Blavatskaja

Žmogaus sudedamosios dalys: asmenybė ir energijos

Man patiko su jumis kalbėtis. Aš noriu apie daug ką pakalbėti, bet visą laiką reikia stebėti, kaip jums sekasi suprasti mano mintį. Ir, vis tik, aš kalbėsiu apie visatą. Kiekvienas žmogus gali savo mintį pakelti iki aukščiausio proto lygmens, kuriame formuojasi įvairių pasaulių gyvybės idėja. Žemė turi savo kolektyvinę sąmonę, visata turi savo kolektyvinę sąmonę. Jūs kol kas nesutikote kitokios struktūros gyvybės, bet ji yra. Viena yra protingesnė už jus, kita – atvirkščiai. Bet jūsų mintis pajėgi suprasti kitą gyvybę. Kol kas jums nereikia susitikti su kita gyvybe, bet žinokite, kad ji egzistuoja.

Žmogaus mintis turi pakilti į kitą lygį. Ji turi išeiti iš Žemės erdvės. Dėka galimybių, kurias gavote iš savo Kūrėjo, jūs galite suprasti daugiau, nei vien materialųjį pasaulį. Vidinis matymas pradeda pabusti. Ir jums reikia išmokti su juo gyventi. Vidinis matymas – tai galimybė suprasti Dievą, galimybė suvokti žmogaus gyvenimo esmę. Neįmanoma suprasti visatos gyvenimo, kol nesuaktyvės vidinis matymas. Jūs jau buvote kosmose ir nieko ten nepamatėte. Vadinasi, ne taip žiūrite. Kosmosas, kaip ir Žemė – gimti namai daugeliui gyvybės formų.

Aš noriu jus supažindinti su žmogaus idėja. Į Žemę buvo pasiųsta idėja – žmogus. Buvo suformuotas kūnas, jis išmoko judėti, gyventi kolektyve. Vėliau, žmogui suteikė instinktus, jis pradėjo galvoti. Galvoti, kada reikia valgyti, miegoti, kaip visa tai geriau atlikti. Žmogus pradėjo mąstyti. Tada į kūną įėjo dvasia. Dvasia – tai veikiančioji energija, kuri atgaivina mąstymą. Dvasia – tai rinkinys galingiausiųjų jėgų energijų. Pirmosios į Žemę atėjusios dvasios turėjo daug galimybių. Tai buvo stiprios, geros, daug žinančios dvasios. Jos, įsikūnijusios, statė piramides, didžiulius sodus, gyvenimas buvo nuostabus. Bet vėliau, dvasiai suteikė žmogiškumo struktūrą, tai yra, susiformavo žmogaus idėja su savo valia.

Žmogus įgijo autonomiją. Žmogus nebebuvo vien dvasia – energijų rinkinys. Žmogus tapo atskira gyvybės forma. Jis formavo savo asmenybę. Iš pradžių žmogus buvo šimtaprocentinė energija aukščiausios sąmonės. Bet kada buvo priimta idėja formuoti atskiras asmenybes, tai energijų, iš  aukščiausios sąmonės,  žmogaus struktūroje liko vis mažiau ir mažiau. Mes visados kalbame, kad žmogui tampa vis sunkiau suprasti Dievą. Kai žmogiškoji asmenybė užvaldė žmogaus struktūrą, tai jam tapo neįmanoma suprasti Dievo Išminties. Kai žmogus tapo asmenybė – tai jis galėjo pats pasirinkti su kuo jam gyventi : su gėriu ar blogiu. Kai žmogus priėmė sprendimą gyventi su gėriu, tai jo vibracijos buvo tokios aukštos, kad galėjo savyje išlaikyti energiją aukščiausiojo proto. Bet, kai žmogaus mintyse ir veiksmuose vis daugiau atsirado blogio, tai vibracijos sužemėjo ir iš žmogaus pasitraukė energija aukščiausiojo proto. Taip prasidėjo žmonijos dvasinis nuosmukis. Dabar, kada žmonės pradėjo ieškoti vidinės ramybės, jie pradėjo kelti savo vibracijų lygį. Kada pakyla vibracijų lygis, tada žmogus vėl susilieja su aukščiausia energija.

Ir tada mes, tie, kurie kai kada grįžtame į Žemę padėti žmonėms, vėl pradedame pokalbį su žmogumi. Mes, valdovai, tai rinkinys aukščiausių energijų, kurios kažkada gyveno Žemėje, kurios ilgą laiką padėjo žmonėms formuoti jų gyvenimą. Mes turėjome struktūrą, kuri leido gyventi tokiame energetiniame lauke kaip Žemė. Mes žinome, kaip formavosi gyvenimas tikrojo žmogaus, mes žinome, kaip jam buvo sunku išgyventi tokiose sunkiose sąlygose Žemėje. Žemė jūsų nuostabi, bet vibracijų lygis žemas, tai ir žmogui sudėtinga čia gyventi. Žmogus įsileido į savo energetinį lauką blogio energiją. Ji vis labiau ir labiau tvirtinosi žmogaus gyvenime, kol užgožė dvasingumą. Taip susiformavo atskira struktūra – ego.

Žmogaus struktūra susideda iš dviejų dalių. Tai žmogaus asmenybė (žmogaus idėja) ir energijos iš visatos. Energijos gali būti aukšto energetinio lygmens ir žemo energetinio lygmens. Kai yra daugiau energijų iš aukšto energetinio lygmens – tai žmogus tampa labai geru, supratingu ir t.t. Jeigu iš žemo lygmens – tai žmogų užvaldo žema energija ( kitaip tariant – blogis). Ji neleidžia žmogaus vibracijoms kilti.

Bet žmogaus asmenybė yra susieta su Dievo energija ir jis visados turi galios pakeisti savo gyvenimą. Žmogus turi galimybių pripildyti savo struktūrą gerąja energija. Bet, kai žmogaus ego labai didelis, tai jam sunku padaryti pasirinkimą tarp gėrio ir blogio. Beveik neįmanoma. Reikia įdėti daug žmogiškų pastangų, kad galėtum pasitraukti nuo blogio energijos. Iš karto to padaryti neįmanoma, bet mažais žingsneliais, darant pakeitimus savo mąstyme, jūs galite pasitraukti nuo tamsiųjų jėgų ir pripildyti savo struktūrą gerąja energija iš kosmoso, iš aukščiausiojo proto.

Kai jums praeina abejonės, tai mes norime pakeisti jūsų žmogiškosios struktūros dalį.  Asmenybė yra asmenybė. Mes gerbiame žmogiškąją valią ir galime žmogaus energetinę dalį pakeisti tik su jo sutikimu. Ir jeigu žmogaus ego neleis jam suprasti, kas su juo vyksta, tai ir mes negalėsime jam padėti.

Kaip supratote, žmogus susideda iš dviejų dalių: asmenybės ir energijų. Ir jeigu tavo struktūroje dauguma užima energijos iš aukščiausios sąmonės, tai jau pergalė prieš blogio energiją.

Blavatskaja

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *