Bernardinas

Žmogaus praeitis

Sveika, čia Aš. Bernardinas.

Pakalbėkime apie praeitį. Taip, apie praeitį žmogaus ir Visatos. Žmogus, suformuotas Meilei ir Kūrybai, įžengė į Žemės erdvę ir pradėjo kurti, formuoti naują gyvenimą. Jam buvo suteikta galimybė įsiliejant, teisingiau, vis dar esant įsiliejus į Visatos energijas, kurti ne tik aplinką, bet ir visą gyvenimo stilių. Buvo suteikta visiška laisva valia.  Žmogaus kūryba neturėjo ribų ir mintys materializuodavosi nuolat ir be apribojimų. Taip vystėsi Žemė. Energijos džiūgavo radusios būdą materializuotis Žemiškoje plotmėje. Jos sustiprėdavo ir skleisdavo bangas į Visatą. Visata buvo kupina grožio ir šilumos. Bet egzistuojant šviesai, šalia visada stovėjo tamsa. Tokia jau yra tiesa. Bet ne visada tamsa reiškia blogį. Tik tamsoje geriau išryškėja šviesa. Tai reiškia, kad kūrybingos, meilės kupinos mintys, skleidėsi erdvėje. Formavo gyvenimą Žemėje, kartu skleidė virpesius Visatoje. Šis laikotarpis ėjo ilgai. Tik vienu momentu įvyko „mąstymo” klaida. Atsirado Ego. Ego – paremtas ne supratimu ir gėriu, o savanaudiškumu. Tada sujudo tamsiosios jėgos ir išsirutuliavo įvairūs neigiami jausmai. Negalima įvardyti juos vien neigiamais. Nes net ir pyktis, kai kada duoda teigiamų rezultatų. Taip pradėjo formuotis kitokie jausmai. Kad šie jausmai nedarytų ypatingos įtakos Visatai, buvo apribota minties galia. Nustojo tiesiogiai materializuotis kiekviena mintis. Išsivystė logika, mąstymas apribotas laike ir erdvėje. Viską, ką žmonės kūrė, išliko jų pačių erdvėje – tai yra Žemės elipsėje. Bet Žemė buvo ir yra sukurta kaip Meilės planeta, todėl jos vibracijos labai reikalingos Visatai. Dabar yra mėginama praplėsti Žmogaus minties galios ribas. Mes tikimės, kad žmogus pajėgus peržengti savo ribotą susikaustymą ir sugrįš prie tų galimybių, kurias davė Dievas- kūrybą be apribojimų. Yra didžiulis atotrūkis tarp to, ko siekė Dievas, sukūręs žmogų ir to, ką žmogus sukūrė. Mes nenorime pažeisti bendrų nuostatų, bet norime priminti žmogui jo pareigą. Jo prasmę. Jo idėją – Meilės energijos pagrindu kurti gyvenimą ne tik Žemėje, bet ir Visatoje. Šios bangos yra labai svarbios Visatai ir yra vilties viską pasukti teigiama kryptimi. Todėl nuoširdžiai sakau, būkite šviesūs, būkite kūrybingi, būkite mylintys ir mylimi. Suteikite galimybę sugrįžti Dievo suteiktai galiai, idėjai į Žemės energetinį lauką. Ir tai jūs jau dabar galite. Priimkite mus ir mūsų „mokymą”. Mes ne tiek jau mokome, kiek atskleidžiame užuolaidas. Tai yra, apvalome energetiką, keičiame DNR struktūrą ir atlaisviname energijas. Mūsų tikslas – sustatyti viską į buvusias vėžes: kad žmogus galėtų kurti.

Žmogus gauna energetines bangas ir daro pokytį savo aplinkoje. Kol kas, žmogus įtakoja tik savo aplinką, t.y. Žemės kolektyvinę sąmonę. Tai yra svarbu ir tai yra daug. Žmogus gyvena „Žemės elipsėje” ir viskas vyksta toje sferoje. Kad ir kokia spindinti aura ar atviri kanalai, žmogus vis tiek dirba tik Žemės elipsėje. Informaciją jis gali gauti iš Visatos, bet įtaką daro tik Žemės sferoje. Nėra grįžtamojo kanalo. Kol kas. Nes žmogus nėra tobulas. Kol egzistuoja neigiami jausmai, tol grįžtamasis ryšys su kosmosu neįmanomas. Žmogus apribotas laike ir erdvėje, ir savo sferoje. Penktame lygmenyje numatoma visus apribojimus panaikinti. Žmogaus kūryba vyks Žemės sferoje, bet jis galės keliauti laike ir erdvėje. Jo spinduliavimą galės priimti „netoli” esančios kitos gyvybės formos. Dabar Žemė kelia savo vibracijas, jos vibracijų tankis aukštėja ir retėja. Energija sklaidosi. Tankis retėja, kiekviena medžiaga įgauna trapesnę formą. Tai netgi pasireiškia per žmogaus kūną. Jis darosi daug trapesnis: kaulai dažniau lūžta, sąnariai dyla, raumenys nyksta ir t.t. Tas tankis retėja ir kitose materinėse formose. Nesakome, kad forma visai išretės ir nebus įmanoma gyventi. Tikrai ne. Ligos pasireiškia tada, kai žmogaus sąmonė nespėja keistis kartu su „retėjančia” aplinka. Iššaukiama liga. Virsmas vyksta. Ir jeigu jis „nusėda” į sąmoningumą, tada pirmiausiai keičiasi kiti žmogaus kūnai. Jie prisiderina prie aplinkos ir tik po to keičiasi materialus kūnas. Kūnas liks vientisas ir juo bus įmanoma naudotis daugybę metų. Mes įleidžiame dalelytes (masažo metu) į žmogaus energetiką. Dalelytės skaido kitus kūnus, formuoja situacijas, keičia ateitį. Bet viskas vyksta palengva ir nepažeidžiant nei sąmonės, nei kūno. Jei žmogus sąmoningai nepriima naujo laikmečio siūlomų pokyčių, tada „dalelytės” nusėda į kūną ir jis yra ardomas. Dalelytės nusėda, jos negali neegzistuoti. Galutinis nusėdimo taškas yra materialūs kūnai. Tai nereiškia, kad žmonės turi pradėti ypatingai keistis, keisti savo įpročius, vertybes ir t.t. Gyvenimas tęsiasi normaliu greičiu ir kryptimi. Reikalinga tik priminti sau, kad reikia labiau gerbti kitą žmogų. Tolerancija, pagarba, suvokimas, kad žmogus gyvena tarp žmonių ir skleidžiamos bangos tarpusavyje vibruoja, sąveikauja. Kokią mintį, kokį jausmą išsiuntei į aplinką – jis grįš atgal. Tik padidėjęs keletą kartų. Nesvarbu ką siuntei: meilę ar pyktį. Jis vis tiek grįš. Grįš ir pasieks tave ar tavo artimuosius. Negalima švaistytis blogomis mintimis. Negalima į erdvę leisti blogų jausmų. Kūnai retėja, mintys ir jausmai eina gilyn ir stipryn. Atoveiksmis bus stipresnis. Karma suveiks net nespėjus atsigręžti… išmokite vienas kitą gerbti. Tai nėra labai sunku, bet tai esate pamiršę. Atsisakykite apkalbų, šmeižto, paniekinimo. Tai smulkmena, bet ar lengva tų įpročių atsisakyti? Daugybę konkrečių savo minčių reikia keisti, o ką jau kalbėti apie pozityvumą… niekada nebuvo taip svarbu kaip dabar šis paprastas prašymas: keiskite savo mintis, jausmus ir elgesį. Net Meilė Dievui nepagelbės, jei nemylėsi savo artimo ir šalia esančio žmogaus. Visos energetinės bangos, visi kontaktavimai nepadės vystytis Žemei, jei žmogus nesiims konkrečių veiksmų: minties keitimo pozityvia linkme.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *