimus jau dabar gyventi ketvirtame lygmenyje. O tai sudarys sąlygas suvokti, kaip iš tikrųjų reikia gyventi ir taip gyventi. Penktas lygmuo tuo nuostabus, kad čia atsiveria didžiulės galimybės kurti. Kurti nuostabų žmonių ir ne žmonių gyvenimą. Tai įsiliejimas į Visuotinę erdvę aukštesnėmis bangomis. Daugiau grožio, meilės, šviesos ir erdvė atviresnė. Ne tokia ribota kaip dabar: Žemė ir Kosmosas kosmonautams. Atvira erdvė – tai galimybė keliauti po visą Visatą. Išliks žmogiškoji sąmonė, energetinis kūnas, išliks jausmai, tik jie bus šilti, supratingi, ramūs, švelnūs. Ir žmogus, galėdamas įvaldyti Meilės jausmą, kurs nuostabias bangas Visatai. Žmogus, pasiekęs penktą lygmenį, galės normalizuoti Visatos bangas, nes tam bus pasiruošęs ir tai sugebės. Teoriškai, galėjome laukti, kol žmogus pats tam pasiruoš, bet praktiškai – nebeturime laiko laukti tų pokyčių. Žmogaus kūryba, paremta Meile, reikalinga dabar. Ir ji reikalinga ne tik Žemės erdvei. Labiau – Visatos erdvei. Todėl bus nusižengta dar vienoms tradicijoms. Kai kurie žmonės ketvirtame lygmenyje užsibus tik akimirką (mūsų laiko supratimu, žmogaus supratimu – keletą metų) ir žengs į penktą lygmenį. Su ta pačia sąmone, kuria dabar yra gimę. Tik ji bus labai praplėsta, „patobulinta”. Labiausiai žmogų šokiruos tai, kad jo nuostabus kietas kūnas pavirs švytinčiu eteriniu kūnu. Būtinai reikalingas staigus prisitaikymas prie naujumo. Toks žmogus neturi teisės išprotėti. Jis privalo ramiai priimti pasikeitimus ir sparčiai vystyti savo suvokimą, pritaikydamas jį prie naujų sąlygų. Todėl apie tai ir kalbame. Gali būti, kad kai kurių žmonių materinis kūnas dar jam „nemirus”, pakeis struktūrą ir amžinai egzistuos penktame lygmenyje. „Amžinai” – nelabai tinka pasakyti, nes jei gerai žmogus prisitaikys tame lygmenyje, jis vėl keis struktūrą ir pereis į šeštą lygmenį. Ir vis dar žmogiškai nemiręs. Su savo sąmone, su visu žmogišku suvokimu.
Prisitaikymas ir susitaikymas su naujovėmis yra būtinas. Tuo labiau, kad viskas sparčiai keisis ir prisitaikyti bei susitaikyti reikės sparčiai ir dažnai. Nėra laiko abejonėms, svarstymams. Tam negalima skirti nei laiko, nei energijos. Energija reikalinga naujiems potyriams išgyventi ir juos suprasti ir vis žengti tolyn. Šeštas lygmuo labai ypatingas. Ten prasideda „dieviškoji kūryba”. Sąmonė išsisklaido, susilieja su dieviškąja energija. Bet ji turi  savo paskirtį. Žmogus kaip „idėja” neišnyksta. Jis kuria toliau. Tai labai atsakingas momentas. Mes negalime išaiškinti tikslaus veikimo principo – reikia dar kai ką perprasti jums, kaip žmonėms. Bet galimybė „įžengti” į šeštą lygmenį įmanoma ir su dabartine, bet ženkliai pakitusia sąmone, ši galimybė atsiveria. Tai priklauso ne tik nuo žmonių, bet ir nuo „vartų į nebūtį”- jie veriasi jau dabar. Formuojasi tarpsluoksnis, kuris, jei įsitvirtins žemiškoje erdvėje, padės žmogui įeiti į tą „nebūtį” ir sugrįžti, nepažeidžiant sąmonės ir žmogaus vientisumo.
Ir dar noriu pasakyti: Pasaulis keičiasi. Jūsų pasaulis, tiek vidinis, tiek išorinis – keičiasi. Ir tik tie, kurie sugebės prisitaikyti (ir susitaikyti) – išliks. Būkite malonūs, gerbkite save ir mėginkite išlikti. Išlikti ir išgyventi visuose lygmenyse, kuriuos aprašėme. Kai kam ypatingai svarbu prisitaikyti – tai tavo komandai, kuri nuolat augs, nes augs būrys norinčiųjų su žmonėmis dirbti. Pagarba ir Meilė lai nušviečia jūsų dabartinį gyvenimą. Žinių mes turime begalybę daug. Priimkite jas ir nevaržykite savęs senais stereotipais. Senas pasaulis nustojo egzistuoti jau dabar. Pasakai „viso gero” ir jau nuo rytojaus žengi į „naują pasaulį”. Vesk ir draugus su savimi. Naujasis pasaulis labai trapus. Saugok jį ir skirk jam energiją.
O dabar su tavimi norėtų  „pakalbėti” kita energija.

Aš esu elohimė Anastasija (Alhėja). Mano tikslas yra Žemėje išreikšti pozityvaus mąstymo idėją. Pozityvus mąstymas – tai priešprieša neigiamumui. Kas geriau apvalo energetinius laukus, nei pozityvi mintis? Mano darbo pobūdis bus truputį keistokas, bet tu prie jo priprasi ir padėsi, kaip padedi kitiems. Aš noriu „išsinuomoti” tavo kūną ir tavo energetinį lauką, kad „įsodinčiau” kristaliuką pozityvios energijos. Ji stipresnė nei žemiškoji pozityvi energija, nes ji ateina iš aukštesnio lygmens. „Sprogstamoji galia” stipresnė. Man reikia tavo sutikimo pasinaudoti tavo energetiniu lauku. Ar galima? Jei mano vadovai mano, kad taip reikia, tai aš sutinku. Puiku, labai džiaugiuosi tai girdėdama. Tu patirsi naujus pokyčius. Viską reikia priimti ir susitaikyti. Pameni? Tai svarbiausia sąlyga gyvenant Naujame Pasaulyje, Naujoje Eroje. O toje eroje pirmiausiai reikalingas pozityvus mąstymas. Ši energija skaldys taip, kad net žiežirbos skraidys. Bet tai būtina. Viską priimk kaip galima natūraliau. Ir suvok – niekas nebevyks atsitiktinai: kiekviena mintis ir jausmas turės prasmę. Kiekvienas įvykis turės prasmę. Mes jau dirbame…

„Savęs ir Visatos pažinimo link“ I audio knyga

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *